Визначення маркерів компенсованих субкомпенсованих та декомпенсованих станів за кишкової непрохідності

Міністерство освіти і науки України

Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара

Механіко-математичний факультет

Кафедра статистики й теорії ймовірностей

КУРСОВА РОБОТА

Визначення маркерів компенсованих, субкомпенсованих та декомпенсованих станів за кишкової непрохідності

Виконавець студентка

Бондаренко Наталія Сергіївна

Керівник роботи

К. ф.-м. н., доцент

Турчин Валерій Миколайович

М. Дніпропетровськ

2009 р.

Зміст

Вступ

Розділ 1. Перевірка гіпотези про нормальний розподіл параметрів загального аналізу крові для компенсованого, субкомпенсованого та декомпенсованого станів за кишкової непрохідності

Розділ 2. Перевірки гіпотези Про рівність середніх значень параметрів загального аналізу крові для компенсованого, субкомпенсованого та декомпенсованого станів за кишкової непрохідності

Розділ 3. Перевірка гіпотези про незалежність параметрів загального аналізу крові для компенсованого, субкомпенсованого та декомпенсованого станів за кишкової непрохідності

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

Вступ

Товста кишка є одним з найбільш розповсюджених місць локалізації злоякісного процесу. Незважаючи на можливості сучасних діагностичних методів, кількість ускладнених форм раку товстої кишки залишається високою. У структурі ускладненого раку товстої кишки провідне місце займає товстокишкова непрохідність.

Розрізняють три ступіні товстокишкові непрохідності.

Компенсована ступінь – це рання ступінь непрохідності, характеризується посиленою перистальтикою кишечника, при цьому вміст травного каналу намагається подолати перешкоду, що виникла – пухлину.

Субкомпенсована ступінь характеризується частковим порушенням проходження вмісту травного каналу, зумовленим пухлиною.

Декомпенсована ступінь характеризується повним порушенням проходження вмісту травного каналу внаслідок пухлини.

В роботі розглядаються дані 289 хворих з кишковою непрохідністю: у 102 хворих – компенсована ступінь, у 103 хворих – субкомпенсована ступінь, у 84 хворих – декомпенсована ступінь непрохідності.

Медиками були запропоновано розглянути такі фактори, що можуть суттєво впливати на диференціацію хворих з компенсованою та декомпенсованою ступінню, компенсованою та субкомпенсованою ступінню, субкомпенсованою та декомпенсованою ступінню непрохідності, а, отже, і на прийняття рішення щодо невідкладної операції: вік хворого та параметри загального аналізу крові, а саме гемоглобін, еритроцити, кольоровий показник, гематокрит, лейкоцити, швидкість осідання еритроцитів, еозінофіли, нейтрофіли палочкоядерні, нейтрофіли сегментоядерні, лімфоцити та моноцити.

Необхідно встановити зв’язок між значеннями цих факторів та ймовірністю диференціації декомпенсованої (субкомпенсованої) ступіні кишкової непрохідності у хворого.

При первинній обробці даних було розглянуто 14 параметрів загального аналізу крові, що могли б диференціювати (відрізняти) компенсований, субкомпенсований та декомпенсований стани за кишкової непрохідності. Це гемоглобін, еритроцити, ЦП, Ht, лейкоцити, СОЕ, базофіли, еозінофіли, міелоцити, юні, нейтрофіли палочкоядерні, нейтрофіли сегментоядерні, лімфоцити та моноцити.

Крім вищезазначених параметрів розглядалися також такі параметри як стать, вік, діагноз (1- рак сліпої кишки, 2 – рак висхідної ободової кишки, 3 – рак печінкового вигину ободової кишки, 4 – рак поперечної ободової кишки, 5 – рак селезінкового вигину ободової кишки, 6 – рак низхідної ободової кишки, 7 – рак сигмовидної кишки, 8 – ураження ободової кишки, яке виходить за межі вищезазначених локалізацій, 9 – рак ободової кишки, неуточнений, 10 – рак ректосигми), характеристика пухлини (1 – пухлина інфільтрує підслизову оболонку, 2 – пухлина інфільтрує м’язову оболонку, 3 – пухлина інфільтрує підсерезну основу або тканину, яка прилягає до неперитонізованих ділянок ободової кишки, 4 – пухлина поширюється на інші органи або структури і (або)проростає вісцеральну очеревину, 5 – недостатньо даних, 6 – первинна пухлина не визначається), наявні метастази (1- N1 – метастази в 1-3 периколічних ЛВ, 2 – метастази в 4 і більше ЛВ, 3 – метастази в ЛВ вздовж судинних стовбурів, 4 – недостатньо даних для оцінки ЛВ, 5 – немає ознак враження ЛВ), віддалені метастази (0 – немає віддалених метастазів, 1 – наявні віддалені метастази, 2 – недостатньо даних), стадія (1 – стадія 1 – Т1-2N0M0, 2 – стадія 2 – Т3-4N0M0, 3 – стадія 3 – Т1-4N1-3M0, 4 – стадія 4 – Т1-4, любі N, M).

При виконанні курсової роботи застосований програмно-методичний апарат комплексу статистичного аналізу та побудови графічної інтерпретації результатів “STATISTIKA 6.0”.

Розділ 1. Перевірка гіпотези про нормальний розподіл параметрів загального аналізу крові для компенсованого, субкомпенсованого та декомпенсованого станів за кишкової непрохідності

Нехай – вибірка з невідомого розподілу , стосовно якого висувається гіпотеза .

Для перевірки гіпотези скористаємося критерієм . Невідомі параметри і оцінюються за вибіркою згідно з методом максимальної правдоподібності.

Спільною щільністю розподілу незалежних випадкових величин є

Функцією максимальної правдоподібності вибірки є

диференційована за і . Точкою , в якій функція набирає найбільшого значення, є

, .

Статистикою критерію є величина

,

Де – імовірність того, що вибіркове значення потрапить до множини обчислена за гіпотетичним розподілом , – кількість вибіркових значень, що потрапили до множини . Гіпотезу будемо відхиляти, якщо , і не будемо відхиляти в супротивному разі; при цьому з імовірністю гіпотеза буде відхилятися, коли вона справджується, – верхня -межа -розподілу з ступенями вільності (рівень значущості критерію дорівнює ).

Результати перевірки гіпотези про нормальний розподіл параметрів загального аналізу крові для компенсованого, субкомпенсованого та декомпенсованого станів в таблицях 1.1-1.21 (див. також відповідні рисунки при кожній таблиці).

