Структура потреб шкільної молоді

Міністерство освіти і науки України

Житомирська міська гуманітарна гімназія № 23

Реферат-проект

З дисципліни “Людина і суспільство”

На тему: “Структура потреб шкільної молоді”

Виконав:

Перевірив:

Житомир

ПЛАН

Вступ

1. Дослідження Незалежного інституту соціальних і національних проблем

2. Що повинна забезпечити учневі школа

3. Потреби молоді 23-ї гімназії (мої власні дослідження)

Висновки

Вступ

Хоча тема моєї роботи “Структура потреб шкільної молоді”, для початку хочу дати загальну характеристику сучасній молоді, як такій, взагалі: яка вона, чого прагне, чим живе, використавши дослідження Незалежного інституту соціальних і національних проблем.

Молодь лаяли завжди – і в папірусах Стародавнього Єгипту, і в листах та есе древніх греків можна зустріти нарікання на те, що “молодь пішла не та”, що втрачено колишню чистоту натури і т. д., і т. п. От і сьогодні з усіх боків доносяться докори молоді в аморальності, у відмові від традиційних цінностей, у меркантилізмі і т. п. Наскільки справедливі ці докори? Як показують дослідження, вони справедливі нітрохи не більше, ніж докори древніх єгиптян.

1. Дослідження Незалежного інституту соціальних і національних проблем

Перед усім відзначимо, що в переважної більшості молоді (70%) є головна мета життя. Нема її тільки в 9,0% молодих людей (21,0% над цим не задумувалися). На поставлене у відкритій формі питання, у чому полягає ця головна мета, мрія життя, були отримані відповіді, наведені нижче.

Розподіл головних життєвих цілей молоді, у %

Як видно, для сучасної молоді властиві і духовно-моральні, і суто прагматичні, матеріальні життєві цілі.

А чи може щось перешкодити молодим людям у реалізації їхніх життєвих планів? І взагалі, чи побоюється чого-небудь сучасна молодь у своєму житті? Як випливає з наведених нижче даних, більше всього молодь боїться залишитися без матеріальних засобів існування, побоюється розгулу злочинності, боїться залишитися без друзів, втратити роботу, а також диктатури влади, що може привести до обмеження волі її дій.

Чого побоюється сьогодні молодь, у %

В основному ці ж побоювання характерні і для старшого покоління. Єдине, що звертає на себе увагу, так це властивий молодим людям більш високий життєвий тонус, що дозволяє їм психологічно легше переживати реальні і можливі життєві труднощі, частіше перебувати в гарному настрої.

Які почуття частіше відчуває молодь і старше покоління, у %

МолодьСтарше покоління
14,7Емоційний підйом, почуття бадьорості4,4
32,4Звичайний життєвий тонус, рівні почуття21,4
18,7Стан неврівноваженості, почуття тривоги45,2
4,6Стан байдужності, почуття апатії8,0
27,0Коли як18,6
2,6Важко відповісти2,4
100Разом100

Важливим аспектом дослідження була також спроба розглянути не тільки декларовані позиції, але і реальні форми негативного поводження молоді. У цілому опитування показало, що частка тих, у чийому соціальному досвіді таке поводження мало місце, дуже значна, але все-таки менша, ніж можна було б припустити, судячи з найпопулярніших газетних штампів. Достатньо широко поширені серед молоді паління, вживання міцних спиртних напоїв, вступ у дошлюбні статеві зв’язки.

Ступінь поширеності серед молоді різних форм негативного поводження, у %

ДоводилосяТак, частоРідко, тільки пробувалиСамі цього не робили, але інших за це не засуджуютьНе доводилося, є супротивниками подібних дійНе захотіли відповідати на запитанняРазом
Палити47,627,310,812,71,6100
Пити міцні напої36,944,74,47,07,0100
Свідомо обманювати когось для досягнення своїх цілей12,633,312,034,27,9100
Вживати наркотики1,98,08,279,12,8100
Вступати в статеві зв’язки до шлюбу36,016,115,410,522,0100
Мати сексуальні стосунки з людиною своєї статі0,51,921,568,57,6100

З інших форм негативного поводження показники значно нижчі. У той же час високий відсоток тих, хто відмовився визначити свою позицію по них, дозволяє припустити, що реальні цифри, що характеризують їхню поширеність у молодіжному середовищі, можуть бути вищі.

