Курсовик КУЕіТТ

Зміст курсового проекту

Зміст курсового проекту 2

ВСТУП 4

1.1 Загальний пробіг локомотивів у вантажному русі у межах їх обертання визначається за формулою: 5

1.2 Лінійний пробіг розраховується у межах обертання локомотивів і локомотивних бригад як сума пробігу в голові поїзда та одиночного проходження локомотива 5

1.3 Умовний пробіг локомотивів у курсовому проекті приймається в розмірі 0,5-1 % від лінійного пробігу. 5

1.4 Лінійний пробіг локомотивів у межах обертання локомотивних бригад розраховується : 6

1.5 Розрахунок тонно-кілометрів брутто ΣОlбр ведеться по напрямках для вантажних і порожніх поїздів тільки у межах обертання локомотивних бригад: 6

1.6 Локомотиво-години у вантажному русі визначаються за формулою: 6

1.7 Експлуатаційний парк локомотивів рахується у межах обертання локомотивів за формулою: 7

2 Техніко-виробничі показники роботи депо 10

2.1 Середня маса поїзда брутто знаходиться за формулою: 10

2.2 Середньодобовий пробіг локомотива визначається за формулою: 10

2.3 Технічна швидкість у русі поїздів подається в завданні. 10

2.4 Дільнична швидкість у русі поїздів визначена в формулі (1.13) 10

2.5 Коефіцієнт допоміжного пробігу локомотива визначається за формулою: 10

2.6 Продуктивність локомотива дорівнює: 11

2.7 Деповський відсоток несправних локомотивів визначається окремо для поїзних і маневрових локомотивів, а також в цілому по депо: 11

З План по праці 12

3.1 Продуктивність праці робітників локомотивного депо визначають діленням обсягу роботи в тонно-кілометрах брутто (ΣОІбр) на контингент робітників у списковому складі по експлуатації (Чсп): 12

3.2 Чисельність робітників локомотивного депо. 12

3.3 Розрахунок фонду оплати праці 15

4 План експлуатаційних витрат 22

4.1 Виробничі прямі витрати 22

4.2 Загально-виробничі витрати. 24

4.3 Адміністративні витрати. 25

5. Собівартість робіт локомотивного депо 27

6 Показники ефективності виробництва 27

6.1 Трудомісткість 27

6.2 Фондовіддача 27

6.3 Матеріаломісткість 27

6.4 Продуктивність праці визначена в формулі 3.1 (показати кінцевий результат). 28

6.5 Собівартість роботи депо визначається взагалі по депо згідно з формулою (5.1). 28

Вихідні дані 29

Література 31

ВСТУ П

Планування – це вміння передбачити мету підприємства, оцінка результатів його діяльності та визначення необхідної кількості всіх видів ресурсів для досягнення поставленого завдання. Планування – одна із основних функцій менеджменту організацій. На підставі системи планів, складених на підприємстві в подальшому, здійснюється процес організації основних видів робіт, мотивація персоналу, що їх виконує, контроль результатів та їх оцінка з точки зору планових показників.

Мета даного курсового проекту полягає в розробці річного плану економічного розвитку локомотивного депо у вантажному русі.

Основними задачами локомотивного депо є: утримання локомотивів у експлуатаційному стані та їх обслуговування у всіх видах вантажного руху. Виконання першої задачі забезпечується проведенням технічного огляду локо мотивів і поточного їх ремонту; для цього локомотивне депо має всі необхідні види обладнання, матеріальних ресурсів, а також штат робітників пунктів технічного огляду і ремонту. Для виконання другої задачі локомотивного депо встановлюється штат локомотивних бригад, чисельність якого відповідає за планованим розмірам руху потягів на ділянках, що обслуговуються локомотив ними бригадами даного депо.