Невідхилення гіпотези означає, що далі за розподіл параметра крові ми можемо розглядати нормальний розподіл.

Гемоглобін у стані компенсації

Таблиця 1.1

Результати перевірки гіпотези про нормальний розподіл гемоглобіна у стані компенсації

ПоказникОбсяг вибір-ки n

Оцінки параметрів

(a; )

Значення

Число ступенів вільності

Гіпотеза

Гемоглобін104(110,09; 819,83)3,86714,07Не відхиляється

Гемоглобін у стані декомпенсації

Таблиця 1.2

Результати перевірки гіпотези про нормальний розподіл гемоглобіна у стані декомпенсації

ПоказникОбсяг вибір-ки n

Оцінки параметрів

(a; )

Значення

Число ступенів вільності

Гіпотеза

Гемоглобін86(124,5; 584,1)0,8637,82Не відхиляється

Гемоглобін у стані субкомпенсації

Таблиця 1.3

Результати перевірки гіпотези про нормальний розподіл гемоглобіна у стані субкомпенсації

ПоказникОбсяг вибір-ки n

Оцінки параметрів

(a; )

Значення

Число ступенів вільності

Гіпотеза

Гемоглобін108(107,7; 518,3)3,5637,82Не відхиляється

Еритроцити у стані компенсації

Таблиця 1.4

Результати перевірки гіпотези про нормальний розподіл еритроцитів у стані компенсації

ПоказникОбсяг вибір-ки n

Оцінки параметрів

(a; )

Значення

Число ступенів вільності

Гіпотеза

Еритроцити104(3,77; 0,44)0,4313,84Не відхиляється

Еритроцити у стані декомпенсації

Таблиця 1.5

Результати перевірки гіпотези про нормальний розподіл еритроцитів у стані декомпенсації

ПоказникОбсяг вибір-ки n

Оцінки параметрів

(a; )

Значення

Число ступенів вільності

Гіпотеза

Еритроцити86(124,5; 584,15)0,8637,82Не відхиляється

Еритроцити у стані субкомпенсації

Таблиця 1.6

Результати перевірки гіпотези про нормальний розподіл еритроцитів у стані субкомпенсації

ПоказникОбсяг вибір-ки n

Оцінки параметрів

(a; )

Значення

Число ступенів вільності

Гіпотеза

Еритроцити108(3,59; 0,266)4,3237,82Не відхиляється

7. Ht у стані компенсації

Таблиця 1.7

Результати перевірки гіпотези про нормальний розподіл Ht у стані компенсації

Показник

Обсяг вибір-ки n

Оцінки параметрів

(a; )

Значення

Число ступенів вільності

Гіпотеза

Ht104(31,49; 73,03)3,1313,84Не відхиляється

8. Ht у стані декомпенсації

Таблиця 1.8

Результати перевірки гіпотези про нормальний розподіл Ht у стані декомпенсації

Показник

Обсяг вибір-ки n

Оцінки параметрів

(a; )

Значення

Число ступенів вільності

Гіпотеза

Ht86(34,85; 3839)3,0413,84Не відхиляється

9. Ht у стані субкомпенсації

Таблиця 1.9

Результати перевірки гіпотези про нормальний розподіл Ht у стані субкомпенсації

Показник

Обсяг вибір-ки n

Оцінки параметрів

(a; )

Значення

Число ступенів вільності

Гіпотеза

Ht104(29,02; 42,04)4,58325,99Не відхиляється

10. Лейкоцити у стані компенсації

Таблиця 1.10

Результати перевірки гіпотези про нормальний розподіл лейкоцитів у стані компенсації

Показник

Обсяг вибір-ки n

Оцінки параметрів

(a; )

Значення

Число ступенів вільності

Гіпотеза

Лейкоцити104(6,9; 4,84)13,5213,84Відхиляється

11. Лейкоцити у стані декомпенсації

Таблиця 1.11

Результати перевірки гіпотези про нормальний розподіл лейкоцитів у стані декомпенсації

Показник

Обсяг вибір-ки n

Оцінки параметрів

(a; )

Значення

Число ступенів вільності

Гіпотеза

Лейкоцити86(9,28; 11,489)2,4325,99Не відхиляється

12. Лейкоцити у стані субкомпенсації

Таблиця 1.12

Результати перевірки гіпотези про нормальний розподіл лейкоцитів у стані субкомпенсації

Показник

Обсяг вибір-ки n

Оцінки параметрів

(a; )

Значення

Число ступенів вільності

Гіпотеза

Лейкоцити108(7,59; 8,35)9,6213,84Відхиляється

13. Нейтрофіли палочкоядерні у стані компенсації

Таблиця 1.13

Результати перевірки гіпотези про нормальний розподіл нейтрофіли палочкоядерні у стані компенсації

Показник

Обсяг вибір-ки n

Оцінки параметрів

(a; )

Значення

Число ступенів вільності

Гіпотеза

Нейтрофіли

Палочкоядерні

104(6,; 18,2)5,2325,99Не відхиляється

14. Нейтрофіли палочкоядерні у стані декомпенсації

Таблиця 1.14

Результати перевірки гіпотези про нормальний розподіл нейтрофіли палочкоядерні

У стані декомпенсації

Показник

Обсяг вибір-ки n

Оцінки параметрів

(a; )

Значення

Число ступенів вільності

Гіпотеза

Палочкоядерні86(12,76,; 75,32)5,5616,64Не відхиляється

15. Нейтрофіли палочкоядерні у стані субкомпенсації

Таблиця 1.15

Результати перевірки гіпотези про нормальний розподіл нейтрофіли палочкоядерні у стані субкомпенсації

Показник

Обсяг вибір-ки n

Оцінки параметрів

(a; )

Значення

Число ступенів вільності

Гіпотеза

Палочкоядерні108(8,72; 39,02)5,1516,64Не відхиляється

16. Нейтрофіли сегментоядерні у стані компенсації

Таблиця 1.16

Результати перевірки гіпотези про нормальний розподіл нейтрофіли сегментоядерні у стані компенсації

Показник

Обсяг вибір-ки n

Оцінки параметрів

(a; )

Значення

Число ступенів вільності

Гіпотеза

Сегментоядерні104(59,23; 127,510,1513,84Не відхиляється

17. Нейтрофіли сегментоядерні у стані декомпенсації

Таблиця 1.17

Результати перевірки гіпотези про нормальний розподіл нейтрофіли сегментоядерні у стані декомпенсації

