Компьютерне моделювання

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Харківський Державний Технічний Університет

Будівництва та Архітектури

Кафедра

КОМП’ЮТЕРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ

ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Контрольна робота

З дисципліни “Інформатика (практикум)”

Студентки групи ТВЗ-11

Пшеничної Марини Олександрівні

№ 135

Харків-2010 рік

Завдання № 1

Обробка матриць. Обчислити й надрукувати елементи матриці С, кожен елемент якої дорівнює сумі відповідних елементів матриць А і В. Знайти середнє значення серед усіх елементів масиву С.

Порядок виконання завдання

1. Сформувати 2 матриці в діапазонах В1:К10 та В13:К22 з випадкових чисел.

1530,21-10-0,890-0,65-9,87120
54-11,110,240,90-12-16-0,9815,02-19
-563,02-0,23-0,021000,23-6,5-0,2526
2641,02100,98-0,54450,87-4,5-19-19
А-120-45-12,70,9-0,20,17-1,26018
32,02-0,250,21-12,1-0,32-16-17-1500
50-2,23-11,23-16,2-9-150,120,321045
0,210,32-5013,251023450,54505
-18,3245,0212,23120-0,400,9813-21
00,2314,5202320,5-17171819
4513-25-730,210,982,310-0,2312,32
219,700,32-11,1-0,90,45160,6-5,69
65-0,70-453,020,657,806,026,54
-12,320,980,75-1241,02-0,47,9-489,1512
В-450,320,23-0,65064,6-5,4-0,321
10-9-2115,54-0,25-0,3-0,35-0,54-0,910
0-45-16-0,560,26-0,20,650,3600
0-170,3616-1245-0,66,516-45,54
8500,8500,020-4245,60,7811,22
-190,23-11-22012-3,632,3-4912,32

2. Щоб обчислити елементи матриці С треба ввести формулу =В1+В13. Інші елементи матриці заповнюються формулами за допомогою маркера заповнення. Для цього необхідно виділити комірку з формулою й установити покажчик миші на маркері заповнення, що перебуває в правому нижньому куті рамки виділення. Покажчик миші набуде вигляду чорного хрестика. Клацнути клавішею мишій, не відпускаючи її, протягти по всіх комірках матриці С.

6043,21-35-7,8930,210,427,31-9,8711,7712,32
75-1,410,241,22-11,1-13-15,615,0215,62-24,69
92,32-0,23-4513,020,658,03-6,55,7732,54
13,684210,75-1140,4844,68,77-52,5-9,85-7
С-570,32-44,77-13,30,95,774,77-6,66-0,3219
42,02-9,25-20,793,49-0,57-16-17,4-15,5-0,910
50-47,23-27,23-16,8-8,74-150,770,681045
0,21-16,68-49,6429,25-26844,47,0466-40,54
-10,3295,0213,08120,02-0,4-4246,5813,78-9,78
-190,463,52-222332,5-20,649,3-3131,32

3. Для визначення середнього значення серед усіх елементів масиву С треба в комірку В36 ввести формулу =СРЗНАЧ(В25:К34).

Середнє3,8967

Завдання №2

Розрахунок значень функцій на заданому інтервалі

1. Розв’язок задачі оформити у вигляді таблиці.

2. У перший стовпчик помістити значення незалежної змінної.

3. У наступні стовпчики помістити розрахункові значення функцій.

4. Побудувати графіки функцій залежних змінних від незалежної.

Обчислити значення виразів:

{

;

.

R=P=При -1≤x≤4.5, ∆x=0.5

Визначити:

– кількість 1<R<2;

– суму значень R;

– середнє значення змінної s;

– добуток s<0;

– максимальне значення величини R.

Порядок виконання роботи

1. У перший стовпчик (А) вводим значення змінної Х. Перші два значення змінної Х вводимо в А2 й А3. Потім можна виділити їх і за допомогою маркера заповнити інші комірки. Установити показчик миші на маркері заповнення й протягнути по комірках униз. Excel визначить крок зміни значень і заповнить виділенні комірки.

2. Для обчислення змінної S в комірку В2 вводимо формулу =ЕСЛИ(A2>=5;A2-2*COS(3*A2)+A2^2;(5,6*A2^3-1)-7). В інші комірки формулу скопіювати.

