Корреляционно-регрессионный, факторный и компонентный анализы деятельности предприятии

Исходные данные
УХ1Х2Х3Х4Х5
19.2617.720.401.23477506.40
29.3818.390.261.04503917.80
312.1126.460.401.80431499.76
410.8122.370.500.43410897.90
59.3528.130.400.88142575.35
69.8717.550.190.57226613.90
78.1721.920.251.72255094.50
89.1219.520.441.70149034.88
95.8823.990.170.84255873.46
106.3021.760.390.60168213.60
116.2225.680.330.82194593.56
125.4918.130.250.84129735.65
136.5025.740.320.67509074.28
146.6121.210.021.0469208.85
154.3222.970.060.6657368.52
167.3716.380.150.86267057.19
177.0213.210.080.79200684.82
188.2514.480.200.34114875.46
198.1513.380.201.60320296.20
208.7213.690.301.46189464.25

€Ќ’…ђЏђ…’Ђ-€џ ђ…‡”‹њ’Ђ’Ћ‚я яђ бб ваЕў Гвбп § ўЕбЕ®бвмя: г1 – Їа®Е§ў®¤ЕвГ”м­®бвм ваг¤ ®в е1 – ­ГЇа®Е§ў®¤бвўГ­­лГ а б室л (влб. агЎ.) е2 – г¤Г”м­л© ўГб Ї®ЄгЇ­ле Е§¤Г”Е© е3 – ЇаГЕЕ Е ў®§­ Ја ¦¤Г­Еп ­ 1 а Ў®в­ЕЄ ў % Є § а Ў®в­®© Ї” вГ (%) е4 – баГ¤­ГЈ®¤®ў®© д®­¤ § а Ў®в­®© Ї” вл Ї®ли”Г­­®-Їа®Е§ў®¤бвўГ­­®Ј® ЇГаб®­ ” (влб. агЎ.) е5 – д®­¤®ў®®аг¦Г­­®бвм ваг¤ (влб. агЎ./зГ”.) Њ вpЕж ЪДДДДДВДДДДДДДВДДДДДДДВДДДДДДДВДДДДДДДВДДДДДДДВДДДДДДДї і N і y1 і x1 і x2 і x3 і x4 і x5 і ГДДДДДЕДДДДДДДЕДДДДДДДЕДДДДДДДЕДДДДДДДЕДДДДДДДЕДДДДДДДг і y1 і 1.00 і -0.01 ія 0.57 і 0.36 і 0.46 і 0.28 і і x1 і -0.01 і 1.00 і 0.36 і -0.05 і 0.13 і 0.08 і і x2 і 0.57 і 0.36 і 1.00 і 0.18 і 0.39 і -0.12 і і x3 і 0.36 і -0.05 і 0.18 і 1.00 і 0.31 і 0.16 і і x4 і 0.46 і 0.13 і 0.39 і 0.31 і 1.00 і 0.11 і і x5 і 0.28 і 0.08 і -0.12 і 0.16 і 0.11 і 1.00 і АДДДДДБДДДДДДДБДДДДДДДБДДДДДДДБДДДДДДДБДДДДДДДБДДДДДДДЩ t-§­ зГ­Еп ЪДДДДДВДДДДДДДВДДДДДДДВДДДДДДДВДДДДДДДВДДДДДДДВДДДДДДДї і N і 1 і 2 і 3 і 4 і 5 і 6 і ГДДДДДЕДДДДДДДЕДДДДДДДЕДДДДДДДЕДДДДДДДЕДДДДДДДЕДДДДДДДг і y1 і 1.00 і 0.03 і 2.95 і 1.66 і 2.20 і 1.25 і і x1 і 0.03 і 1.00 і 1.63 і 0.20 і 0.56 і 0.33 і і x2 і 2.95 і 1.63 і 1.00 і 0.79 і 1.77 і 0.51 і і x3 і 1.66 і 0.20 і 0.79 і 1.00 і 1.41 і 0.69 і і x4 і 2.20 і 0.56 і 1.77 і 1.41 і 1.00 і 0.45 і і x5 і 1.25 і 0.33 і 0.51 і 0.69 і 0.45 і 1.00 і ДДДДДБДДДДДДДБДДДДДДДБДДДДДДДБДДДДДДДБДДДДДДДБДДДДДДДЩ ЉpЕвЕзГбЄЕГ §­ зГ­Еп t-p бЇpäÔíЕп ЇpЕ 18 бвГЇГ­пе бў®Ў®¤л ўГp®пв­®бвм t-§­ зГ­ЕГ 0.950 1.739 0.990 2.555 0.999 3.601 “®ўГаЕвГ”м­лГ Е­вГpў “л ЪДДДДДВДДДДДДДВДДДДДДДВДДДДДДДВДДДДДДДВДДДДДДДВДДДДДДДї і N і 1 і 2 і 3 і 4 і 5 і 6 і ГДДДДДЕДДДДДДДЕДДДДДДДЕДДДДДДДЕДДДДДДДЕДДДДДДДЕДДДДДДДг і y1 і 0.00 і 0.37 і 0.78 і 0.65 і 0.72 і 0.60 і і y1 і 0.00 і -0.39 і 0.24 і -0.02 і 0.10 і -0.11 і і x1 і 0.37 і 0.00 і 0.65 і 0.34 і 0.49 і 0.44 і і x1 і -0.39 і 0.00 і -0.02 і -0.42 і -0.26 і -0.31 і і x2 і 0.78 і 0.65 і 0.00 і 0.53 і 0.67 і 0.27 і і x2 і 0.24 і -0.02 і 0.00 і -0.21 і 0.01 і -0.48 і і x3 і 0.65 