Показник

Обсяг вибір-ки n

Оцінки параметрів

(a; )

Значення

Число ступенів вільності

Гіпотеза

Сегментоядерні86(62,95; 110,04)4,9416,64Не відхиляється

18. Нейтрофіли сегментоядерні у стані субкомпенсації

Таблиця 1.18

Результати перевірки гіпотези про нормальний розподіл нейтрофіли сегментоядерні у стані декомпенсації

Показник

Обсяг вибір-ки n

Оцінки параметрів

(a; )

Значення

Число ступенів вільності

Гіпотеза

Сегментоядерні108(59,89; 85,02)6,1749,48Не відхиляється

19. Лімфоцити у стані компенсації

Таблиця 1.19

Результати перевірки гіпотези про нормальний розподіл лімфоцитів у стані компенсації

Показник

Обсяг вибір-ки n

Оцінки параметрів

(a; )

Значення

Число ступенів вільності

Гіпотеза

Лімфоцити108(29,73; 110,12)7,72511,07Не відхиляється

20. Лімфоцити у стані декомпенсації

Таблиця 1.20

Результати перевірки гіпотези про нормальний розподіл лімфоцитів у стані декомпенсації

Показник

Обсяг вибір-ки n

Оцінки параметрів

(a; )

Значення

Число ступенів вільності

Гіпотеза

Лімфоцити86(20,36; 105,02)1,7437,82Не відхиляється

21. Лімфоцити у стані субкомпенсації

Таблиця 1.21

Результати перевірки гіпотези про нормальний розподіл лімфоцитів у стані субкомпенсації

Показник

Обсяг вибір-ки n

Оцінки параметрів

(a; )

Значення

Число ступенів вільності

Гіпотеза

Лімфоцити108(26,90; 100,25)1,8549,48Не відхиляється

Отже, за розподіл гемоглобіна, еритроцитів, Ht, лейкоцитів, нейтрофілів палочкоядерних, нейтрофілів сегментоядерних та лімфоцитів ми можемо розглядати нормальний розподіл.

Розділ 2. Перевірки гіпотези Про рівність середніх значень параметрів загального аналізу крові для компенсованого, субкомпенсованого та декомпенсованого станів за кишкової непрохідності

У термінах перевірки статистичних гіпотез цю задачу можна сформулювати так. Маємо реалізації двох незалежних вибірок значень параметра крові для компенсованого стану та значень параметра крові для субкомпенсованого станів з розподілом та відповідно. Відносно параметрів і висувається гіпотеза . Це гіпотеза про відсутність відмінностей між значеннями параметра для компенсованого та субкомпенсованого станів.

Якщо , то може бути як , так ; тому альтернатива двобічна. Відхилення гіпотези на користь цієї альтернативи інтерпретується як наявність відмінностей між значеннями параметрів для компенсованого та субкомпенсованого станів за кишкової непрохідності, невідхилення – це відсутність відмінностей між значеннями параметрів для компенсованого та субкомпенсованого станів за кишкової непрохідності.

Згідно з критерієм Стьюдента для перевірки гіпотези за двобічний альтернативи треба порівняти значення

З – верхньою – межею розподілу Стьюдента з ступенями вільності.

Якщо , то гіпотеза відхиляється, у супротивному разі – ні (рівень значущості критерію ).

Перевірка гіпотези (про рівність середніх нормальних розподілів) значень параметрів крові для субкомпенсованого та декомпенсованого станів, компенсованого та декомпенсованого станів проводиться аналогічно.

Порівняємо середні значення факторів для компенсованого та субкомпенсованого станів хворих за кишкової непрохідності

ФакторNM

Комп

Субкомп

Комп

Субкомп

N+m-2Гіпотеза
Вік10410862,0564,609,7310,551,822101,652Відхиляється
Діагноз1041085,256,673,032,523,722101,652Відхиляється

Характерис-

Тика пухлини

1041083,303,600,680,543,462101,652Відхиляється

Наявні

Метастази

1041080,360,440,650,680,852101,652

Не

Відхиляється

Віддалені

Метастази

1041080,100,170,300,381,462101,652

Не

Відхиляється

Гемоглобін104108110,09107,7028,6322,760,672101,652

Не

Відхиляється

Еритроцити1031043,773,590,660,512,112051,652Відхиляється
ЦП75750,810,790,090,071,381481,655

Не

Відхиляється

Ht748731,4929,028,546,482,081591,654Відхиляється
Лейкоцити1031046,907,592,202,891,932051,652Відхиляється
СОЭ9510016,6814,9215,4412,300,881931,652

Не

Відхиляється

Базофіли22
Еозінофіли75692,061,911,431,560,611421,655

Не

Відхиляється

Міелоцити
11
Нейтрофіли1031076,008,724,276,243,682081,652Відхиляється

Нейтрофіли

10410859,2359,8911,299,220,472101,652

Не

Відхиляється

Лімфоцити

10410829,7326,9010,4910,012,002101,652Відхиляється

Моноцити

И⟈_

1041073,523,052,842,281,332091,652

Не

Відхиляється

Згідно з критерієм Стьюдента гіпотеза Про рівність середніх значень таких факторів як вік, діагноз, характеристика пухлини, еритроцити, Ht, лейкоцити, нейтрофіли палочкоядерні, та лімфоцити на рівні значущості 0,05 відхиляється.

Цей результат можна трактувати так. Припущення про відсутність відмінностей між віком, діагнозом, характеристикою пухлини, еритроцитами, Ht, лейкоцитами, нейтрофілами палочкоядерними та лімфоцитами хворих компенсованого стану та субкомпенсованого стану суперечить експериментальним даним. Іншими словами, експеримент дає підстави говорити про наявність відмінностей між віком, діагнозом, характеристикою пухлини, еритроцитами, Ht, лейкоцитами, нейтрофілами палочкоядерними та лімфоцитами хворих у компенсованому та субкомпенсованому станах.