3. У комірці С2 обчислити значення RЗа допомогою формули =B2^2+1/$F^2. В комірці F5 знаходиться значення Р за формулою =СУММ(B2:B13).В інші комірки формулу скопіювати.

4. Для обчислення 1<R<2, треба скористатися функцією СЧЕТЕСЛИ: =СЧЕТЕСЛИ(C2:C13;”>1″)-СЧЕТЕСЛИ(C2:C13;”>2″). Отримане значення R записуємо в комірку F6.

5. Для обчислення суми всіх значень R в комірку F7 вводим формулу =СУММ(C2:C13)

6. Щоб отримати середнє значення змінної S треба суму всіх значень поділити на їх кількість. Використовуємо формулу: =СУММ(B2:B13/СЧЕТ(B2:B13)).

7. Для визначення добутку S<0 скористаємось функцією БДПРОИЗВЕД :=БДПРОИЗВЕД(B1:B13;B1;D1:D2). Результат заносимо в комірку F9.

8. У комірку F10 вводимо формулу =МАКС(C2:C13) для визначення максимального значення величини R.

Для виконання завдань були використані наступні функції:

1) СЧЕТЕСЛИ – підраховує кількість комірок усередині заданого інтервала, які задовольняють заданому критерію.

Синтаксис функції:

=СЧЕТЕСЛИ(диапазон;критерий ), де діапазон – діапазон перевіряючи комірок; критерий – умови у формі числа, виразу або тексту, що визначає комірки, які підраховуються.

2) ЕСЛИ – повертає одне значення, якщо задана умова при обчисленні дає значення ІСТИНА, й інше значення, якщо – ЛОЖЬ.

Синтаксис функції:

= ЕСЛИ(условие;значение_если_истина; значение_если_ложь ), де условие б удь-яке значення або вираз, що при обчисленні дає значення истина або ложь; значение_если_истина – значення, що повертається, якщо умова має значення истина ; значение_если_ложь – значення, що повертається, якщо умова має значення ложь.

3) МАКС – повертає максимальне значення із заданого діапазону.

Синтаксис функції:

=МАКС(число1;число2 ;…).

4) БДПРОИЗВЕД – перемножує значення визначених полів бази даних, які задовольняють критерію.

Синтаксис функції:

=БДПРОИЗВЕД(база_данн ых ;поле;критерий ), де база_данн ых – діапазон бази даних, що являє собою набір пов’язаних даних; поле – заголовок стовпчика в лапках або номер стовпчика; критерий – діапазон, який містить умову бази даних.

Для побудови графіка залежності однієї функції від іншої скористаємось майстром діаграм.

1. Виділимо діапазон клітин для побудови графіка та натиснемо на кнопку виклику майстра діаграм.

2. У вікні діалогу, що з’явилось, оберемо тип та вид графіка Точечная зі значенням без маркеров.

3. На наступному кроці бачимо діапазон побудови діаграми та вигляд діаграми.

4. У наступному вікні діалогу на вкладці Заголовки задаємо підписи діаграми, осі Х та осі У.

Завдання №3

Обробка економічних даних

У таблиці 1 наведена ціна того чи іншого приладу. У таблиці ” наведені дані про випускання приладів на заводі з декількома рівноцінними цехами. Заповнити таблиці, помістивши в першу з них 8,а в другу – 13 записів.

За допомогою електронних таблиць Excel підрахувати:

1. Вартість приладів, випущених кожним майстром.

2. Кількість приладів, випущених кожним цехом.

3. Середню вартість приладів, випущених майстрами кожного цеху.

4. Вартість приладів, випущених кожним цехом.

5. Вартість випущених приладів кожного найменування.

6. Загальні вартість всіх випущених приладів.

7. Кількість майстрів, які випустили не менш 10 приладів одного найменування.

8. Максимальну кількість приладів одного найменування, випущених одним майстром.

9. Побудувати діаграму вартості випущених приладів у залежності від найменування приладу.

10. На окремому листі скласти звіт про випуск приладів майстрами заводу, у який помістити: ПІБ майстра, найменування приладу, номер цеху, вартість випущених приладів. Упорядкувати звіт по цехах, а всередині кожного цеху упорядкувати записи за ПІБ майстра. Звіт повинен містити загальну вартість всіх випущених приладів.

