Адаптивні реакції корів при машинному доїнні

Реферат

На тему:Адаптивні реакції корів при машинному доїнні

Зміст

Вступ

1. Фізіологічні основи машинного доїння

2. Адаптивні реакції корів до доїння доїльними апаратами

3. Адаптивні реакції корів при доїнні в доїльних установках

4. Безумовні і умовні рефлекси молоковіддачі, як пристосувальні реакції корів при машинному доїнні

5. Стереотип машинного доїння

Висновок

Список використовуваної літератури

Вступ

Необхідність вивчення проблеми пристосування організму – адаптації – в промисловому тваринництві зв’язна головним чином з новими і багато в чому незвичайними умовами утримання та годування тварин. Відбувається зміни і перетворення історично сформованих прийомів і методів ведення тваринництва. Тваринний світ нерозривно пов’язаний з природою, і треба науково удосконалювати і прогнозувати розвиток тваринництва з урахуванням перформативів, екстремальних (субекстримальних) і багатьох інших факторів. Під впливом останніх можуть змінювати фізіологічний статус, гомеостаз тварин, виникати хвороби адаптації, тому що організм не завжди може пристосуватися до тих чи інших факторів середовища, іноді довільно змінним без урахування особливостей організму тварини. Наприклад, до машинного доїння різними системами. При цьому слід виходити із загального поняття адаптації, що фізіологічна адаптація – це процес досягнення стійкого рівня активності функціональних систем, органів і тканин, а також механізмів управління, який забезпечує можливість тривалої життєдіяльності організму і здатність до відтворення здорового потомства.

Корова молоковіддача машинне доїння

1. Фізіологічні основи машинного доїння

Сільське господарство – є використання людиною сонячної енергії, падаючої на землю (Чаянов А. В.). З цієї точки зору виробництво молока є поетапне перетворення енергії в системі “сонячна енергія – корм – тварина – молоко”. Доїння завершує цей весь багатоетапний процес.

Справжня доярка завжди мріє про великий молоці. Високі надої залежать від таких факторів, як рясного годування тварин, повноцінних раціонів; дбайливого поводження з тваринами, утримання їх у чистоті, добротних сухих приміщеннях, щоденних прогулянок. Але центральне місце займає доїння. Операторам машинного доїння доручена заключна операція у виробництві молочної продукції. Доїти корів треба вміти. Спосіб вилучення молока з молочної залози впливає на рівень її секреторної активності: при ссанні продуктивність вище, ніж при доїнні, при ручному доїнні вище, ніж при машинному.

Причина кращого результату при ссанні – більш високий ступінь адекватності комплексу умовно-безумовних подразнень молочної залози. Нижче ступінь адекватності подразнень при машинному доїнні обумовлена ​​мінливістю параметрів молоковіддачі у хорді лактації, з одного боку, і жорсткістю конструктивно закладених параметрів доїльних апаратів, – з іншого.

За величиною сила тиску на поверхню соска при доїнні на першому місці знаходиться рука доярки під час ручного доїння. Стиснення соска при цьому відбувається поступово від основи до його вершині. З найбільшою силою стискається підставу соска і прилегла до нього зона (55-80 кПа), а верхівка соска стискається з силою 25 – 30 кПа.

На другому місці знаходиться смоктальний апарат теляти. У добуванні молока їм беруть участь як вакуум в ротовій порожнині, так і сила тиску мови. Вакуум тут рідко перевищує 20 кПа, що значно нижче рівня вакууму в сучасних доїльних апаратах. Тиск розподіляється на ділянки соска так само, як при ручному доїнні, проте величина сил тиску в 1,5 – 2 рази нижче.

При машинному доїнні особливе місце відводиться доїльних верстатах, який контактує з вим’ям тварини. Жорсткість і характер впливу соскової гуми на сосок вимені визначає адекватність доїльного апарату і повноту молоковиведення. Соскова гума відсмоктувальних доїльних апаратів при такті стиснення має слабку механічний вплив на соски вимені, якого недостатньо для забезпечення нормальної молоковіддачі без застосування ручної праці. З найбільшою силою стискається тут вершина соска (20 – 25 кПа), підстава соска, де розташована найбільш важлива рефлексогенні зона його, масажується незначно (4 – 6 кПа).

Мистецтво доїння полягає в тому, щоб найбільш доцільно використовувати фізіологічні реакції організму, які лежать в основі утворення молока і молоковіддачі. Правильна організація машинного доїння дозволяє значно підвищити продуктивність праці та отримувати молоко високої якості.