Доповнимо моральний вигляд сучасної молоді даними дослідження про те, які якості вона найбільше цінує в людях. Результати відповідей наводяться в таблиці за ступенем від найбільшої до найменшої переваги якостей.

Які якості молодь найбільшою мірою цінує в людях, у %

Людські якостіДані в % до числа що відповіли
1. Розум63,6
2. Доброта36,7
3. Гумор34,4
4. Впевненість у собі28,8
5. Цілеспрямованість24,7
6. Чуйність22,5
7. Обов’язковість17,5
8. Вихованість17,5
9. Товариськість11,2
10. Незалежність9,8
11. Ініціативність9,5
12. Сила8,5
13. Оригінальність5,6
14. Краса5,0

Отож, слід наголосити на тому, що сучасна молодь має високі моральні цінності, хоча й не позбавлена деяких вад. Саме завдяки її практичності, незалежності і цілеспрямованості світ зміниться на краще! (на мою думку це обов’язково станеться в недалекому майбутньому)

2. Що повинна забезпечити учневі школа

Тепер мені б хотілося зупинитися конкретно на потребах шкільної молоді.

Що ж повинна забезпечити учневі школа?

Загальні вимоги коротко можна сформулювати так:

– забезпечувати учнів свідомими, глибокими і міцними знаннями;

– формувати в учнів міцні навички й уміння, що сприяють підготовці їх до життя;

– підвищувати виховний ефект навчання на уроці, формувати в учнів у процесі навчання риси особистості;

– здійснювати всебічний розвиток учнів, розвивати їхні загальні і спеціальні особливості;

– формувати в учнів самостійність, творчу активність, ініціативу, як стійкі якості особистості, уміння творчо справлятися з труднощами, що зустрічаються в житті.

– виробляти уміння самостійно вчитися, здобувати і поповнювати знання, працювати з книгою, опановувати навички й уміння і творчо застосовувати їх на практиці;

– формувати в учнів позитивні мотиви навчальної діяльності, пізнавальний інтерес, бажання вчитися, потребу в розширенні і набутті знань, позитивне відношення до навчання.

Ці вимоги умовно можна поділити на чотири групи:

Виховні вимоги. Виховувати моральні якості, формувати естетичні смаки, забезпечувати тісний зв’язок навчання з життям, її запитами і вимогами, формувати активне відношення до неї.

Дидактичні вимоги. Забезпечувати пізнавальну активність на уроці, раціонально сполучати словесні, наочні і практичні методи з проблемами, роботу з підручником, вирішення пізнавальних задач. Реалізовувати вимоги єдності навчання, виховання і розвитку шляхом тісного зв’язку теорії з практикою, навчання з життям, із застосуванням знань у різних життєвих ситуаціях. Необхідно здійснювати систематичний контроль за якістю засвоєння знань, навичок і умінь і корекцію їхніх навчальних зусиль. Постійне одержання зворотного зв’язку дозволяє впливати на хід навчального процесу, коригувати його. При виявленні пробілів у знаннях потрібно аналізувати їхні причини і знаходити шлях до їхнього усунення. Привчати учнів до самостійності і самоконтролю в процесі самостійної пізнавальної діяльності. Постійне залучення учнів до активної пізнавальної діяльності і виконання практичних завдань на уроці сприяє закріпленню знань, навичок і умінь.

Психологічні вимоги. Учитель контролює точність, старанність і своєчасність виконання учнями кожної вимоги. Воля і характер учителя виявляються на уроці у всій його діяльності. Особливо цінується учнями вимогливість педагога в поєднанні зі справедливістю і доброзичливістю, повагою і педагогічним тактом. Учитель повинен відзначатися самовладанням і самоконтролем, щоб переборювати негативний психічний стан на уроці, непевність, чи скутість, або, навпаки, зайву самовпевненість, грайливість, підвищену збудливість.