11. Отформатувати звіт наступним чином:

– “шапку” таблиці виділити більш жирною рамкою та більш крупним шрифтом;

– підсумки набрати іншим кольором, а комірки, у яких вони містяться, залити іншим кольором.

Порядок виконання роботи

1. Створити на першому листі таблицю з вихідними даними.

Таблиця 1
Найменування приладуЦіна приладу
Конденсатор54
Резистор12
Діод45
Транзистор254
Мікросхема123
Перемикач154
Реле21
Датчик25
Таблиця 2
ПІБ майстраНомер цехуШифр приладуНайменування приладуКількість приладів
Іванов А. А.1301Конденсатор5
Котенко Н. Н.3803Перемикач25
Макаров М. Н.2702Мікросхема8
Миронов А. С.1501Діод23
Норовенко А. Н.3903Реле9
Носов А. А.1301Конденсатор13
Петров С. О.1101Датчик4
Рибаков Н. О.1101Датчик5
Середа В. Н.3803Перемикач15
Соколов А. С.1401Резистор16
Токар С. А.2602Транзистор24
Фастов С. А.2702Мікросхема7
Янов А. Д.1501Діод7

2. На другий лист скопіювати дані та доповнити таблиці необхідними стовпцями для виконання завдання.

3. Для визначення вартість приладів, випущених кожним майстром потрібно в таблиці 2 добудувати стовпчик “ціна приладу”, та за допомогою формули =Е14*F14 знайти добуток кількості та ціни приладів (за допомогою маркера заповнення протягти формулу на весь стовпчик).

4. Підрахунок кількості приладів, випущених кожним цехом розраховується за формулами =СУММ(Е14:Е20), =СУММ(Е21:Е23) та =СУММ(Е24:Е26), для першого, другого та третього цехів відповідно.

5. Для підрахунку вартості приладів, випущених кожним цехом та середньої вартості приладів, випущених майстрами кожного цеху потрібно знайти суму вартості приладів кожного цеху за формулами = СУММ(F14:F20), =СУММ(F21:F23) та =СУММ(F24:F26).

Потім розділити найдену вартість на кількість приладів, випущених кожним цехом: =С30/В30.

Кількість приладівВартість приладівСередня вартість
1-й цех73273937,52
2-й цех397941203,62
3-й цех496349129,57

6. Для розрахунку вартості випущених приладів кожного найменування потрібно в таблиці 1 добудувати стовпчик “кількість приладів”, а потім перемножити ціну приладів на їх кількість за формулою =С3*В3.

7. Загальну вартість можна розрахувати двома способами або сумувати вартість приладів випущених кожним майстром (=СУММ(G14:G26)), або сумувати вартість випущених приладів кожного найменування за формулою =СУММ(D3:D10).

8. Для того щоб визначити кількість майстрів, які випустили не менш 10 приладів одного найменування, треба створити допоміжну таблицю, в якій вказати ПІБ майстра, найменування приладів та їх кількість. Потім скористатися формулою =СЧЕТЕСЛИ(C36:C48;”>10″).

9. Максимальну кількість приладів одного найменування, випущених одним майстром визначити за формулою =МАКС(C36:C48).

ПІБ майстраНайменування приладуКількість приладів
Іванов А. А.Конденсатор5
Миронов А. С.Діод23
Носов А. А.Конденсатор13
Петров С. О.Датчик4
Рибаков Н. О.Датчик5
Соколов А. С.Резистор16
Янов А. Д.Діод7
Макаров М. Н.Мікросхема8
Токар С. А.Транзистор24
Фастов С. А.Мікросхема7
Котенко Н. Н.Перемикач25
Норовенко А. Н.Реле9
Середа В. Н.Перемикач15
Кількість майстрів, які випустили >10 приладыв6
Максим. кілкість приладів, вип. 1 майстром25

10. Побудувати діаграму вартості випущених приладів у залежності від найменування приладу.

11. На окремому листі створити звіт, для чого скопіювати на нього стовбці з ПІБ майстра, номером цеху, найменуванням та вартістю випущених приладів.