1.1 Загальний пробіг локомотивів у вантажному русі у межах їх обертання визначається за формулою:

(1.1)

1.2 Лінійний пробіг розраховується у межах обертання локомотивів і локомотивних бригад як сума пробігу в голові поїзда та одиночного проходження локомотива

(1.2)

1.2.1 Пробіг локомотивів у голові поїздів знаходиться окремо по напрямках і по ділянках обертання локомотивів і локомотивних бригад. При цьому необхідно врахувати, що у парному напрямку рушають вантажні і порожні поїзди, а у непарному тільки усі вантажні:

(1.3)

(1.4)

(1.5)

(1.6)

1.2.2 Пробіг локомотивів в одиночному проходженні визначається за формулою:

(1.7)

(1.7)

(1.3)

(1.4)

(1.5)

(1.6)

(1.2)

1.3 Умовний пробіг локомотивів у курсовому проекті приймається в розмірі 0,5-1 % від лінійного пробігу.

(1.3)

(1.1)

1.4 Лінійний пробіг локомотивів у межах обертання локомотивних бригад розраховується :

(1.7)

(1.3)

(1.4)

(1.5)

(1.6)

(1.2)

1.5 Розрахунок тонно-кілометрів брутто ΣОlбр ведеться по напрямках для вантажних і порожніх поїздів тільки у межах обертання локомотивних бригад :

(1.8)

(1.9)

(1.10)

(1.11)

(1.8)

(1.9)

(1.10)

(1.11)

1.6 Локомотиво-години у вантажному русі визначаються за формулою:

(1.12)

(1.13)

(1.13)

(1.12)

1.7 Експлуатаційний парк локомотивів рахується у межах обертання локомотивів за формулою:

(1.14)

(1.14)

1.8 Локомотиво-години маневрової роботи визначаються згідно з парком маневрових локомотивів (ΣМман), часом роботи локомотивів 1: = 23-5 гол. і часом на його прийом і здачу t=0,5 год.

(1.15)

Локомотиво-кілометри маневрової роботи дорівнюють:

(1.16)

(1.15)

(1.16)

1.9 Програма ремонту поїзних і маневрових локомотивів визначається окремо за серіями локомотивів і видами руху. Програма технічного обслуговування і ремонту електровозів у вантажному русі розраховується згідно з загальним пробігом у межах обертання локомотивів і встановленими нормами пробігу між технічним обслуговуванням і ремонтами за формулами:

(1.17)

(1.18)

(1.19)

(1.20)

(1.21)

(1.22)

Розрахунок програми ремонту поїзних і маневрових тепловозів проводиться згідно з експлуатаційним парком і міжремонтними термінами за форм лами:

(1.23)

(1.24)

(1.25)

(1.26)

(1.27)

(1.28)

Програма ремонту поїзних локомотивів

(1.23)

(1.24)

(1.26)

(1.25)

(1.27)

(1.28)

Програма ремонту маневрових локомотивів

(1.23)

(1.24)

(1.26)

(1.25)

(1.27)

(1.28)

Розраховані показники заносяться до табл. 1 та 2.

Таблиця 1 – Об’ємні показники експлуатаційної роботи депо

Показники:Величина у межах обертання
ЛокомотивівЛокомотивних бригад
Вантажний рух8086,213075,86
Локомотиво-кілометри в голові поїздів, тис. л-км
Локомотиво-кілометри одиночного проходження, тис. л-км-152,57-58,03
Лінійний пробіг локомотивів, тис. л-км7933,643017,83
Локомотиво-кілометри умовного пробігу, тис. л-км79,34—-
Загальний пробіг локомотивів, тис. л-км8012,98——-
Тонно-кілометри брутто, млн.——9986,55
Експлуатаційний парк локомотивів, од32—-
Маневровий рух760—–
Локомотиво-години, тис. л-год
Локомотиво-кілометри, тис. л-км775,26——
Парк маневрових локомотивів18——

Таблиця 2 – Програма технічного обслуговування і ремонтів поїзних і маневрових локомотивів

Види ремонтів:Кількість ремонтів локомотивів, од.
ПоїзніМаневрові
Капітальний – 231
Капітальний – 131
Поточний ПР – 375
ПР-2148
ПР-15315
ТО-3560195

2 Техніко-виробничі показники роботи депо

Техніко-виробничі показники, які характеризують якість використання локомотивів в експлуатації і на ремонтах, включають :

– середню масу поїзда брутто, т;

– середньодобовий пробіг поїзного локомотива, км;

– технічну швидкість, км/год;

– дільничу швидкість, км/год;

– коефіцієнт допоміжного пробігу локомотива;

– продуктивність локомотива, тис. ткм,

– деповський відсоток несправних локомотивів, %;

– норми міжремонтного пробігу і простій локомотивів у ремонті.

