Планування виробництва насіння зерна

ЗМІСТ

Вступ

1 Коротка організаційно – економічна характеристика підприємства

1.1 Місцезнаходження, спеціалізація та організаційна структура

2 Сучасний стан і тенденції розвитку рослинництва

2.1.Значення і роль рослинництва в економіці підприємства

2.2 Площі, врожайність, валові збори та сортовий склад сільськогосподарських культур

2.3. Матеріально – технічна база підприємства

2.4.Використання продукції

2.5 Аналіз ефективності виробництва озимої пшениці

3 Обгрунтування виробничої програми галузі

3.1 Планування врожайності сільськогосподарських культур

3.2 Планування посівних площ, валового збору, використання продукції

3.3 Планування собівартості і рентабельності продукції

3.4. Основні економічні показники роботи

Висновки та пропозиції

Список використаних джерел

ВСТУП

Виробництво зерна в нашій країні залишається однією з галузей, яка все ще утримує економіку значної кількості господарств у задовільному стані. Вирощування цієї культури завжди було традиційною галуззю сільськогосподарського виробництва в Україні. Та однією з основних складових стратегії економічного розвитку держави.

Вивченням цієї теми в свої часи займалися П. М. Черемха, О. В. Степаненко, А. Г. Дейнека, О. П. Уліс.

Мета даної курсової роботи – планування виробництва насіння зерна.

Основним завданням курсової роботи є отримання навичок в плануванні виробництва сільськогосподарських культур, дослідження динаміки основних показників цієї діяльності, вивчення впливу факторів на результативні ознаки.

Об’єктом дослідження є ПСП”Приморський”Приморського району Запорізької області.

Основні методи, що використовувались для написання даної роботи: монографічний, аналітичний, економіко – статистичний.

Для написання курсової роботи були використані форми річної звітності господарства, підручники з економіки аграрних підприємств, фінансового, економічного аналізу, журнали “Економіка України”, “Пропозиція”, “Економіка АПК”.

Дана курсова робота складається з трьох розділів, яким передує вступ і які містять вісім підрозділів, висновків і пропозицій щодо діяльності підприємства.

1 КОРОТКА ОРГАНІЗАЦІЙНО – ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА

1.2 Місцезнаходження, спеціалізація та організаційна структура

ПСП”Приморський” розташована у східній частині Приморського району на півдні Запорізької області. Господарчий центр розташовуєтьсяв районному центрі – м. Приморська. До найближчої залізничної станції, яка знаходиться у м. Бердянськ – 30 км. Через територію землекористування агрофірми проходить шосейна дорога М-14. До обласного центру міста Запоріжжя – 200 км. Пунктом реалізації сільсько-господарчої продукції є м. Приморськ.

Господарство знаходиться в зоні сухо-степу України, де опади випадають нерівномірно, по періодам року, літом – 150-180мм, що вкрай недостатньо. Максимальна температура у липні – червні досягає 25-30 °С, мінімальна температура у січні – -28-30 °С. Відносна вологість повітря низька. Вітри бувають сильні, які переходять у чорні бурі, взимку – північно-східні, а влітку – південно-східні та східного напрямку.

Позитивним фактором цієї зони є без морозний період з великою кількістю ясних та сонячних днів, що дозволяє вирощувати культури з довгим вегетаційним періодом.

За даними Приморськської метеорологічної станції за 10 років в середньому опадів 390 мм за рік. Така кількість вологи повинна була б забезпечити отримання високого врожаю, якщо б опади розподілялись рівномірно на протязі року і особливо влітку, коли дуже необхідна волога для розвитку і росту рослин. В степовій зоні часто бувають засухи, тому врожаї господарство отримує не високі.

Рельєф місцевості головним чином рівнинний, зі слабким пониженням з північно-східного на південно-західний.

У цілому рельєф задовільний для застосування механізації на всіх сільсько-господарчих роботах. Глибокі залягання грунтових вод 7-10 м. Грунтові води дуже добре мінералізовані, що пов’язано з грунтовою засоленістю низів товщин лісу. На корінному водорозподілі грунтові води залягають глибоко і в теперішній час ні як не впливають на землю.

Земле освітні породи представлені лісами на корінному водорозподільному плато, лісовидними суглинками – напоймених терасах і алювіальними відкладеннями р. Молочної.

Спеціалізація сільськогосподарського підприємства означає зосередження його діяльності на виробництві одного або декількох видів конкурентоспроможної товарної продукції, для виробництва якої є найкращі умови. Вона сприяє скороченню кількості товарних галузей, збільшенню обсягів їх виробництва і підвищенню прибутку. Ціллю спеціалізації сільськогосподарських підприємств є підвищення виходу товарної продукції і зниження її собівартості за рахунок більш ефективного використання ресурсів.

Коефіцієнт спеціалізації визначають за формулою

(1.1)

Де Р – питома вага товарної продукції в загальній вартості реалізованої продукції (в середньому за три роки),

І – порядковий номер виду продукції в ранжированому ряді за їх питомою вагою, починаючи з найвищого

Рівень спеціалізації досліджуваного господарства допоможе визначити структура товарної продукції, яка наведена у таблиці 1.1

Таблиця 1.1

Склад і структура товарної продукції

Види продукції і галузі

2004

Р.

2005

Р

2006

Р-

В середньому за три рокиР,%І2і-1Р(2і-1)

Виручка від реаліза­ції, тис. грн.