2.Порівняємо середні значення факторів для cубкомпенсованого та декомпенсованого станів хворих за кишкової непрохідності

NM

Субкомп

Декомп

Субкомп

Декомп

N+m-2Гіпотеза
Вік1088664,6065,5610,55211,360,611921,652

Не

Відхиляється

Діагноз108866,676,222,522,261,301921,652

Не

Відхиляється

Характерис-

Тика пухлини

108863,603,560,540,520,411921,652

Не

Відхиляється

Наявні

Метастази

108860,440,410,6880,670,261921,652

Не

Відхиляється

Віддалені

Метастази

108860,170,120,380,330,911921,652

Не

Відхиляється

Гемоглобін10886107,70124,5622,7624,164,981921,652Відхиляється
Еритроцити104833,593,770,510,572,281851,653Відхиляється
ЦП75280,790,800,0780,070,631011,660

Не

Відхиляється

Ht876929,0234,856,486,195,681541,654Відхиляється
Лейкоцити104857,599,282,893,383,61871,653Відхиляється
СОЭ1006614,9217,1012,3011,191,161641,654

Не

Відхиляється

Базофіли20
Еозінофіли69321,911,621,561,210,91991,660

Не

Відхиляється

Міелоцити01
Юні15

Нейтрофіли

Палочкоядерні

107858,7212,766,248,673,741901,652Відхиляється

Нейтрофіли

Сегментоядерні

1088559,8962,959,2210,492,141911,652Відхиляється
Лімфоцити1088526,9020,3610,0110,244,461911,652Відхиляється
Моноцити107853,052,982,281,910,211901,652

Не

Відхиляється

Згідно з критерієм Стьюдента гіпотеза Про рівність середніх значень таких факторів як гемоглобін, еритроцити, Ht, лейкоцити, нейтрофіли палочкоядерні, нейтрофіли сегментоядерні та лімфоцити на рівні значущості 0,05 відхиляється.

Цей результат можна трактувати так. Припущення про відсутність відмінностей між гемоглобіном, еритроцитами, Ht, лейкоцитами, нейтрофілами палочкоядерними, нейтрофілами сегментоядерними та лімфоцитами хворих субкомпенсованого стану та декомпенсованого стану суперечить експериментальним даним. Іншими словами, експеримент дає підстави говорити про наявність відмінностей між гемоглобіном, еритроцитами, Ht, лейкоцитами, нейтрофілами палочкоядерними, нейтрофілами сегментоядерними та лімфоцитами хворих у субкомпенсованому та декомпенсованому станах.

3. Порівняємо середні значення факторів для компенсованого та декомпенсованого станів хворих за кишкової непрохідності

NM

Комп

Декомп

Комп

Декомп

N+m-2Гіпотеза
Вік1048662,0665,579,7411,362,291881,653Відхиляється
Діагноз104865,256,223,042,262,451881,653Відхиляється

Характерис-

Тика пухлини

104863,313,570,680,522,921881,653Відхиляється

Наявні

Метастази

104860,370,420,650,680,551881,653

Не

Відхиляється

Віддалені

Метастази

104860,110,130,310,340,471881,653

Не

Відхиляється

Гемоглобін10486110,10124,5728,6324,173,721881,653Відхиляється
Еритроцити103833,773,780,660,580,091841,653

Не

Відхиляється

ЦП75280,820,810,090,070,451011,660

Не

Відхиляється

Ht746931,4934,868,556,202,681411,656Відхиляється
Лейкоцити103856,909,282,203,395,801861,653Відхиляється
СОЭ956616,6817,1115,4511,200,191591,654

Не

Відхиляється

Базофіли20
Еозінофіли75322,071,631,441,211,521051,659

Не

Відхиляється

Міелоцити01
Юні15

Нейтрофіли

Палочкоядерні

103856,0012,764,278,686,961861,653Відхиляється

Нейтрофіли

Сегментоядерні

1048559,2362,9511,2910,492,331871,653

Відхиляється

Лімфоцити1048529,7320,3610,4910,256,171871,653Відхиляється
Моноцити104853,532,992,841,911,501871,653

Не

Відхиляється

Згідно з критерієм Стьюдента гіпотеза Про рівність середніх значень таких факторів як вік, діагноз, характеристика пухлини, гемоглобін, Ht, лейкоцити, нейтрофіли палочкоядерні, нейтрофіли сегментоядерні та лімфоцити на рівні значущості 0,05 відхиляється.

Цей результат можна трактувати так. Припущення про відсутність відмінностей між віком, діагнозом, характеристикою пухлини, Ht, лейкоцитами, нейтрофілами палочкоядерними, нейтрофілами сегментоядерними та лімфоцитами хворих компенсованого стану та декомпенсованого стану суперечить експериментальним даним. Іншими словами, експеримент дає підстави говорити про наявність відмінностей між віком, діагнозом, характеристикою пухлини, Ht, лейкоцитами, нейтрофілами палочкоядерними, нейтрофілами сегментоядерними та лімфоцитами хворих у компенсованому та декомпенсованому станах.

Розділ 3. Перевірка гіпотези про незалежність параметрів загального аналізу крові для компенсованого, субкомпенсованого та декомпенсованого станів за кишкової непрохідності

Гіпотеза про незалежність факторів нейтрофіли палочкоядерні та нейтрофіли сегментоядерні.

Висувається гіпотеза про незалежність нейтрофілів палочкоядерних та нейтрофілів сегментоядерних.

Таблиця спряженості ознак

Нейтрофіли

Палочкоядерні

Нейтрофіли сегментоядерніРазом
16-60,5360,53-86
1-65478132
6-467987166
Разом133165298

Перевіримо необхідну умову використання критерію незалежності:

Нейтрофіли

Палочкоядерні

Нейтрофіли сегментоядерніРазом
16-60,5360,53-86
1-674,0991,91132
6-4658,9173,09166
Разом133165298

Отже, необхідна умова використання критерію незалежності виконується. Обчислимо відхилення:

За таблицями математичної статистики знаходимо: .

Оскільки 1,328<3,84, то гіпотеза про незалежність нейтрофілів палочкоядерних і нейтрофілів сегментоядерних не відхиляється.

Гіпотеза про незалежність факторів Ht і нейтрофіли палочкоядерні.

Висувається гіпотеза про незалежність нейтрофілів палочкоядерних та Ht.

Таблиця спряженості ознак

Ht

Нейтрофіли

Палочкоядерні

Разом
1-66-46
18-315962121
31-504266108
Разом101128229

Перевіримо необхідну умову використання критерію незалежності:

Ht

Нейтрофіли

Палочкоядерні

Разом
1-66-46
18-3153,3667,63121
31-5047,6360,36108
Разом101128229

Отже, необхідна умова використання критерію незалежності виконується. Обчислимо відхилення:

За таблицями математичної статистики знаходимо: .

Оскільки 2,255<3,84, то гіпотеза про незалежність нейтрофілів палочкоядерних і Ht не відхиляється.