2.1 Середня маса поїзда брутто знаходиться за формулою:

(2.1)

(2.1)

2.2 Середньодобовий пробіг локомотива визначається за формулою :

(2.2)

2.3 Технічна швидкість у русі поїздів подається в завданні.

2.4 Дільнична швидкість у русі поїздів визначена в формулі (1.13)

2.5 Коефіцієнт допоміжного пробігу локомотива визначається за формулою:

(2.2)

(2.3)

(2.3)

2.6 Продуктивність локомотива дорівнює:

(2.4)

(2.4)

2.7 Деповський відсоток несправних локомотивів визначається окремо для поїзних і маневрових локомотивів, а також в цілому по депо:

(2.5)

(2.6)

(2.6)

(2.5)

(2.6)

(2.5)

(2.6)

З План по праці

Основними показниками плану по праці є:

– продуктивність праці;

– чисельність робітників за основними групами;

– загальний фонд заробітної плати;

– середньомісячна заробітна плата одного робітника.

3.1 Продуктивність праці робітників локомотивного депо визначають діленням обсягу роботи в тонно-кілометрах брутто (ΣОІбр) на контингент робітників у списковому складі по експлуатації (Чсп):

(3.1)

3.2 Чисельність робітників локомотивного депо.

3.2.1 Розрахунок чисельності робітників депо ведеться за двома основ ними групами:

Перша – виробничий контингент, який ураховується по прямим виробничим витратам згідно номенклатури витрат:

– локомотивні бригади поїзні і маневрові (ст. 61, 96, 98);

– робітники з ремонту локомотивів (ст. 67,68,73.102,103,104.108);

– контингент, зайнятий екіпіровкою локомотивів (ст.65, 100);

– контингент, який ураховується за загально-виробничими витратами (ст.500-529);

Друга – штат, який ураховується за статтями адміністративних витрат (ст. 550-562).

Ці дві групи робітників складають експлуатаційний контингент локомотивного депо. Потрібний контингент робітників визначається в явочній (прибутній) і середньосписочній чисельності. Середньосписочна чисельність більше явочної на коефіцієнт заміщення, який ураховує заміщення робітників на період відпустки (Квід), хвороби (Кхв) і виконання державних та службових обов’язків (Кдо):

(3.2)

(3.3)

Для всіх категорій робітників приймаються такі коефіцієнти: ;

Кдо = 0,01; для локомотивних бригад Квід =0,11; для решти Квід=0,07. Взагалі планування контингенту починається з явочної чисельності поїзних бригад, а потім списочної.

3.2.2 Планування явочної чисельності поїзних локомотивних бригад (ст.61, 96) виконується за ділянками у межах обертання локомотивних бригад за формулою:

(3.4)

(3.5)

(3.6)

(3.7)

(3.7)

(3.6)

(3.5)

(3.4)

(3.3)

(3.2)

(3.1)

3.2.3Планування явочної чисельності маневрових локомотивних бригад (ст.98) виконується згідно з кількістю маневрових локомотивів (ΣМман)” кількістю бригад, обслуговуючих один локомотив при цілодобовій роботі (Кбр= 24 – ЗО, 1:169 = 4,33) , при роботі в одне лице (с==1).

(3.8)

(3.8)

(3.9)

(3.10)

(3.10)

Використовуючи формулу (3.9), розрахунок контингенту проводиться в табл. 3.

Таблиця 3- :Розрахунок явочної чисельності робітників з ремонту локомотивів

Статті витратВид ремонтуКількість ремон-тів, одНорма трудомісткості, чол-годЗагальна витрата трудомісткості, чол-годРічний фонд робочого часу, год.Явочна чисельність, чол.
Електро возиТепловози
Поїзні локомотиви
ПР-3729002030019981011
ПР-214140019600199810
ПР-1532601378019987
То-з56010056000199828
Разом55
Маневрові локомотиви
ПР-351300650019983
ПР-28500400019982
ПР-115140210019981
То-з195701365019987
Разом13

3.2.5 Явочна чисельність робітників, які зайняті екіпіровкою в проекті приймається для тепловозних депо (ст. 100) – 4чол. в зміну; для тепловозних депо (ст. 100) – 4 чол. в зміну при цілодобовій роботі (3 зміни).