У зв’язку з масовим введенням машинного доїння виникла необхідність в стандартизації вимені корів по ряду ознак. Основними технологічними ознаками, що характеризують приналежність придатність корів до машинного доїння, є форма вимені та сосків, а також тривалість, інтенсивність доїння і одночасність видоювання чвертей вимені, резистентність до маститу.

Для машинного доїння найбільш придатні корови з ванно-і чашоподібним формами вим’я, з рівномірно розвинутими чвертями і сосками довжини 6 – 8 см, діаметром в межах 2-3 см, відстань між сосками 10-14 см.

Функціональні властивості вим’я визначають за допомогою доїльного апарату для роздільного видоювання окремих часток вимені. Чим нерівномірніше розвинене вим’я, тим довший неодружене доїння інших видоюють чвертей.

Від рівномірності розвитку чвертей вимені корів залежить одночасність видоювання окремих чвертей вимені, ефективність затрат ручної праці, тривалість холостого доїння, захворюваність їх маститами, реалізація генетичного потенціалу, отримання конкурентно спроможної продукції.

Для характеристики процесу молоковиведення визначають наступні показники:

1. Латентний період виведення перших 100 грам молока;

2. Машинний удій;

3. Тривалість машинного доїння;

4. Середня інтенсивність молоковиведення;

5. Удій за послідовні однохвилинний інтервали часу;

6. Машинний удій;

7. Тривалість машинного удою;

8. Сумарний удій;

9. Сумарний час доїння.

До переваг машинного доїння відноситься наступне. При ручному доїнні одночасно видоюють дві частки (чверті), а доїльний апарат – всі чотири. Машинне доїння більш доцільно, тому що роздратування одного або двох сосків викликає рефлекторну молоковіддачу у всіх чвертях вимені. І якщо при доїнні вручну по черзі видоюють одну чверть за одною, то з чвертей видоюють останньої надоюють менше молока.

Виробництво молока на тваринницьких фермах залежить від ефективності функціонування технологічної системи машинного доїння, що включають в себе тварин, доїльні установки, обслуговуючий персонал. У сучасних умовах відзначається відхилення від заданих режимів технологічної системи машинного доїння, що призводитиме до втрати молока, захворюванню на мастит дійного стада і скорочення лактаційного періоду.

Основною ланкою технологічної системи машинного доїння є тварина, на яке діє певним чином підсистема “людина-машина” з метою одержання молока. При цьому дана підсистема повинна викликати у тварини позитивний рефлекс молоковіддачі, видавати припущене молоко, підтримувати рефлекс у процесі доїння, не травмувати вим’я корови.

Основними причинами, що знижують ефективність функціонування технологічної системи машинного доїння, є: 1) невідповідність між енергетичними потребами тварини на стимуляцію рефлексу молоковіддачі та енергетичними можливостями оператора; 2) невідповідність функціональних можливостей доїльних апаратів фізіологічним потребам тварини; 3) вихід параметрів доїльних апаратів і вакуумної системи в період експлуатації за після допуску.

2. Адаптивні реакції корів до доїння доїльними станками

У високопродуктивних корів виникають два перехідних стану при адаптації до машинного доїння. Якщо доїльний апарат адекватно дратує рецептори вимені, то спостерігається стимуляція активності біопотенціалів кори головного мозку, встановлюється позитивний зворотний зв’язок, корова добре роздоюють, і надої збільшуються. Навпаки, неадекватні (сильні) подразнення рецепторів вимені при завищеному умови вакууму (більше 360 мм ртутного стовпа) гальмують молокоотдачу. У корі півкуль мозку з’являються швидкі біопотенціали 18-24 кол / с, встановлюється зворотний негативний зв’язок на гормональний фактор у другій фазі рефлексу, корова знижує удій.

Дослідження гормонального спорідненості показали, що зміни кратності доїння або переведення корів з ручного доїння на машинне відбивається на функціональному стані гипотоламо-гіпофізарно-надниркової системи.

Найвищий рівень виділення кортикостероїдів з сечею і збільшення їх концентрації в крові спостерігаються в перші дні після зміни режиму або способу доїння. До нових умов машинного доїння корови адаптуються протягом 5-10 діб, залежить це від індивідуальних особливостей організму, молочної продуктивності. У високомолочних корів ставлення кортизолу до кортикостероїдів на 20-25% вище, ніж пов’язано з більш вираженими адаптаційними можливостями високопродуктивних корів.