Гігієнічні вимоги. Дотримання температурного режиму в класі, належних норм освітлення. Варто уникати одноманітності в роботі, монотонності викладу, чергувати слухання навчальної інформації з виконанням практичних робіт. Зміна видів роботи приносить відпочинок, дозволяє включати в пізнавальну діяльність різні органи почуттів.

Майстерність вчителя на уроці полягає головним чином у вмілому володінні методикою навчання і виховання, творчому застосуванні новітніх досягнень педагогіки і передового педагогічного досвіду, раціональному керівництві пізнавальною і практичною діяльністю учнів, їхнім інтелектуальним розвитком.

3. Потреби молоді 23-ї гімназії (мої власні дослідження)

Самі учні визначають свої потреби по-різному. Для їх характеристики, знов-таки, хочу скористатися соціологічним дослідженням, проведеним мною особисто серед учнів 11-А та 11-Б класів гуманітарної гімназії №23 (для зручності та цікавості “піддослідними об’єктами” були обрані саме ті класи, в яких викладає Галина Миколаївна, і які є найяскравішими представниками шкільної молоді 23-ї гімназії) . Дехто з 11-А класу попросив не називати імен та прізвищ, а в 11-Б класі опитування було проведено взагалі анонімно. Учням було запропоновано наступні запитання:

– Що, на вашу думку, потребує сьогодні сучасний школяр?

– Які зміни в нашій школі допомогли б задовольнити потреби та бажання учнів?

Отримавши відповіді на які, неважко зрозуміти, що, не зважаючи на те, що діти вчаться в одній гімназії і є однолітками, їхні потреби дещо відрізняються. 100 % опитуваних (20 учнів) 11-А класу вважають, що гімназія потребує реальних змін:

ПОТРЕБАКІЛЬКІСТЬ
Відміна шкільної форми25 % (5 учнів)
Вибір профільних предметів після 9-го класу50 % (10 учнів)
Зменшення фінансування школи учнями50 % (10 учнів)
Покращення обладнання шкільної бібліотеки15 % (3 учні)
Видача всіх підручників30 % (6 учнів)
Вільне відвідування школи30 % (6 учнів)
Вилучення з шкільної програми непотрібних предметів (словесність, нім. мова, світ. культ., бізнес-курс )40 % (8 учнів)
Звільнення з роботи вчителів зі старими стереотипами25 % (5 учнів)
Зменшення кількості уроків в день, скорочення робочого тижня на 1 день30 % (6 учнів)
При виставленні оцінок вчителі мають керуватись знаннями учнів, а не особистими симпатіями10 % (2 учні)
Повага з боку вчителів, їх лояльне ставлення до учнів, право учня на власну думку65 % (13 учнів)
Тісна співпраця з вузами України, щоб після закінчення школи учень міг продовжити навчання незалежно від матеріального становища15 % (3 учні)
Зміна дирекції5 % (1 учень)
Оснащення кабінетів комп’ютерами з виходом в Інтернет5 % (1 учень)
Вдосконалення системи оцінювання і заліків10 % (2 учні)
Наявність власного кабінету в кожного класу35 % (7 учнів)
Не прибирати чужі кабінети40 % (8 учнів)
Введення більшої кількості факультативів з усіх предметів10 % (2 учні)
Реорганізація спортзалу5 % (1 учень)
Більша кількість культурно-масових заходів, проведення дискотек не з 14:00 до 15:00,а хоча б з 18:00 до 20:0015 % (3 учні)

Хотілося б також відмітити деякі думки:

– Наприклад, у декого виникає враження, що ми навчаємось у приватній школі через неперервний збір грошей з учнів (у великих кількостях).

– Хтось, навпаки, вважає, що для всіх учнів має бути встановлена певна справедлива плата за навчання для покращення становища школи.

– Дехто вважає, що на великій перерві учень має право поїсти, покурити і попити пива в спокійній обстановці.

– Також, на думку декого, учень просто зобов’язаний їсти на уроці та виходити в туалет, коли йому необхідно, не питаючи дозволу.