3.2.6 Штат робітників, які враховуються по статтях загально-виробничих витрат (ст. 500-529). По ст. 501 планується контингент на заміщення робітників. Розрахунок проводиться за формою табл. 4 згідно з формулами 3.2., 3.3. По останніх статтях, а також контингент по статтях загально-виробничих витрат приймається згідно з завданням. Весь розрахунковий контингент відображається в плані по праці (табл.7).

Таблиця 4 – Розрахунок контингенту на заміщення робітників (ст. 501)

Групи робітниківЯвочний контингент, чолКоефіцієнт на заміщення відпустокКонтингент на заміщення відпусток, чол.Коефіцієнт на заміщення хворихКонтингент на заміщення хворих, чол. ,
Поїзні локомотивні бригади790,1190,033
Маневрові локомотивні бригади780,1190,032
Контингент, зайнятий ремонтом локомотивів: поїзних550,0740,032
Маневрових130,0710,031
Контингент, зайнятий екіпіровкою120,0710,031
Разом237Х24Х9

3.3 Розрахунок фонду оплати праці

1.3.1 Фонд оплати праці планується по кожній групі робітників локомотивного депо на явочну їх кількість, згідно з тарифними ставками або окладами і відповідними доплатами. До доплат відносять надбавки за роботу у святкові дні, нічні години, клас кваліфікації, умови праці, поєднання професій. Розміри доплат визначаються згідно з діючими розпорядженнями.

1.3.2 Фонд оплати праці локомотивних бригад у поїзній роботі розраховується окремо для машиністів і помічників:

(3.11)

(3.12)

Покілометрові відрядні розцінки визначаються окремо для машиністів і помічників за формулами:

(3.13)

(3.14)

(3.13)

(3.13)

(3.14)

(3.14)

(3.11)

(3.11)

Окрім основного фонду оплати праці машиністам і помічникам необхідно запланувати доплату за роботу в нічний час, святкові дні і клас кваліфікації. Доплати за роботу в нічний час, святкові дні розраховуються у відповідь них відсотках від основного фонду оплати праці. Доплата за клас кваліфікації нараховується машиністам і помічникам у залежності від наявності прав управління локомотивами. Доплата за клас кваліфікації планується в таких розмірах: машиністам 1 класу – 15-25%, 2 класу – 10-20%, 3 класу – 5-15% від відповідної тарифної ставки. Помічники машиністів одержують доплату за клас кваліфікації у розмірі 5-10% від тарифної ставки.

Розподіл машиністів за їхкласом слідуючий: машиністів 1класу -15чол., 2класу-16 чол., 3 класу -16 чол., в розрахунках приймається 50% (24 чол.) контингенту помічників, які мають цю доплату.

)

3.3.3 Праця машиністів маневрових локомотивів (ст. 98) сплачується по відрядній формі:

(3.15)

Машиністам маневрових локомотивів необхідно запланувати відрядний приробок – 5% від основної заробітної плати, доплати за роботу в нічний час, святкові дні, клас кваліфікації, поєднання професії. Методика визначення цих доплат така ж, як і для машиністів поїзних локомотивів. Доплата за поєднання професії – 50 % від основного, фонду їх заробітної плати.

(3.15)

3.3.4 Праця робітників, зайнятих екіпіровкою поїзних локомотивів (ст. 65, 100) сплачується за ставками відрядників IV розряду. В рахунках приймається, що праця 50% робітників сплачується по ставках з нормальними умовами праці і 50% – по ставках на роботах з важкими умовами праці (доплата 12% до тарифної ставки). Плануються також доплати за роботу в нічний час і святкові дні.

3.3.5 Праця робітників, які займаються ремонтом поїзних локомотивів, сплачується по відрядній і погодинній формі оплати праці в залежності від виконаної роботи.