Швидкому розвитку пристосувальних можливостей в організмі при зміні кратності або способу машинного доїння сприяє повноцінне, збалансоване годування і дотримання технології машинного доїння корів.

Необхідно враховувати, що сучасні доїльні апарати не забезпечують повноту видоювання, тому рекомендується машинне додаіваніе. У корів виробляють рефлекс на додаіваніе. Тимчасове припинення додаіванія викликає падіння надоїв, на 8,2-8,4% і зниження жирності молока, причому зниження тривало дуже довго – 9 тижнів після припинення досвіду. У корів, яких не додаівалі, виникли незворотні структурні зміни в моторно-залозистому апараті вимені супутньої чверті. Звідси можна зробити висновок, що машинне додаіваніе корів слід вважати фізіологічно виправданою і необхідним заходом.

При адаптації корів – первісток до машинного доїння треба враховувати пристосувальні реакції рецепторів сосків, так як вони першими “зустрічаються” з незвичайним подразником – доїльним станком, сприймають температурні, тактильні, механічні та інші подразники. У цьому напрямку є лише досвідчені дослідження.

Згідно сучасним уявленням і фізіологічним доказам наявності в залозі різноманітних рецепторів, що сприймають механічні, термічні, хімічні подразнення, імпульси від них досягають гіпоталамуса та інших відділів, включаючи кору головного мозку. Ці теоретичні дають підставу розглядати деякі практичні уявлення з урахуванням навантаження на рецепторний апарат. Так К. І. Кавешнікова, показала, що підвищення тривалості такту ссання в доїльному апараті на 12%, при незмінній величині такту стиснення, веде до підвищення видоювання: разовий удій підвищується на 18,1%. У той же час збільшення тривалості такту ссання до 0,60 – 0,75 с, навпаки, викликало зниження показників молочної продуктивності.

Доїння корів з гіпертонією по загальному вакууму, приємний інструкцією, небажано, тому що зіткнення сильного вакууму і високого артеріального тиску викликає подразнення рецепторів вимені, розрив капілярів та інші ускладнення.

3. Адаптивні реакції корів при доїнні в доїльних установках

У дослідних господарства “Кутузівка” та “Українка” досліджували різні режими доїння в умовах доїльного залу. При затримці початку доїння на 45-47 хв надої збільшилися до 0,5 кг і більше, а при доїнні на 45-47 раніше графіка зазначено відповідне зниження надоїв. Доїння на установках “ялинка” та “тандем” викликає різке зниження надоїв тільки спочатку доїння, до другого величина надоїв встановлюється на колишньому рівні. Відзначено позитивний вплив годування, як чинника, що зменшує напругу корів у зв’язку з обстановкою в доїльних залах.

Ці дослідження показали порівняно швидку і стійку адаптацію корів до зміни режиму доїння, але слід підкреслити, що і передчасне доїння не забезпечує оптимального удою, що пояснюється порушенням стереотипу доїння.

Трохи гірші результати отримані при доїнні на УДЕ-8 “ялинка”. При безприв’язно-боксовому утриманні кількість жуйних періодів було менше на 32% (P <0,01), тривалість одного жуйного періоду коротше на 34,5% (P <0,001), а час, витрачений на жуйку на добу, на 52,5 % менше (P <0,01).

Таким чином, безприв’язно-боксове утримання і доїння на установці УДЕ-8 “ялинка” негативно впливало на фізіологічні функції і молочну продуктивність лактуючих корів, тому потрібно продовжувати вдосконалювати систему технології комплексів.

Поведінка корів при доїнні на доїльних установках пов’язано з типологічними особливостями їх центральної нервової системи. Необхідно систематично привчати корів до нових технологічних приладів. У корів самостійного руху до верстата і виходів спостерігається висока готовність до реалізації рефлексу молоковіддачі, що проявлялося підвищенням тиску і коротким лактаційний періодом молоковіддачі (в середньому 0,83 хв, а в 11% випадків – 0,33 хв).

Навпаки, у корів, не зайшли самостійно на майданчик і у верстат, спостерігалося збільшення латентного періоду, часу доїння, зниження швидкості молоковіддачі, збільшення кількості молока, отриманого при ручному додоюванні. У таких тварин спостерігалися сечовипускання, дефекація, м’язове тремтіння, що свідчать про стресовому стані.