Гіпотеза про незалежність факторів Ht і нейтрофіли сегментоядерні.

Висувається гіпотеза про незалежність нейтрофілів сегментоядерних та Ht.

Таблиця спряженості ознак

Ht

Нейтрофіли

Сегментоядерні

Разом
16-60,5360,53-86
18-315962121
31-504662108
Разом105124229

Перевіримо необхідну умову використання критерію незалежності:

Ht

Нейтрофіли

Сегментоядерні

Разом
16-60,5360,53-86
18-3155,4865,52121
31-5049,5258,48108
Разом105124229

Отже, необхідна умова використання критерію незалежності виконується. Обчислимо відхилення:

За таблицями математичної статистики знаходимо: .

Оскільки 0,874<3,84, то гіпотеза про незалежність нейтрофілів сегментоядерних і Ht не відхиляється.

Гіпотеза про незалежність факторів лейкоцити і Ht.

Висувається гіпотеза про незалежність лейкоцитів та Ht.

Таблиця спряженості ознак

ЛейкоцитиHtРазом
18-3131-50
2,8 – 87761138
8 – 19,2434386
Разом120104224

Перевіримо необхідну умову використання критерію незалежності:

ЛейкоцитиHtРазом
18-3131-50
2,8 – 873,9364,07138
8 – 19,246,0739,9386
Разом120104224

Отже, необхідна умова використання критерію незалежності виконується. Обчислимо відхилення:

.

Оскільки 0,716<, то гіпотеза про незалежність Ht і лейкоцитів не відхиляється.

Гіпотеза про незалежність факторів лейкоцити і нейтрофіли палочкоядерні.

Висувається гіпотеза про незалежність нейтрофілів палочкоядерн та лейкоцитів.

Таблиця спряженості ознак

ЛейкоцитиНейтрофіли палочкоядерніРазом
1-66-46
2,8-4,515924
4,5-19,2114151265
Разом129160289

Перевіримо необхідну умову використання критерію незалежності:

ЛейкоцитиНейтрофіли палочкоядерніРазом
1-66-46
2,8-4,510,7113,2924
4,5-19,2118,29146,71265
Разом129160289

Отже, необхідна умова використання критерію незалежності виконується. Обчислимо відхилення:

Оскільки 3,379<, то гіпотеза про незалежність лейкоцитів і нейтрофілів палочкоядерних не відхиляється.

Гіпотеза про незалежність факторів лейкоцити і нейтрофіли сегментоядерні.

Висувається гіпотеза про незалежність лейкоцитів та нейтрофілів сегментоядерних.

Таблиця спряженості ознак

ЛейкоцитиНейтрофіли сегментоядерніРазом
16-60,5360,53-86
2,8 – 77473147
7 – 19,25787144
Разом131160291

Перевіримо необхідну умову використання критерію незалежності:

ЛейкоцитиНейтрофіли сегментоядерніРазом
16-60,5360,53-86
2,8 – 766,1880,82147
7 – 19,264,8279,18144
Разом131160291

Отже, необхідна умова використання критерію незалежності виконується. Обчислимо відхилення:

Оскільки 3,4<, то гіпотеза про незалежність лейкоцитів і нейтрофілів сегментоядерних не відхиляється.

Гіпотеза про незалежність факторів еритроцити і нейтрофіли сегментоядерні.

Висувається гіпотеза про незалежність еритроцитів та нейтрофілів сегментоядерних.

Таблиця спряженості ознак

ЕритроцитиНейтрофіли сегментоядерніРазом
16-60,5360,53-86
1,3-3,77289161
3,7-5,855970129
Разом131159290

Перевіримо необхідну умову використання критерію незалежності:

ЕритроцитиНейтрофіли сегментоядерніРазом
16-60,5360,53-86
1,3-3,772,7388,27161
3,7-5,8558,2770,73129
Разом131159290

Отже, необхідна умова використання критерію незалежності виконується. Обчислимо відхилення:

Оскільки 0,029<3,84, то гіпотеза про незалежність еритроцитів і нейтрофілів сегментоядерних не відхиляється.

Гіпотеза про незалежність факторів еритроцити і нейтрофіли палочкоядерні.

Висувається гіпотеза про незалежність еритроцитів та нейтрофілів палочкоядерних.

Таблиця спряженості ознак

ЕритроцитиНейтрофіли палочкоядерніРазом
1-66-46
1,3-3,77190161
3,7-5,855769126
Разом128159287

Перевіримо необхідну умову використання критерію незалежності:

ЛейкоцитиНейтрофіли палочкоядерніРазом
1-66-46
1,3-3,771,8089,20161
3,7-5,8559,2069,80126
Разом128159287

Отже, необхідна умова використання критерію незалежності виконується. Обчислимо відхилення:

.

Оскільки 0,037<, то гіпотеза про незалежність еритроцитів і нейтрофілів палочкоядерних не відхиляється.

Гіпотеза про незалежність факторів еритроцити і Ht.

Висувається гіпотеза про незалежність еритроцитів та Ht.

Таблиця спряженості ознак

ЕритроцитиHtРазом
18-2727-50
1,3-3,6316899
3,6-5,853099129
Разом61167228

Перевіримо необхідну умову використання критерію незалежності:

ЛейкоцитиHtРазом
18-2727-50
1,3-3,626,4972,5199
3,6-5,8534,5194,49129
Разом61167228

Отже, необхідна умова використання критерію незалежності виконується. Обчислимо відхилення:

За таблицями математичної статистики знаходимо: Оскільки 1,855<, то гіпотеза про незалежність еритроцитів і Ht не відхиляється.

Гіпотеза про незалежність факторів еритроцити і лейкоцити.

Висувається гіпотеза про незалежність еритроцитів та лейкоцитів.

Таблиця спряженості ознак

ЕритроцитиЛейкоцитиРазом
2,8-88-19,2
1,3-3,710158159
3,7-5,857749126
Разом178107285

Перевіримо необхідну умову використання критерію незалежності:

ЕритроцитиЛейкоцитиРазом
2,8-88-19,2
1,3-3,799,3059,70159
3,7-5,8578,7047,30126
Разом178107285

Отже, необхідна умова використання критерію незалежності виконується. Обчислимо відхилення:

Оскільки 0,174<, то гіпотеза про незалежність еритроцитів і лейкоцитів не відхиляється.

Гіпотеза про незалежність факторів гемоглобін і лімфоцити.

Висувається гіпотеза про незалежність гемоглобін та лімфоцити.