Розрахунок фонду оплати праці здійснюється множенням середньої тарифної ставки на трудомісткість і від соток розподілу робітників за професіями, при відрядній формі враховується відрядний приробіток 8% за перевиконання встановлених норм. Цей розрахунок зводиться в табл.5

Таблиця 5 – Розрахунок фонду оплати праці для робітників, які займаються ремонтом поїзних локомотивів

Групи робітниківВідсоток розподілу робітниківТрудо місткість, ЧОЛ-І:ОДСередня тарифна ставка, грн.Основний фонд. заробітної плати, тис. грн.Відрядний приробіток, тис. грн.
123456
ПР-3
Слюсарні роботи, які виконуються:
– комплексною бригадою;3858002,86,1710,493
– спеціалізованими відділеннями;1258002,81,9480,156
– в заготівельних відділеннях;3058002,64,5240,361
– підсобними робітниками2058002,22,552
РазомХХХ167,147,07
ПР-2
Слюсарні роботи, які виконуються:
– комплексною бригадою;4528002,83,5280,282
– спеціалізованими відділеннями;2328002,81,8030,144
– в заготівельних відділеннях;1228002,60,8730,069
– підсобними робітниками2028002,21,232
РазомХХХ111,547,42
ПР-1
Слюсарні роботи, які виконуються:
– комплексною бригадою;455202,80,6550,052
– спеціалізованими відділеннями;235202,80,3340,028
– в заготівельних відділеннях;125202,60,1620,013
– підсобними робітниками205202,20,228~
РазомХХХ79,985,39
ТО-3
Слюсарні роботи, які виконуються:
– комплексною бригадою;452002,80,2520,020
– спеціалізованими відділеннями;232002,80,1280,010
– в заготівельних відділеннях;122002,60,0620,004
– підсобними робітниками202002,20,088
РазомХХХ324,8920,84
УсьогоХХХ683,5540,72

3.3.6 Для робітників, які зайняті ремонтом маневрових локомотивів, фонд заробітної плати визначається для кожного виду ремонту за формулою:

(3.16)

Де Е – тарифна ставка відрядника IV розряду,

Чяв – явочна чисельність робітників з ремонту маневрових локомотивів.

Доплати плануються аналогічно, як і для робітників, зайнятих ремонтом поїзних локомотивів.

3.3.7 Додаткова заробітна плата (ст. 501) містить виплати виробничим робітникам за невідроблений, але за, законом сплачуваний час: сплата відпусток, вихідних, допомоги при звільненні, за час-виконання державних і суспільних обов’язків, проходження воєнних зборів та інше. Річна додаткова заробітна плата визначається по кожній групі робітників. Для цього річний фонд заробіт­ної плати по кожній групі робітників множать на відповідний коефіцієнт. Цей розрахунок наводиться в табл.6

Таблиця 6 – Додаткова заробітна плата (ст. 501)

Групи робітниківЗагальний фонд оплати праці, тис. грн.Коефіцієнт на заміщенняДодаткова заробітна плата
Локомотивні бригади: – поїзні514,20,1577,13
– маневрові442,920,1566,44
Робітники, які зайняті ремонтом локомотивів: – поїзних683,550,1175,19
– маневрових79,4970,118,74
Робітники, зайняті екіпіровкою68,1400,117,5
Разом1788,31Х235

Розрахунок фонду оплати праці по інших статтях витрат, який подається в плані по праці, визначається відповідно до чисельності робітників та їх середньомісячної заробітної плати.

Після цього всі розрахунки фонду заробітної плати по кожній групі робітників локомотивного депо зводяться в табл.7

Таблиця 7 – План по праці основного локомотивного депо, тис грн.