4. Безумовні і умовні рефлекси молоковіддачі, як пристосувальні реакції корів при машинному доїнні

Рефлекс молоковіддачі здійснюється в результаті взаємодії нервової, ендокринної та судинної системи.

Рефлекс молоковіддачі генерується по двох каналах: безумовного і умовного. Безумовний рефлекс виникає при подразненні рецепторів молочної залози. Умовні рефлекси молоковіддачі формуються в результаті в результаті збігу в часі з безумовнорефлекторним подразненням рецепторів молочної залози, супутніх доїння або ссанню факторів, що сприймаються іншими рецепторами: зоровим, слуховим, нюховим, смаковими, тактильними. Внаслідок формування умовних рефлексів раніше індиферентні для тварини подразники: вид, запах, звуки власних дитинчат, а також час і обстановка доїння – в результаті їх поєднання з ссанням набувають сигнальне значення і починають викликати в матері рефлекс молоковіддачі.

Основні фактори, що впливають на молоковіддачу, можна розділити на три категорії: безумовнорефлекторні, умовнорефлекторні властивості і стан організму.

Безумовнорефлекторна стимуляція (безпосередній вплив на молочну залозу) поділяється на преддоїльну (обмивання, масаж, здоювання перший цівок) і доїльних (дія параметрів доїльного апарату, машинне та ручне додоювання). Умовнорефлекторна стимуляція – дія факторів (раніше індиферентних для тварини), адресованих до будь-якого аналізатору (зоровому, слуховому та ін), які купують сигнальне значення для молоковіддачі, внаслідок виникнення умовних рефлексів при регулярному збігу цих чинників з доїнням.

Від вимені по доцентровим нервах аферентні імпульси передаються в аферентні нейрони спинномозкових вузлів і дорсальні стовпи сірої речовини спинного мозку, звідси через вставні нейрони сірої речовини сигнал надходить на еферентні нейрони вентральних стовпів сірої речовини сигнал надходить на еферентні нейрони вентральних стовпів сірої речовини і по рухових аксонах передаються в молочну залозу.

У рефлекс молоковіддачі виділяють дві фази. Перша фаза – чисто нервова, характеризується виділенням молока з великих проток і цистерн внаслідок подразнення рецепторів молочної залози та передачі імпульсів у центри і назад по короткій рефлекторної дузі. Друга фаза – нейро-гуморальна, характеризується надходженням окситоцину в кров, а потім в молочну залозу і виведення молока з альвеол і дрібних протоків внаслідок скорочення міоепітелія під впливом нейро-гуморального механізму. Основна ланка в цьому механізмі – вплив окситоцину на міоепітелій альвеолярного апарату (на зірчасті клітини).

У механізмі молоковіддачі велике значення має не тільки окситоцин, але і вазопресин, а також медіатор – ацетилхолін, здатні також викликати скорочення міоепітелія.

Існує зв’язок між особливостями прояву рефлексу молоковіддачі і рухливістю і врівноваженістю коркових нервових процесів. У корів із сильним урівноваженим типом вищої нервової діяльності швидко виробляється рефлекс на місце доїння, повніше віддається молоко і зберігається постійний рівень лактації, в той час як корови зі слабким типом нервової діяльності менш стійкі до зміни умов доїння, а надої у них схильні до значних коливань.

Стимуляція лактогенезу та виведення молока чітко проявляється при попередньому масажі вимені, обмиванні теплою водою, при дотриманні стереотипу доїння.

Обстановка під час доїння при постійному підкріпленні набуває сигнальне значення: у корів виробляється умовний рефлекс на місце доїння і прийому корму, створюється стійкий стереотип. У результаті відбувається стимуляція і прискорення рефлекторних реакцій, швидке виділення необхідних гормонів, збільшення надою молока.

При наявності адекватних доїльних подразників у рецепторах вимені виникає стан оптимуму, при якому в кору мозку по чутливих нервах надходить певна програма інформації, закодована ритмом біострумів. У відповідь на це в корі головного мозку збуджуються центри молоковіддачі, реалізується гормональне ланка і формується домінанта лактації. У випадку неадекватних подразнень утворюється стан песимуму і відбувається гальмування молоковіддачі. Щоб уникнути цього, необхідно підбирати відповідний режим доїння, усувати сильні зовнішні подразники і стрес-фактори.