Потім за допомогою команди ДАННЫЕ/СОРТИРОВКА упорядкувати звіт по цехах, а всередині кожного цеху упорядкувати записи ПІБ майстра.

Для визначення загальної суми, на яку випущено приладів по кожному цеху та загальну вартість всіх випущених приладів необхідно скористатися командою ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ.

ПІБ майстраНайменування приладуНомер цехуВартість випущених приладів
Іванов А. А.Конденсатор1270
Миронов А. С.Діод11035
Носов А. А.Конденсатор1702
Петров С. О.Датчик1100
Рибаков Н. О.Датчик1125
Соколов А. С.Резистор1192
Янов А. Д.Діод1315
1 Итог2739
Макаров М. Н.Мікросхема2984
Токар С. А.Транзистор26096
Фастов С. А.Мікросхема2861
2 Итог7941
Котенко Н. Н.Перемикач33850
Норовенко А. Н.Реле3189
Середа В. Н.Перемикач32310
3 Итог6349
Общий итог17029

Завдання № 4

Робота з датами. Використання фільтрів.

1. Створити в середовищі Excelтаблицю, що містить наступні дані: про студію звукозапису: назва групи, назва альбому, назва назва студії, дата запису, дата продажу. У таблицю помістити не менш семи записів.

2. Визначити час реалізації кожного альбому (кількість днів від створення альбому до продажу).

3. Для кожного альбому визначити день тижня, коли він був проданий.

4. Вивести список альбомів, записаних у січні минулого року.

5. Вивести список альбомів, проданих за перший квартал 1 року.

6. Вивести список альбомів, проданих 30 числа.

Порядок виконання роботи

1.Створити наступну таблицю

Назва групиНазва альбомуНазва студіїДата записуДата продажу
ФабрикаЛучшее и любимоеBRF Production12.03.200906.09.2009
УматурманКуда приводят мечтыХВИЛI MUSIC02.11.200816.07.2009
Белый орелКак мы любимHip-Hop. Ru15.05.200709.10.2007
ВиаграПоцелуиДинастия30.12.200805.07.2009
СлезыСемь отражений и одна реальностьMART Sound Production30.06.200901.02.2010
ТатуБелый плащик100% records16.07.200820.05.2009
ЗвериНапитки по крепчеRock Portal Forum19.06.200901.12.2009

2. Визначити час реалізації кожного альбому (кількість днів від створення альбому до продажу) за формулою =ДАТА(ГОД(E3-D3);МЕСЯЦ(E3-D3);ДЕНЬ(E3-D3)).

3. Для кожного альбому визначити день тижня, коли він був проданий за допомогою формули: =ДЕНЬНЕД(E3;1).

4. Користуючись автофільтром визначити альбоми, записані у січні минулого року. Перед тим, як використати авто фільтр в комірку Н3 ввести формулу: =МЕСЯЦ(D3) і скопіювати її в інші комірки.

Назва групиНазва альбомуДата записуСічень 2009
ФабрикаЛучшее и любимое12.01.20091

Завдання №5

Дати розгорнуту відповідь на теоретичне питання з теми “Редактор електронних таблиць MicrosoftExcel”.

Уведення даних у клітки Excel. Застосування рядка формул для введення. Керування виглядом даних у клітках.

Для введення або редагування даних у яку-небудь клітинку таблиці слід зробити цю клітинку активною. Перед введенням можна вибрати кнопками панелі інструментів Форматирование шрифт у списку Шрифт, його розмір, а також тип шрифту (жирний, курсив, підкреслення). Вводити дані в активну клітинку можна безпосередньо у полі самої клітинки (для цього слід клацнути двічі мишею по клітинці або натиснути клавішу F2) чи в полі рядка формул (для цього слід клацнути мишею по рядку формул). Символи можуть вводитись у режимі Замена або Вставка. Натискування клавіші [Enter] завершує введення та редагування даних у клітинці, а клавіші [Esc] – відміняє його. Цікавою особливістю введення в Excel є автовведення. Ця функція працює при встановленому прапорці Автозаполнение значений ячеек вкладки Правка діалогового вікна Параметри. При введенні даних у цьому режимі Excel намагається угадати, що вводиться, і допише свій варіант до кінця. Якщо користувач згодний з цим варіантом, то слід просто натиснути клавішу [Enter]. В іншому випадку слід продовжити введення, ігноруючи пропозицію Excel.