№ стетейНайменування професійКонтингент, чолОсновний фонд заробітної платиВідрядний прироботок

Доплати

Загальний фонд заробітної платиСередньмісячна заробітна плата, грн.
Святкові дніНічний часКлас кваліфікаціїІнші
1234567891011
І. Виробничі
Прямі витрати
Вантажний рух:
61Машиніст40278,195,4432,660,175316,47659,3
Помічник машиніста40242,014,8429,040,088275,98574,95
65Екіпіровка Технічне обслуговування та ремонт тепловозів:1268,14034,07102,21
67ПР-310167,147,07174,211451,75
68ПР-211111,547,42118,96901,21
69ПР-1779,985,3985,371016,31
73ТО-331324,8920,84345,73929,38
Разом по роботі1511271,8940,7210,2861,70,2634,071418,92Х
Поїзних комотивів
Маневрова робота тепловозів:
74Машиніст78442,91522,158,85853,150,15221,458527,22563,27
Технічне обслуговування та ремонт тепловозів:
102ПР-3422,7131,81724,53511,04
103ПР-2317,0351,36218,40511,03

Продовження таблиці 7

1234567891011
104ПР-115,6780,4546,132511
108ТО-373,2920,2633,55542,32
Разом по роботі маневрових тепловозів93491,63326,0468,85853,150,15221,458579,837Х
Разом по розділу І2441763,52366,76619,138114,850,413255,5281998,767Х
II. Основні витрати загальні для всіх,
Галузей господарства
501Додаткова заробітна плата34251,86251,86617,30
505 (506)Витрати з техніки безпеки та виробничої санітарії1030,0030,00250,00
510Робітники, які обслуговують виробничі будинки і споруди1228,8028,80200,00
517Робітники, які займаються поточним ремонтом виробничих будинків1755,0855,08270,00
515Робітники, які займаються утриманням обладнання34148,32118,32290,00
Разом по розділу II107514,06484,06Х
500

III Адміністративні витрати

Цеховий персонал, який не відноситься до апарату управління59425,00425,00600,28
Адміністративно-Керівницький персонал25245,00245,00816,66
Разом по розділу III84670670Х
Усього по депо4352947,58366,76619,138114,850,413255,5283152,827Х

3.4 Середньомісячна заробітна плата одного робітника локомотивного депо визначається діленням загального фонду оплати праці локомотивного де по на загально-списочну чисельність працюючих у депо і на дванадцять (місяців).

4 План експлуатаційних витрат

Експлуатаційні витрати плануються по статтях номенклатури витрат та по елементах витрат: заробітна плата, відрахування на соціальні заходи, паливо, електроенергія, амортизаційні відрахування, інші витрати. План експлуатаційних витрат наводиться в Табл. 9

4.1 Виробничі прямі витрати

4.1.1 Заробітна плата. Дані контингенту та фонду оплати праці переносяться в план експлуатаційних витрат з плану по праці (табл.9, гр.3,10).

4.1.2 Паливо. Електроенергія. Витрати на паливо та електроенергію для тяги поїздів (ст. 61,96) визначаються окремо за напрямками для вантажних, порожніх поїздів та одиночного проходження локомотивів за формулами:

Для тепловозів

(4.1)

Де Ерібр – тонно-кілометри брутто по напрямках, ткм.;

Вп(е) – норма витрачення палива – кг/10000ткм ;

Цп(е) – відповідно ціна 1 т палива. Норму витрачання палива для порожніх поїздів необхідно збільшити у 2,5 рази.

(4.1)

(4.1)

(4.1)

Витрати на паливо для одиночного проходження визначаються за формулами:

Для тепловозів

(4.4)

На 100 л-км одиночного проходження (приймаємо Вп =150:180 кг/100л-км, Ве=500 квт-год/100л-км).

Витрати на паливо для маневрових локомотивів (ст. 98) визначаються відповідно до локомотиво-годин маневрової роботи, норми витрачання палива на 1 годину роботи (=25 кг) та ціни 1 т палива.

(4.4)

(4.5)

(4.5)

4.1.3 Матеріали. Витрати на мастильні матеріали плануються по ст.61, 96 згідно з нормами витрачення цих матеріалів на 1000 л-км (ам ) у грошовому виразі (за діючими цінами) та загальним пробігом локомотивів у межах їх обертання:

(4.6)

(4.6)

Аналогічно визначаються витрати на матеріали по екіпіровці локомотивів, але в цьому розрахунку буди інша норма витрачання матеріалів.

