Основи соціології

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ Ю. ФЕДЬКОВИЧА

Основи соціології

Підготував

Студент 401-к групи

Попович Ігор

Чернівці

2010

1. Який вік соціології як науки?

A) Близько 500 років

B) Близько 300 років

C) Близько 200 років

D) Близько 100 років

2. Автором книги “Правила соціологічного методу” (1895р) є:

A) О. Конт

B) Е. Дюркгейм

C) Г. Спенсер

D) М. Вебер

3. Що є об’єктом соціологічного пізнання?

A) Громадянське суспільство

B) Окремі громади

C) Населення окремих держав

D) Усі відповіді вірні

4. Соціологія не виконує таку функцію:

A) Описова

B) Прогностична

C) Критична

D) Аналізуючи

5. Яка з функцій соціології спрямована на забезпечення наукової дискусії між концепціями, формування соціального стилю мислення, підготовку компетентних спеціалістів?

A) Теоретико-пізнавальна

B) Практико-перетворювальна

C) Світоглядно-ідеологічна

D) Функція соціального управління

6. Виділяють такі рівні соціології:

A) Теоретична соціологія, галузева соціологія, соціологія суспільства

B) Теоретична соціологія, галузева соціологія, управлінська соціологія

C) Теоретична соціологія, спеціальні соціологічні теорії, емпіричні дослідження

D) Пізнавальна соціологія, спеціальні соціологічні теорії, емпіричні дослідження

7. Теоретична соціологія вирішує таке завдання:

A) Створення засад для опису і пояснення явищ

B) Орієнтація на комплексний підхід до вивчення соціальних явищ та процесів

C) Виявлення загальних закономірностей соціального розвитку суспільства

D) Усі відповіді правильні

8. Який із учених-соціологів започаткував позитивізм?

A) О. Конт

B) Е. Дюркгейм

C) Г. Спенсер

D) М. Вебер

9. Скільки видів самогубств виділяв Дюркгейм?

A) 6

B) 5

C) 4

D) 3

10. Поширеність, неминучість явищ; природа речей; корисність; те, що є умовою існування – це ….

A) Соціальні факти

B) Критерії норми

C) Соціальні норми

D) Закони суспільства

11. Проблеми злочинності, сімейної нестійкості, соціальної дезорганізації, соціального контролю, соціальних патологій вивчав

A) О. Конт

B) Е. Дюркгейм

C) Г. Спенсер

D) М. Вебер

12. Макс Вебер є автором …

A) “Господарська етика світової релігії”

B) “Правила соціологічного методу”

C) “Про поділ громадської праці”

D) “Криза сьогодення”

13. Компонентом релігійної відповідальності протестанта за М. Вебером є:

A) Дотримання Заповідей Божих

B) Допомога ближнім

C) Праведне життя

D) Сумлінне виконання своїх професійних обов’язків

14. За Спенсером “камінь – пісок” – це

A) Неорганічний процес

B) Органічний процес

C) Недоорганічний процес

D) Надорганічний процес

15. Соціологія у системі суспільних наук пов’язана із

A) Філософією

B) Технікою

C) Математикою

D) Усі відповіді вірні

Ключ до тестів

Соціологія пізнання самогубство протестант

1.c11. b

2.b12. a

3.a13. d

4.d14. a

5.c15. d

6.c

7.d

8.a

9.c

10.b


Основи соціології