Формула починається із символу ”=”і являє собою сукупність операндів, з’єднаних знаками операцій і круглих дужок. Операндом може бути число, текст, логічне значення, адреса клітинки (посилання на клітинку), функція. В полі клітинки після введення формули може відображатись або формула, або значення, обчислене за формулою. Вид відображення залежить від того, чи включена опція Формула на вкладці Вид вікна діалогу Параметри. Це вікно викликається комадною Сервис/Параметрн. Якщо у результаті введення числа або обчислень за формулою клітинка заповнюється символами ”#”, то це означає, що ширина колонки недостатня для виведення значення.

Форматуванням клітинки називають встановлення вигляду відображення вмісту клітинки. Для форматування клітинки або виділеного діапазону клітинок використовують команду Формат або кнопки панелі інструментів

Поняття формату включає такі параметри: шрифт (тип, розмір, накреслення, колір); формат чисел; спосіб вирівнювання; розміри (ширина і висота) клітинок; обрамлення клітинок; візерунок фону. Для встановлення типу і розмірів шрифту використовують вкладку Шрифти вікна діалогу Формат ячеек, яке відкривається при виконанні команди Формат/ячейка. На цій вкладці можна вибрати тип шрифту, його накреслення і розмір, колір символів. У полі Образец відображається вигляд символів для встановлених параметрів. Відповідні параметри можна встановити і кнопками панелі Форматировние. Вирівнювання даних у клітинках. За замовчуванням Exceses вирівнює вміст клітинки по нижньому краю, при цьому текст – по лівій межі колонку, число – по правій. Користувач може змінити ці установки, використовуючи вкладку Виравнивание вікна діалогу Формат ячеек або відповідні кнопки панелі інструментів Форматирование. Розміри колонок і рядків. Excel за замовчуванням встановлює ширину колонки, що дорівнює 8.43 символу, а висоту – за розміром найвищого шрифта у рядку. Команди Формат/Строка/Висота строки і Формат/Столбец для встановлення ширини і висоти комірки. Формула – це сукупність операндів, з’єднаних між собою знаками операцій і круглих дужок. Операндом може бути число, текст, логічне значення, адреса клітинки (посилання на клітинку), функція. У формулах розрізняються арифметичні операції і операції відношень. Excel допускає: арифметичні операції + – додавання, – – віднімання, * – множення, / – ділення, ~ – піднесення до степеня; операції відношень > – більше, < – менше, = – дорівнює, <= – менше або дорівнює, >= – більше або дорівнює, <> – не дорівнює.

Арифметичні операції і операції відношень виконуються над числовими операндами. Над текстовими операндами виконується єдина операція &;, яка до тексту першого операнда приєднує текст другого операнда. Текстові константи у формулі обмежуються подвійними лапками. При обчисленні формули спочатку виконуються операції у круглих дужках, потім арифметичні операції, за ними – операції відношень.

Excel містить більше ніж 400 вбудованих функцій. Функція має ім’я і список аргументів у круглих дужках. Аргументами можуть бути числові та текстові константи, клітинки, діапазони клітинок. Деякі функції доступні лише тоді, коли відкрита відповідна надбудова. Для відкриття надбудови слід виконати команду Сервис/Надстройки і у діалоговому вікні Надстройки вказати надбудови, які треба відкрити. Ввести функції у формулу можна вручну або з використанням майстра функцій. Для роботи з майстром функцій слід натиснути кнопку Мастер функций панелі інструментів Стандартная або виконати команду Вставка/Функции. При цьому відкривається діалогове вікно Мастер функций – шаг 1 из 2, в якому можна вибрати категорію функцій. При виборі категорії в поле Функций виводиться список функцій даної категорії. У цьому списку можна вибрати потрібну функцію. У рядку стану виводиться короткий опис функції. Після вибору функції слід натиснути кнопку Далее, у результаті чого відкриється вікно діалогу Мастер функций – шаг 2 из 2, в якому можна вказати аргументи функції. Після натискування кнопки Готово формула вставляється в активну клітинку.


Компьютерне моделювання