Таблиця спряженості ознак

ГемоглобінЛімфоцитиРазом
3-2626-64
50-1137267139
113-1788178159
Разом153145298

Перевіримо необхідну умову використання критерію незалежності:

ГемоглобінЛімфоцитиРазом
3-2626-64
50-11371,3767,63139
113-17881,6377,37159
Разом153145298

Отже, необхідна умова використання критерію незалежності виконується. Обчислимо відхилення:

Оскільки 0,022<3,84, то гіпотеза про незалежність гемоглобіна і лімфоцитів не відхиляється.

Гіпотеза про незалежність факторів гемоглобін і нейтрофіли палочкоядерні.

Висувається гіпотеза про незалежність гемоглобін та нейтрофіли палочкоядерні.

Таблиця спряженості ознак

ГемоглобінНейтрофіли палочкоядерніРазом
1-55-46
50-1135089139
113-17850106156
Разом100195295

Перевіримо необхідну умову використання критерію незалежності:

ГемоглобінНейтрофіли палочкоядерніРазом
1-55-46
50-11347,1291,88139
113-17852,88103,12156
Разом100195295

Отже, необхідна умова використання критерію незалежності виконується. Обчислимо відхилення:

Оскільки 0,504<, то гіпотеза про незалежність гемоглобіна і нейтрофілів палочкоядерних не відхиляється.

Гіпотеза про незалежність факторів гемоглобін і нейтрофіли сегментоядерні.

Висувається гіпотеза про незалежність гемоглобіна та нейтрофіли сегментоядерні.

Таблиця спряженості ознак

ГемоглобінНейтрофіли сегментоядерніРазом
16-60,5360,53-86
50-1136079139
113-1787385158
Разом133164297

Перевіримо необхідну умову використання критерію незалежності:

ГемоглобінНейтрофіли сегментоядерніРазом
16-60,5360,53-86
50-11362,2576,75139
113-17870,7587,25158
Разом133164297

Отже, необхідна умова використання критерію незалежності виконується. Обчислимо відхилення:

Оскільки 0,275<, то гіпотеза про незалежність гемоглобіна і нейтрофілів сегментоядерних не відхиляється.

Гіпотеза про незалежність факторів гемоглобін і лейкоцити.

Висувається гіпотеза про незалежність гемоглобіна та лейкоцитів.

Таблиця спряженості ознак

ГемоглобінЛейкоцитиРазом
2,8-77-19,2
50-1137660136
113-1787185156
Разом147145292

Перевіримо необхідну умову використання критерію незалежності:

ГемоглобінЛейкоцити

Разом

2,8-77-19,2
50-11368,4767,53136
113-17878,5377,47156
Разом147145292

Отже, необхідна умова використання критерію незалежності виконується. Обчислимо відхилення:

За таблицями математичної статистики знаходимо: .

Оскільки 3,125<3,84, то гіпотеза про незалежність гемоглобіна і лейкоцитів не відхиляється.

Гіпотеза про незалежність факторів лімфоцити і еритроцити.

Висувається гіпотеза про незалежність лімфоцитів та еритроцитів.

Таблиця спряженості ознак

ЛімфоцитиЕритроцитиРазом
1,3-3,73,7-5,85
3-268860148
26-647368141
Разом161128289

Перевіримо необхідну умову використання критерію незалежності:

ЛімфоцитиЕритроцитиРазом
1,3-3,73,7-5,85
3-2682,4565,55148
26-6478,5562,45141
Разом161128289

Отже, необхідна умова використання критерію незалежності виконується. Обчислимо відхилення:

За таблицями математичної статистики знаходимо: .

Оскільки 1,728<3,84, то гіпотеза про незалежність лімфоцитів і еритроцитів не відхиляється.

Гіпотеза про незалежність факторів лімфоцити і Ht.

Висувається гіпотеза про незалежність лімфоцитів та Ht.

Таблиця спряженості ознак

ЛімфоцитиHtРазом
18-3131-50
3-265663119
26-646545110
Разом121108229

Перевіримо необхідну умову використання критерію незалежності:

ЛімфоцитиHt

Разом

18-31

18-3131-50
3-2662,8856,1256
26-6458,1251,8865
Разом121108121

Отже, необхідна умова використання критерію незалежності виконується. Обчислимо відхилення:

За таблицями математичної статистики знаходимо: .

Оскільки 3,321<3,84, то гіпотеза про незалежність лімфоцитів і Ht не відхиляється.

Гіпотеза про незалежність факторів гемоглобін і еритроцити.

Оскільки еритроцити насичені гемоглобіном, то фактори гемоглобін та

Еритроцити залежні. Між гемоглобіном і еритроцитами існує залежність, яка описується лінійною регресією

.

Модель виявилася адекватною, регресія значуща.

Гіпотеза про незалежність факторів гемоглобін і Ht.

Між гемоглобіном і Ht існує залежність, яка описується лінійною регресією

.

Модель виявилася адекватною, регресія значуща.

Таблиця 3

ФакториГемоглобінЕритроцитиЛейкоцити

Нейтрофіли

Палочкоядерні

Нейтрофіли

Сегментоядерні

Лімфоцити
Гемоглобін—–

Відхиляється

Не

Відхиляється

Не

Відхиляється

Не

Відхиляється

Не

Відхиляється

Еритроцити

Відхиляється

—–

Не

Відхиляється

Не

Відхиляється

Не

Відхиляється

Не

Відхиляється

Ht

Відхиляється

Не

Відхиляється

Не

Відхиляється

Не

Відхиляється

Не

Відхиляється

Не

Відхиляється

Лейкоцити

Не

Відхиляється

Не

Відхиляється

—–

Не

Відхиляється

Не

Відхиляється

Відхиляється

Нейтрофіли

Палочкоядерні

Не

Відхиляється

Не

Відхиляється

Не

Відхиляється

—–

Не

Відхиляється

Відхиляється

Нейтрофіли

Сегментоядерні

Не

Відхиляється

Не

Відхиляється

Не

Відхиляється

Не

Відхиляється

—–

Відхиляється

Лімфоцити

Не

Відхиляється

Не

Відхиляється

Відхиляється

Відхиляється

Відхиляється

—–

Перевірка гіпотези про незалежність параметрів загального аналізу крові

Висновки

Товста кишка є одним з найбільш розповсюджених місць локалізації злоякісного процесу. Незважаючи на можливості сучасних діагностичних методів, кількість ускладнених форм раку товстої кишки залишається високою. У структурі ускладненого раку товстої кишки провідне місце займає товстокишкова непрохідність.

