Доцільність проведення чемпіонату Європи з футболу “Євро-2012”

Львівський інститут банківської справи

Університету банківської справи Національного банку України

ЗВІТ

По проведеному соціологічному дослідженні на тему:

ДОЦІЛЬНІСТЬ ПРОВЕДЕННЯ ЧЕМПІОНАТУ ЄВРОПИ З ФУТБОЛУ “ЄВРО 2012”

Виконав:

Студент105 – ФК групи

Замаш Ю. С.

Львів – 2011

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДОСЛІДЖЕННЯ

Студентом 105-ФК групи ЛІБС УБС НБУ Замашом Ю. С. було проведено соціологічне дослідження “Доцільність проведення чемпіонату Європи з футболу ”Євро 2012””.

Мета дослідження: дослідити погляди студентів щодо доцільності проведення Євро 2012 в Україні. Проаналізувати відповіді респондентів і з’ясувати які фактори перешкоджають проведенню “Євро 2012”.

Об’єкт дослідження: студенти ЛІБС УБС НБУ, ЛНУ ім. І. Франка та інших вузів.

Об’єм вибіркової сукупності: 50 осіб. Чисельність опитаних за статтями представлена в таблицях.

1. ЛІБС УБС НБУ

Жінки 4Чоловіки 6
І курсІІ курсІІІ курсІV-V курсІ курсІІ курсІІІ курсІV-V курс
21012310

2. ЛНУ ім. І. Франка

Жінки 7Чоловіки 8
І курсІІ курсІІІ курсІV-V курсІ курсІI курсІII курсIV-V курс
21132231

3. Інші ВУЗи

Жінки 12Чоловіки 13
І курсІІ курсІІІ курсІV-V курсІ курсІI курсІII курсІV-V курс
33425323

Метод збору інформації:

Анкетування.

Питання, що підлягали вивченню:

– Популярність футболу серед студентів.

– Визначення хто, на думку студентів, повинен бути основним інвестором “Євро 2012”.

– Ставлення студентів щодо доцільності проведення “Євро 2012” в Україні.

– Визначення основних причин, що перешкоджають проведенню “Євро 2012”.

– Дослідження як відвідуватимуться матчі “Євро 2012” студентами.

– Оцінка готовності України до проведення “Євро 2012”.

Етапи реалізації проекту:

– розробка та пілотаж опитувальника;

– формування вибіркової сукупності;

– проведення анкетування (опитування респондентів);

– узагальнення та аналіз отриманої інформації;

– підготовка та оформлення звіту.

Футбол чемпіонат європа україна

1. Досліджувана ознака: Чи вважаєте Ви футбол провідним видом спорту?

Висновок: Більшість респондентів вважають футбол провідним видом спорту.

2. Досліджувана ознака: Хто, на Вашу думку, повинен виграти “Євро 2012”?

Висновок: Половина студентів бажають побачити збірну України чемпіоном Європи з футболу у 2012 році.

3. Досліджувана ознака: Хто, на Вашу думку, повинен бути основним інвестором “Євро 2012”?

Висновок: Більшість студентів вважають що основним інвестором “Євро 2012” повинна бути держава

4. Досліджувана ознака: Чи доцільно проводити “Євро 2012” в Україні?

Висновок: Студенти вважають, що є доцільним проводити чемпіонат “Євро 2012” в Україні

5. Досліджувана ознака: Чи погоджуєтесь Ви з тим, що “Євро 2012” потребує великих капіталовкладень і значної кількості людських ресурсів?

Висновок: Велика частка респондентів вважає, що проведення чемпіонату потребує великих капіталовкладень і значної кількості людських ресурсів.

6. Досліджувана ознака: Як Ви вважаєте, проведення Чемпіонату Європи сприятиме створенню нових робочих місць?

Висновок: Більшість студентів вважає, що Чемпіонат Європи сприятиме створенню нових робочих місць

7. Досліджувана ознака: Які, на Вашу думку, основні причини, що перешкоджають проведенню “Євро 2012” в Україні? (виберіть усі можливі елементи)

Висновок: На дане питання думки студентів розділились, найбільшою причиною, що перешкоджає проведення “Євро 2012” в Україні студенти вважають недостатню кількість інвестицій.

8. Досліджувана ознака: Чи плануєте Ви відвідувати матчі “Євро 2012”?

Висновок: Велика кількість студентів планує відвідувати матчі “Євро 2012”.

9. Досліджувана ознака: Чи вважаєте Ви, що проведення Чемпіонату Європи покращить імідж України на міжнародній арені?

Висновок: Студенти вважають, що проведення першості покращить імідж України на міжнародній арені

10. Досліджувана ознака: Оцініть за 5-ти бальною шкалою рівень готовності України до “Євро 2012” (вкажіть оцінку де 1 – дуже низький, а 5 – дуже високий)

Висновок: Практично половина студентів оцінює готовність України до чемпіонату на 4

11. Досліджувана ознака: Як Ви вважаєте, “Євро 2012” сприятиме залученню іноземних інвестицій?

Висновок: Практично всі студенти вважають, що проведення чемпіонату сприятиме залученню іноземних інвестицій.

12. Досліджувана ознака: Чи відомо Вам, що таке Чемпіонат Європи з футболу?

Висновок: Більшості студентам відомо, що таке Чемпіонат Європи з футболу.

13. Досліджувана ознака: Назвіть країни, в яких проходитиме “Євро 2012”?

Висновок: Більшості студентам відомо в яких країнах проходитиме “Євро 2012”

Особисті дані

14. Ваша стать:

15. Ваш вік:

Освіта:

16. Сімейний статус:

Висновок

Мною було проведено соціологічне дослідження щодо доцільності проведення чемпіонату Європи з футболу “Євро 2012” в Україні.

В опитуванні взяло участь 50 студентів чоловічої і жіночої статі. Дослідження показало, що ця проблема є актуальною в наш час.

В ході соціологічного дослідження були виконані всі завдання, а саме:

– дослідити погляди студентів щодо доцільності проведення “Євро 2012” в Україні;

– дослідити, що на думку студентів перешкоджає проведенню “Євро 2012” в Україні;

– дослідили думки студентів щодо рівня готовності України до “Євро 2012” на даному етапі;

– дослідити, які на думку студентів позитивні наслідки проведення “Євро 2012” для України.

Усі висунуті гіпотези були підтвердженні.

За результатами соціологічного дослідження можна зробити наступні пропозиції: держава повинна активніше проводити підготовку до “Євро 2012”, створити для цього дійства всі належні умови. Адже “Євро 2012” це шанс для України на краще життя, шанс заявити про себе на міжнародній арені, прекрасна можливість модернізувати країну, побудувати стадіони, готелі, інфраструктуру, показати світові свою культуру.


Доцільність проведення чемпіонату Європи з футболу “Євро-2012”