(4.7)

(4.7)

Витрати на матеріали в маневровому русі (ст.98) визначаються:

(4.8)

Де ΣМТман – локомотиво-години маневрового руху, л-год;

аман – норма витрачання матеріалів на 1 год роботи, грн.

(4.8)

Витрати на матеріали на поточні ремонти і технічне обслуговування поїзних і маневрових локомотивів ( ст.67, 69, 74, 102, 103, 104, 108, 109) визначаються згідно з програмою ремонту і технічного обслуговування та норми витрачання матеріалів на одиницю. Розрахунок наводимо в табл. 8

Таблиця 8- Витрати на матеріали і запасні частини для поточних ремонтів і технічного обслуговування локомотивів

Види ремонтів і технічного обслуговування локомотивівКількість ремонтів, од.Норма витрачання матеріалів на., один ремонт, грн.; Витрати на матеріали, тис. грн.
Поїзні
ПР-3750000350
ПР-21543000645
ПР-1585000174
ТО-3613440269,72
Разом693Х1438,72
Маневрові
ПР-36560033,6
ПР-29253020,97
ПР-1175809,86
ТО-320615732,34
Разом238Х96,77

4.1.4 Амортизаційні відрахування визначаються за серіями локомотивів окремо в поїзній і маневровій роботі:

Для поїзних

(4.9)

Для маневрових

(4.10)

(4.9)

(4.10)

4.2 Загально-виробничі витрати.

По інших статтях планується:

– ст. 505-506 “Витрати з техніки безпеки та виробничої санітарії, інші витрати по охороні праці” приймаємо витрати на матеріали – 0,5% від витрат на матеріали виробничих прямих витрат; інші – 2% від затрат на матеріали виробничих прямих витрат;

– ст. 510,517″Обслуговування виробничих будинків і споруд”, “Поточний ремонт виробничих будинків, споруд” приймаємо: матеріали – 15% від затрат на матеріали виробничих прямих витрат; паливо – 3% від затрат на паливо або електроенергію виробничих прямих витрат, інші – 3% від загальної суми виробничих прямих витрат;

По ст. 525 плануються амортизаційні відрахунки від вартості основних виробничих фондів, без урахування вартості локомотивного парку.

(4.11)

(4.12)

(4.12)

(4.11)

4.3 Адміністративні витрати.

До цих витрат відносяться цехові витрати загальногосподарчого призначення. Витрати на заробітну плату були розраховані в табл.9. Інші витрати по ст. 550 – 562 приймаємо у розмірі 5% від загальної суми виробничих витрат і розподіляємо за елементами: матеріали – 10%, електроенергія – 5%, інші -85%. Всі витрати заносяться в таблицю 9.

Таблиця 9 – План експлуатаційних витрат депо, тис. грн.

№ статейВиди робітКонтінгент, чолФонд заробітної платиВідрахування на соц. заходиПаливоЕлектроенергіяМатеріалиАмортизаціяІншіУсього витрат
12345Б7891011
1. Виробничі прямі витрати
61, 96Робота локомотива у вантажному русі79514,2228,95139,271910,972793,39
65Екіпіровка268,1422,55382,15472,84
67Поточний ремонт ПР-310167,1462,68350,00579,82
68Поточний ремонт ПР-211111,5441,83645,00798,37
69Поточний ремонт ПР-1779,9829,99174,00283,97
72Технічне обслуговування0
109ТО-331324,89121,83269,72716,44
75Амортизація поїзних локомотивів60210,0060210
Разом по поїзній роботі1401265,89507,83139,273731,846021065854,83
98Робота тепловозів в маневровому русі82442,95174,616,681331,521955,76
102Поточний ремонт ПР-3422,718,5233,664,83
103Поточний ремонт ПР-2317,046,3920,9744,4
104Поточний ремонт ПР-115,682,139,8617,67
107Технічне обслуговування ТО-З73,291,2332,3436,86
111Амортизація маневрових тепловозів32370,0032370
Разом по маневровій роботі97491,67192,886,681428,293237034489,52
Усього виробничих прямих витрат2371757,56700,71145,955160,1392580100344,35
2. Загально-виробничі витрати:
500Цеховий персонал59425159,38584,38
501Додаткова заробітна плата34159,3895,57350,43
502Витрати на відрядження
503Знижки з вартості форменого одягу
505, 506Витрати на техніку безпеки1030,0011,2525,80103,20170,25
510, 517Витрати на обслуговування будинків та споруд1228,8010,84,38774,023013,903825,90
525Амортизація основних виробничих засобів57701,2557701,25
515Витрати, які пов’язані з роботою та утриманням обладнання34148,3255,6214,6051,604018,534288,67
Усього загально-виробничих витрат:149886,98332,6218,98851,4257701,257135,6366920,88
550-5623. Адміністративні витрати84670,00251,253346,046692,0856882,7567842,12
Усього витрат по депо4703314,541284,583510,97012703,63150281,2564018,38235107,35