Розрізняють три ступіні товстокишкові непрохідності.

Компенсована ступінь – це рання ступінь непрохідності, характеризується посиленою перистальтикою кишечника, при цьому вміст травного каналу намагається подолати перешкоду, що виникла – пухлину. Групу хворих з компенсованою ступенню непрохідністю будемо позначати через А.

Субкомпенсована ступінь характеризується частковим порушенням проходження вмісту травного каналу, зумовленим пухлиною. Групу хворих з субкомпенсованою ступенню непрохідності будемо позначати через В.

Декомпенсована ступінь характеризується повним порушенням проходження вмісту травного каналу внаслідок пухлини. Групу хворих з декомпенсованою ступенню непрохідності будемо позначати через С.

В роботі розглядаються дані 289 хворих, кожний з яких належить одній з груп: 102 – у групі А, 103 – у групі B, 84 – у групі C.

При первинній обробці даних було розглянуто 14 параметрів загального аналізу крові, що могли б диференціювати (могли б допомогти відрізнити) компенсований, субкомпенсований та декомпенсований стани 298 хворих з кишковою непрохідністю.

Це гемоглобін, еритроцити, ЦП, Ht, лейкоцити, СОЕ, базофіли, еозінофіли, міелоцити, юні, нейтрофіли палочкоядерні, нейтрофіли сегментоядерні, лімфоцити та моноцити.

Крім вищезазначених параметрів розглядалися також такі параметри як

Вік, діагноз, характеристика пухлини, наявні метастази, віддалені метастази.

Фактори, що можуть суттєво впливати на диференціацію хворих групи А та групи В, групи В та групи С, групи А та групи С, а, отже, і на прийняття рішення щодо невідкладної операції були запропоновані такі: вік хворого () та параметри загального аналізу крові, а саме гемоглобін (), еритроцити (), кольоровий показник (), гематокрит (), лейкоцити (), швидкість осідання еритроцитів (), еозінофіли (), нейтрофіли палочкоядерні (), нейтрофіли сегментоядерні (), лімфоцити () та моноцити ().

З них незалежними факторами виявилися наступні: вік хворого (), еритроцити (), кольоровий показник (), гематокрит (), лейкоцити (), швидкість осідання еритроцитів (), еозінофіли (), нейтрофіли палочкоядерні (), нейтрофіли сегментоядерні (), моноцити (). Гіпотези про незалежність факторів перевірялися за допомогою критерія незалежності ознак.

Незалежні фактори загального аналізу крові хворих та вік нормально розподілені. Гіпотези про нормальний розподіл факторів перевірено за допомогою критерія (гіпотетичний розподіл залежить від невідомих параметрів).

Для хворих груп А та С була виявлена суттєва відмінність таких факторів: вік, гематокрит, лейкоцити, нейтрофіли палочкоядерні та сегментоядерні.

Для хворих груп А та В була виявлена суттєва відмінність таких факторів: вік, еритроцити, гематокрит, лейкоцити, нейтрофіли палочкоядерні.

Для хворих груп В та С була виявлена суттєва відмінність таких факторів: еритроцити, гематокрит, лейкоцити, нейтрофіли палочкоядерні та сегментоядерні.

Гіпотези про рівність середніх значень перевірялися за допомогою критерія Стьюдента.

За допомогою критерію Стьюдента була виявлена суттєва відмінність 8 параметрів загального аналізу крові для компенсованого й субкомпенсованого станів, а саме вік, діагноз, характеристика пухлини, еритроцити, Ht, лейкоцити, нейтрофіли палочкоядерні та лімфоцити. Згідно з критерієм Стьюдента гіпотеза Про рівність середніх значень на рівні значущості 0,05 відхиляється.

За допомогою критерію Стьюдента була виявлена суттєва відмінність 7 параметрів загального аналізу крові для субкомпенсованого й декомпенсованого станів, а саме гемоглобін, еритроцити, Ht, лейкоцити, нейтрофіли палочкоядерні, нейтрофіли сегментоядерні та лімфоцити. Згідно з критерієм Стьюдента гіпотеза Про рівність середніх значень на рівні значущості 0,05 відхиляється.

За допомогою критерію Стьюдента була виявлена суттєва відмінність 8 параметрів загального аналізу крові для компенсованого й декомпенсованого станів, а саме вік, діагноз, характеристика пухлини, гемоглобін, Ht, лейкоцити, нейтрофіли палочкоядерні, нейтрофіли сегментоядерні та лімфоцити. Згідно з критерієм Стьюдента гіпотеза Про рівність середніх значень на рівні значущості 0,05 відхиляється.

За допомогою критерія перевірено гіпотезу про нормальний розподіл параметрів загального аналізу крові для компенсованого, субкомпенсованого та декомпенсованого станів. За розподіл гемоглобіна, еритроцитів, Ht, лейкоцитів, нейтрофілів палочкоядерних, нейтрофілів сегментоядерних та лімфоцитів ми можемо розглядати нормальний розподіл.

Також встановлено незалежність параметрів загального аналізу крові (див. табл. А.4 Додатку А).

Список використаних джерел

1. Тутубалин В. Н. Теория вероятностей и случайных процессов: Учеб. пособие. – М.:Изд-во МГУ, 1992. – 400 с.

2. Прикладная статистика: Классификация и снижение размерности: Справ. изд./Айвазян С. А., Бухштабер В. М., Енюков И. С., Мешалкин Л. Д.: Под ред. С. А. Айвазяна. – М.:Финансы и статистика, 1989. – 607 с.

3. Ивченко Г. И., Медведев Ю. И. Математическая статистика: Учеб. пособие для втузов. – М.:Высш. шк., 1984. – 248 с.

4. Юнкеров В. И., Григорьев С. Г. Математико-статистическая обработка данных медицинских исследований. – СПб.:ВмедА, 2002. – 266 с.

5. Турчин В. Н. Теория вероятностей и математическая статистика. Учебник. Д.:Изд-во Днепропетр. нац. ун-та, 2008. – 656 с.