– Існує думка, що в нашій гімназії не поважається особистість учня.

В 11-Б класі кількість опитуваних – також 20 учнів, двоє з яких (10 %) вважають, що наша гімназія цілком задовольняє потреби учнів, і ніяких змін вони не хочуть.

ПОТРЕБАКІЛЬКІСТЬ
Забезпечення учнів усіма необхідними підручниками зі шкільної бібліотеки60 % (12 учнів)
Відміна форми40 % (8 учнів)
Увага та розуміння вчителів, спілкування з вчителями не лише на уроках, а й у неформальній обстановці40 % (8 учнів)
Збільшення вільного часу учнів шляхом скорочення робочого тижня та зменшення кількості уроків25 % (5 учнів)
Збільшення кількості культурно-масових заходів, відпочинок з класом35 % (7 учнів)
Належні умови для навчання ( належні освітлення, опалення, бібліотека, буфет, гардероб)70 % (14 учнів)
Кабінет для кожного класу10 % (2 учні)
Полегшення шкільної програми, зменшення кількості домашнього завдання50 % (10 учнів)
Вибір усіх екзаменів у випускних класах5 % (1 учень)
Додаткове пояснення матеріалу з точних наук15 % (3 учні)
Більша кількість різноманітних факультативів10 % (2 учні)
Дружня атмосфера, повага не лише вчителів, а й однокласників50 % (10 учнів)
Заохочення учнів до праці5 % (1 учень)
Реформа залікової та бальної системи10 % (2 учні)
Проведення психологічних тестів5 % (1 учень)
Залучення інвесторів5 % (1 учень)
Відповідна поведінка в класі15 % (3 учні)

Також цікавими є наступні думки:

– На думку одного з учнів, форма зовсім не впливає на знання та старанність, тому вона не є необхідною (з цим я цілком погоджуюсь). Крім того, обмеження у виборі шкільної форми не повинні накладатись, тому що індивіда не можна “втискати” в якісь загальновизані рамки, адже це породжує схильність до шаблонів.

– Хтось впевнений, що в нашій школі необхідний жорсткий контроль за палінням та алкоголізмом (які, ніби-то, набули величезного розмаху). А злісних порушників потрібно виключати зі школи.

– Дехто вважає, що батьки усіх медалістів обіймають керівні посади, через що необхідне об’єктивне оцінювання їхніх знань.

– ” Ми хочемо харчуватися краще!!!” – ось, що каже учень, якому остогидли “отруйні” пиріжки з їдальні, і який пропонує поставити у вестибюлі буфет з якісними та недорогими продуктами.

– Цю ж думку підтримує й інший учень, але, на його думку, булочки мають бути безкоштовними. Крім того, він же пропонує збільшити футбольне поле, придбати тренажери, обладнати гімназію душовими кімнатами, гральними автоматами, басейном, вмикати музику на перервах, влаштовувати регулярні дискотеки, змагання з пейнт-болу та інших цікавих видів спорту.

Висновки

Особисто я не зможу відрізнитись оригінальністю у висловленні своєї думки і, приєднавшись до більшості, лише підсумую усе вищезгадане. Отож, по-перше, учневі необхідно забезпечити усі належні умови для навчання; по-друге, між оточуючими один одного учнями та вчителями повинні існувати взаємоповага, взаєморозуміння та дружня атмосфера; і, по-третє, школа повинна надавати усі необхідні знання та навички для подальшого успішного навчання у вузі, а також для майбутнього самостійного дорослого життя.

Моїм одноліткам залишилось вчитися в гімназії якихось кілька місяців, але, все-одно, хотілося б, щоб після нас для наступних поколінь були проведені такі зміни, щоб діти, прокидаючись вранці, не хотіли б знову заснути, а із задоволенням бігли б до школи. (Можливо, наведені вище побажання чимось у цьому допоможуть)

Використані матеріали

В. А. Онищук. “Урок в сучасній школі.”

Дослідження Незалежного інституту соціальних і національних проблем.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Структура потреб шкільної молоді