і 0.34 і 0.53 і 0.00 і 0.62 і 0.51 і і x3 і -0.02 і -0.42 і -0.21 і 0.00 і -0.07 і -0.23 і і x4 і 0.10 і -0.26 і 0.01 і -0.07 і 0.00 і -0.29 і і x5 і 0.60 і 0.44 і 0.27 і 0.51 і 0.47 і 0.00 і і x5 і -0.11 і -0.31 і -0.48 і -0.23 і -0.29 і 0.00 і АДДДДДБДДДДДДДБДДДДДДДБДДДДДДДБДДДДДДДБДДДДДДДБДДДДДДДЩ Њ вpЕж ЪДДДДДВДДДДДДДВДДДДДДДВДДДДДДДВДДДДДДДВДДДДДДДВДДДДДДДї і N і 1 і 2 і 3 і 4 і 5 і 6 і ГДДДДДЕДДДДДДДЕДДДДДДДЕДДДДДДДЕДДДДДДДЕДДДДДДДЕДДДДДДДг і y1 і 1.00 і -0.36 і 0.62 і 0.18 і 0.24 і 0.44 і і x1 і -0.36 і 1.00 і 0.49 і -0.07 і 0.09 і 0.29 і і x2 і 0.62 і 0.49 і 1.00 і -0.00 і 0.11 і -0.44 і і x3 і 0.18 і -0.07 і -0.00 і 1.00 і 0.19 і 0.07 і і x4 і 0.24 і 0.09 і 0.11 і 0.19 і 1.00 і -0.00 і і x5 і 0.44 і 0.29 і -0.44 і 0.07 і -0.00 і 1.00 і АДДДДДБДДДДДДДБДДДДДДДБДДДДДДДБДДДДДДДБДДДДДДДБДДДДДДДЩ t-§­ зГ­Еп ЪДДДДДВДДДДДДДВДДДДДДДВДДДДДДДВДДДДДДДВДДДДДДДВДДДДДДДї і N і 1 і 2 і 3 і 4 і 5 і 6 і ГДДДДДЕДДДДДДДЕДДДДДДДЕДДДДДДДЕДДДДДДДЕДДДДДДДЕДДДДДДДг і y1 і 1.00 і 1.43 і 2.98 і 0.68 і 0.93 і 1.85 і і x1 і 1.43 і 1.00 і 2.11 і 0.27 і 0.34 і 1.12 і і x2 і 2.98 і 2.11 і 1.00 і 0.01 і 0.40 і 1.81 і і x3 і 0.68 і 0.27 і 0.01 і 1.00 і 0.73 і 0.26 і і x4 і 0.93 і 0.34 і 0.40 і 0.73 і 1.00 і 0.01 і і x5 і 1.85 і 1.12 і 1.81 і 0.26 і 0.01 і 1.00 і АДДДДДБДДДДДДДБДДДДДДДБДДДДДДДБДДДДДДДБДДДДДДДБДДДДДДДЩ ЉpЕвЕзГбЄЕГ §­ зГ­Еп t-p бЇpäÔíЕп ЇpЕ 14 бвГЇГ­пе бў®Ў®¤л ўГp®пв­®бвм t-§­ зГ­ЕГ 0.950 1.766 0.990 2.626 0.999 3.770 “®ўГаЕвГ”м­лГ Е­вГpў “л ЪДДДДДВДДДДДДДВДДДДДДДВДДДДДДДВДДДДДДДВДДДДДДДВДДДДДДДї і N і 1 і 2 і 3 і 4 і 5 і 6 і ГДДДДДЕДДДДДДДЕДДДДДДДЕДДДДДДДЕДДДДДДДЕДДДДДДДЕДДДДДДДг і y1 і 0.00 і 0.08 і 0.83 і 0.56 і 0.61 і 0.73 і і y1 і 0.00 і -0.68 і 0.27 і -0.27 і -0.21 і 0.02 і і x1 і 0.08 і 0.00 і 0.76 і 0.37 і 0.50 і 0.64 і і x1 і -0.68 і 0.00 і 0.08 і -0.49 і -0.35 і -0.16 і і x2 і 0.83 і 0.76 і 0.00 і 0.43 і 0.51 і -0.01 і і x2 і 0.27 і 0.08 і 0.00 і -0.43 і -0.34 і -0.73 і і x3 і 0.56 і 0.37 і 0.43 і 0.00 і 0.57 і 0.48 і і x3 і -0.27 і -0.49 і -0.43 і 0.00 і -0.26 і -0.37 і і x4 і 0.61 і 0.50 і 0.51 і 0.57 і 0.00 і 0.43 і і x4 і -0.21 і -0.35 і -0.34 і -0.26 і 0.00 і -0.43 і і x5 і 0.73 і 0.64 і -0.01 і 0.48 і 0.43 і 0.00 і і x5 і 0.02 і -0.16 і -0.73 і -0.37 і -0.43 і 0.00 і АДДДДДБДДДДДДДБДДДДДДДБДДДДДДДБДДДДДДДБДДДДДДДБДДДДДДДЩ ЪДДДДДВДДДДДДДВДДДДДДДВДДДДДДДДї і N і x4 і x4 і x5 і ГДДДДДЕДДДДДДДЕДДДДДДДЕДДДДДДДДг і y1 і 0.76 і 2.97 і 95.27 і і x2 і 0.75 і 2.84 і 94.59 і і x3 і 0.41 і 0.44 і 16.30 і і x4 і 0.52 і 0.79 і 40.75 і і x5 і 0.51 і 0.78 і 40.02 і АДДДДДБДДДДДДДБДДДДДДДБДДДДДДДДЩ *** Џа®в®Є®” ­®¦ГбвўГ­­®© “Е­Г©­®© аГЈаГббЕЕ ***


Корреляционно-регрессионный, факторный и компонентный анализы деятельности предприятии