Додаток А

Визначення маркерів компенсованих, субкомпенсованих та декомпенсованих станів за кишкової непрохідності

Гемоглобін, еритроцити, кольоровий показник (ступінь насиченості еритроцитів гемоглобіном), Ht, лейкоцити, СОЕ, базофіли, еозинофіли, мієлоцити, юні, нейтрофіли палочкоядерні, нейтрофіли сегментоядерні, лімфоцити, моноцити

Вік

Діагноз 1 – рак сліпої кишки

2 – рак висхідної ободової кишки,

3 – рак печінкового вигину ободової кишки,

4 – рак поперечної ободової кишки,

5 – рак селезінкового вигину ободової кишки,

6 – рак низхідної ободової кишки,

7 – рак сигмовидної кишки,

8 – ураження ободової кишки, яке виходить за межі

Вищезазначених локалізацій,

9 – рак ободової кишки, неуточнений,

10 – рак ректосигми

Характеристика пухлини

1 – пухлина інфільтрує підслизову оболонку

2 – пухлина інфільтрує м’язову оболонку

3 – пухлина інфільтрує підсерозну основу або тканину, яка прилягає до неперитонізованих ділянок ободової кишки

4 – пухлина поширюється на інші органи або структури і (або)проростає вісцеральну очеревину

5 – недостатньо даних

6 – первинна пухлина не визначається

Наявні метастази 1 – метастази в 1-3 периколічних ЛВ

2 – метастази в 4 і більше ЛВ

3 – метастази в ЛВ вздовж судинних стовбурів

4 – недостатньо даних для оцінки ЛВ

5 – немає ознак враження ЛВ

Віддалені метастази 0 – немає віддалених метастазів

1 – наявні віддалені метастази

2 – недостатньо даних

Таблиця А.1

Перевірки гіпотези Про рівність середніх значень факторів для компенсованого та субкомпенсованого станів за кишкової непрохідності

ФакторNM

Комп

Субкомп

Комп

Субкомп

N+m-2Гіпотеза
Вік10410862,0564,609,7310,551,822101,652Відхиляється
Діагноз1041085,256,673,032,523,722101,652Відхиляється

Характерис-

Тика пухлини

1041083,303,600,680,543,462101,652Відхиляється

Наявні

Метастази

1041080,360,440,650,680,852101,652

Не

Відхиляється

Віддалені

Метастази

1041080,100,170,300,381,462101,652

Не

Відхиляється

Гемоглобін

104108110,09107,7028,6322,760,672101,652

Не

Відхиляється

Еритроцити1031043,773,590,660,512,112051,652Відхиляється

ЦП

75750,810,790,090,071,381481,655

Не

Відхиляється

Ht748731,4929,028,546,482,081591,654Відхиляється
Лейкоцити1031046,907,592,202,891,932051,652Відхиляється

СОЭ

9510016,6814,9215,4412,300,881931,652

Не

Відхиляється

Базофіли22

Еозінофіли

75692,061,911,431,560,611421,655

Не

Відхиляється

Міелоцити

Юні ер

Нейтрофіли

Палочк

11

Нейтрофіли

Палочк

Ядерні

1031076,008,724,276,243,682081,652Відхиляється

Нейтрофіли

Сегмент

Ядерні

10410859,2359,8911,299,220,472101,652

Не

Відхиляється

Лімфоцити10410829,7326,9010,4910,012,002101,652Відхиляється

Моноцити

И⟈_

1041073,523,052,842,281,332091,652

Не

Відхиляється

Таблиця А.2

Перевірки гіпотези Про рівність середніх значень факторів для субкомпенсованого та декомпенсованого станів за кишкової непрохідності

NM

Субкомп

Декомп

Субкомп

Декомп

N+m-2Гіпотеза
Вік1088664,6065,5610,55211,360,611921,652

Не

Відхиляється

Діагноз108866,676,222,522,261,301921,652

Не

Відхиляється

Характерис-

Тика пухлини

108863,603,560,540,520,411921,652

Не

Відхиляється

Наявні

Метастази

108860,440,410,6880,670,261921,652

Не

Відхиляється

Віддалені

Метастази

108860,170,120,380,330,911921,652

Не

Відхиляється

Гемоглобін10886107,70124,5622,7624,164,981921,652Відхиляється
Еритроцити104833,593,770,510,572,281851,653Відхиляється
ЦП75280,790,800,0780,070,631011,660

Не

Відхиляється

Ht876929,0234,856,486,195,681541,654Відхиляється
Лейкоцити104857,599,282,893,383,61871,653Відхиляється
СОЭ1006614,9217,1012,3011,191,161641,654

Не

Відхиляється

Базофіли20
Еозінофіли69321,911,621,561,210,91991,660

Не

Відхиляється

Міелоцити01
Юні15

Нейтрофіли

Палочко

Ядерні

107858,7212,766,248,673,741901,652Відхиляється

Нейтрофіли

Сегменто

Ядерні

1088559,8962,959,2210,492,141911,652Відхиляється
Лімфоцити1088526,9020,3610,0110,244,461911,652Відхиляється
Моноцити107853,052,982,281,910,211901,652

Не

Відхиляється

Таблиця А.3

Перевірки гіпотези Про рівність середніх значень факторів для компенсованого та декомпенсованого станів за кишкової непрохідності

NM

Комп

Декомп

Комп

Декомп

N+m-2Гіпотеза
Вік1048662,0665,579,7411,362,291881,653Відхиляється
Діагноз104865,256,223,042,262,451881,653Відхиляється

Характерис-

Тика пухлини

104863,313,570,680,522,921881,653Відхиляється

Наявні

Метастази

104860,370,420,650,680,551881,653

Не

Відхиляється

Віддалені

Метастази

104860,110,130,310,340,471881,653

Не

Відхиляється

Гемоглобін10486110,10124,5728,6324,173,721881,653Відхиляється
Еритроцити103833,773,780,660,580,091841,653

Не

Відхиляється

ЦП75280,820,810,090,070,451011,660

Не

Відхиляється

Ht746931,4934,868,556,202,681411,656Відхиляється
Лейкоцити103856,909,282,203,395,801861,653Відхиляється
СОЭ956616,6817,1115,4511,200,191591,654

Не

Відхиляється

Базофіли20
Еозінофіли75322,071,631,441,211,521051,659

Не

Відхиляється

Міелоцити01
Юні15

Нейтрофіли

Палочкоядерні

103856,0012,764,278,686,961861,653Відхиляється

Нейтрофіли

Сегментоядерні

1048559,2362,9511,2910,492,331871,653

Відхиляється

Лімфоцити1048529,7320,3610,4910,256,171871,653Відхиляється
Моноцити104853,532,992,841,911,501871,653

Не

Відхиляється


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Визначення маркерів компенсованих субкомпенсованих та декомпенсованих станів за кишкової непрохідності