5. Стереотип машинного доїння

Фактори, пов’язані з доїнням, утворюють так званий “стереотип доїння”, який надає істотний вплив на молоковіддачу. Стереотип машинного доїння – це зовнішні умови, тобто комплекс умовних і безумовних подразнень, що слідують один за одним і поєднуються в строго визначеному порядку. С. Ісраілжанов (1974) при вивченні впливу на прояв рефлексу молоковіддачі окремих елементів машинного доїння (прихід доярок на ферму, включення мотора вакуумного насоса, початок доїння інших корів, доїння та годування сусідній корови, підхід доярки, годування, підмивання вимені, включення пульсатора доїльного апарату, початок доїння) довів, що значення окремих подразників, що входять в якості складових елементів в стереотип машинного доїння, для виклику рефлексу молоковіддачі неоднаково.

Подразники, що діють на організм тварини в преддоільний період, підвищують ступінь збудливості лактаційного центру і готовність молочної залози до сприйняття пускового роздратування, що викликає рефлекс молоковіддачі. Пускову роль відіграють подразники, що несуть сигнальну інформацію про безпосереднє початку доїння. Залежно від технології машинного доїння пускова роль може належати як умовним, так і безумовним подразників.

Молоковіддачу слід розглядати не тільки як рефлекс, що викликається безпосередніми стимулами доїння (ссання), але і як цілеспрямований акт поведінки, підготовка організму до якого починається задовго до початку доїння під впливом комплексу умовних і безумовних подразників, складових стереотип машинного доїння. Підсумовування дискретного впливу окремих елементів стереотипу полегшує прояв і підвищує інтенсивність рефлексу молоковіддачі.

В умовах прив’язного утримання та доїння корів надзвичайно важливу роль у формуванні умовних рефлексів молоковіддачі грає доярка. При обслуговуванні корів постійної дояркою найбільш сильні і міцні умовні рефлекси виникають у корів саме на доярку (її вид, запах, наближення до корови з доїльним апаратом) – до 98%, в середньому 80,9% молока і 63,1% молочного жиру отримує доярка умовнорефлекторним шляхом.

В умовах промислової технології при доїнні корів на доїльних установках, у зв’язку зі значними коливаннями часу очікування черги доїння корів у накопичувачі, у тварин не виробляється міцних умовних рефлексів молоковіддачі. (Келпіс, Каулс, 1982). Л. Г. Краснопьорова і К. Ю. Кавешнікова (1983) показали, що при доїнні корів на доїльних майданчиках міцні умовні рефлекси молоковіддачі можуть бути сформовані лише при штучному введенні потужного пускового умовного подразника, що сигналізує про початок доїння, дія якого стовідсотково збігається з початком доїння. Роль такого сигналу може грати корм або світловий сигнал, що вводяться в стереотип доїння за 30с до початку обмивання вимені. Формування умовних рефлексів молоковіддачі на ці умовні подразники підвищує молочну продуктивність за лактацію в середньому на 14,1%. У дослідах К. І. Кавешніковой, Л. Г. Краснопьорова і М. М. Луценко (1980) продуктивність

За лактацію при доїнні на доїльної установки “ялинка” із застосуванням корму в якості умовного подразника становила 3907 кг без корму – 3148 кг в середньому на голову (P = 0,01).

Висновок

По вивченню адаптивних реакцій корів при машинному доїнні було проведено багато досліджень. За результатом цих робіт можна зробити висновок, що необхідно виробляти в корів умовні рефлекси до машинного доїння. Вироблення умовних рефлексів – це шлях до підвищення продуктивності корів. При машинному доїнні на корову впливають різні фактори. Якщо всі ці фактори оптимізувати, виробляти поліпшення, то виробити умовні рефлекси і підвищити продуктивність у корів буде легше і швидше.

Потрібно продовжувати вивчення адаптивних реакцій корів, щоб підвищити їх продуктивність і знизити виробничі витрати.

Знання про адаптивних реакціях корів при машинному доїнні дозволить прогнозувати майбутню продуктивність, спираючись на наявні знання.

Список літератури

1. Голіков А. М. Адаптація сільськогосподарських тварин. – Москва: Агропромиздат, 1985, 215с.

2. Кокоріна Е. П. Умовні рефлекси і продуктивність тварин. – Москва: Агропромиздат, 1986, 335с.

3. Любін Н. А. Фізіологія лактації. Фізіологічні основи машинного доїння корів. – К.: УГСХА, 2004.


Адаптивні реакції корів при машинному доїнні