5. Собівартість робіт локомотивного депо

По локомотивному депо визначають собівартість узагальненого вимірника роботи -1000 ткм брутто по всіх видах руху:

(5.1)

6 Показники ефективності виробництва

Для локомотивних депо показники ефективності виробництва визначаються у межах обертання локомотивних бригад ( на 1000 ткм брутто).

6.1 Трудомісткість

(6.1)

(6.1)

6.2 Фондовіддача

(6.2)

6.3 Матеріаломісткість

6.4 Продуктивність праці визначена в формулі 3.1 (показати кінцевий результат).

6.5 Собівартість роботи депо визначається взагалі по депо згідно з формулою (5.1).

Вихідні дані

ДОДАТОК А

Показники
Довжина, ділянки обертанняМ, н, 0
Локомотивів, км (L)418
Локомотивних бригад, км( I)159

Серія локомотива:

Поїзного2ТЕ116
МаневровогоТЕМ1

Кількість вантажних поїздів за добу

Парний напрямок вантажний23
Парний напрямок порожній4
Непарний напрямок вантажний27

Вага вантажного поїзда, т

Парний напрямок3250
Непарний напрямок3150
Вага порожнього поїзда1400
Кількість маневрових локмотивів18
Технічна швидкість50
Коефіцієнт дільничної швидкості0,8

Норми витрат

Палива, кг00 тонно-км брутто
Напрямок парний47,5
Непарний48,1

Норми періодів між ремонтами та технічним обслуговуванням електровозів та тепловозів

ДОДАТОК Б

Норми періодів між ремонтами та технічним обслуговуванням електровозів та тепловозів

Види, серія локомотивівМіжремонтні періоди
Технічне обслуговуванняПоточний ремонтКапітальний ремонт
ТО-3ПР-1ПР-2ПР-3КР-1КР-2
Тепловози
2ТЕ11630 діб7,5 міс15 міс.З0 міс.7,5 рок.15 рок.

Норми простою локомотивів в ремонті та під обслуговуванням

Вид локомотивуВиди ремонтів та технічного обслуговування
ТО-3ПР-1ПР-2ПР-3
Тепловози151946,2

Трудомісткість технічного обслуговування і поточного ремонту локомотивів

(на одну секцію для тепловозів), чол.-год.

Вид і серія локомотивівТехнічне обслуговуванняПоточний ремонт
ТО-3ПР-1ПР-2ПР-3
2ТЭ116100 7026014002900
ТЭМ11405001300

Література

1 АлексееваМ. М. Планирование деятельности фирмьі: Учебно-методическое пособие. – М.: Финансьі й статистика, 1997. – 248 с.

2 Бухалков М. И. Внутрифирменное планирование: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 1999. – 392 с.

3 Ильин А. И. Планирование на предприятии: Учеб. пособие. ” Мн.: 000 “Мисанто”, 1998.’ 296 с.

4 Стратегическое планирование / Под ред. Уткина З. А. – М.: Ассоциация авторов й издателей “ТАНДЕМ”. Изд-во “Зкмос”, 1998. – 440 с.

5.”Планування на залізничному транспорті. Планування діяльності підприємств.” Завдання та методичні вказівки до курсового проекту дя студентів 4і5 курсів економічних спеціальностей усіх форм навчання К.:2000


Курсовик КУЕіТТ