Структура, %

Виручка від реаліза­ції, тис. грн.

Структура, %

Виручка від реаліза­ції, тис. грн.

Структура, %

Рослинництво – всього1119,740,4664,823,3668,928,5817,832,5ХХХ
В т. ч.: зерно529,619,3241,510,3148,26,3306,412,259109,8
Соняшник на зерно484,817,7263,811,2299,5312,8349,413,93569,5
Овочі2,40,08__________0,80,0310190,57
Плоди30,51,148,62,148,62,142,61,781525,5
Інша продукція72,42,6110,94,7110,94,798,13,971350,7
Тваринництво – всього902,832,91128,743,11098,746,81043,441,4ХХХ
В т. ч.: скотарство:384,91459125,259125,2522,320,71120,7
З нього: реалізація ВРХ на м’ясо та племені цілі384,91459125,259125,2522,320,71120,7
Молоко474,417,3267,711300,713347,613,84796,6
Свинарство32,91,226,11,129,51,529,51,291720,4
Інша продукція10,60,4243,910,4153,96,6136,15,461159,4
Продукція власної промислової пере­робки558,320,3256,910,9280,613,1365,314,52343,5
Роботи і послуги на сторону165,96297,112,729512,3252,710,3ХХХ
Всього по сільськогосподарському підприємству27461002347,51002465,4

100

2519,6100ХХ517,4

Основним показником, який характеризує спеціалізацію сільськогосподарського господарства є структура товарної продукції. Спеціалізація господарства – зерно – м’ясна з розвинутим виробництвом соняшника. Виходячи з даних таблиці “Склад і структура товарної продукції” можна зробити висновок, що продукція рослинництва має стійку тенденцію зменшення, а тваринництва збільшення. Виручка від реалізації продукції рослинництва у 2004 році склала – 1119,7 тис. грн., тваринництва – 902,8 тис. грн., а вже у 2006 році 668,9 тис. грн.(рослинництво) і 1128,7 тис. грн. (тваринництво).

Найвищий показник по рослинництву за досліджуваний період був зафіксований у 2004 році – 1119,7 тис. грн. Найвищий показник по тваринництву спостерігається у 2005 – 2006 роках 1128,7 тис. грн. Такі культури як цукровий буря, картопля, баштанні та останні 2 роки овочі не вирощуються у господарстві взагалі. Вівчарство та птиця також зовсім відсутні в господарстві.

Розміри будь – якого підприємства визначаються обсягом валової продукції та площею земельних угідь, співвідношенням галузей, наявністю транспорту і ін.

Таблиця 1.2

Розміри виробництва господарства

Показники200420052006Відхилення 2006р від 2004 р
+;-%
Основні :
Валова продукція сільського господарства в порів­няних цінах 2000р. тис. грн

3475,9

3059,8

3059,8

-416,1

88

Товарна продукція, тис. грн.27462347,52465,4-280,689,8
Додаткові :
Загальна земельна площа448044213828,6-651,485,5
Всього сільськогосподарських угідь421342133635-57886,3
Із них: рілля411341133566-54786,7
Середньорічна вартість всіх основних виробничих фондів, тис. грн1187,8941952,5-235,380,2
В т. ч. : виробничих фондів сіль-ськогосподарського призна-чення632,4404,8459,7172,772,7
Середньорічна вартість оборотних засобів, тис. грн.1589,41705,21601,412100,8
Всього працівників, чол244234153-9162,7
З них працездатних244234153-9162,7
Поголів’я тварин на кінець року141167134-795
ВРХ6986723104,3
Свиней728162-1086,1
Овець
Птахів

Вартість валової продукції у 2004 році зменшилась на 416.1 тис. грн ( з 3475,9 тис. грн у 2005році до 3059,8 тис. грн у 2004 та 2005 роках). Відповідно і товарна продукція за цей період теж зменшилась. Вже у 2004 та 2005 роках вона зменшилась на 578,9 тис. грн і склала 2253,5 тис. грн. Значною мірою це пов’язано з тим, що велика частка зернових у 2004-2005 роках загинули. Загальна земельна площа господарства змінювалась на протязі періоду у 2005 році порівняно з 2004 роком вона зменшилась на 15,5%. Кількість працівників затри роки зменшилась на 91 чоловіки.

Організаційна структура господарства має такий вигляд:

Рис.1.1 Організаційна структура господарства

Управління сучасним підприємством значною мірою залежить від об’єктивної оцінки як досліджуваних явищ і процесів, так і потенційних можливостей їх переведення з нинішнього стану в новий, якісно вищій, визначення бажаних тенденцій їх розвитку. Ефективна оцінка можлива лише при правильному застосуванні методу аналізу господарської діяльності, який, грунтуючись на загальнотеоретичних діалектичних способах пізнання, використовує ряд прикладних – в основі яких є елімінування відхилень господарських процесів та їх результатів від заданих параметрів за місцями їх виникнення та економічної відповідальності, чим посилюється практична спрямованість результатів аналізу.

В ПСП”Приморський” використовують такі методи проведення аналізу, як структура земельних угідь, забезпеченість господарства основними і оборотними фондами, валова продукція, валовий дохід та прибуток і ін. Завдання дослідження земельних угідь полягає у вивченні їх динаміки і структури, пошуку резервів” залученні додаткових земель у{ господарській оборот, здійсненні заходів щодо підвищення родючості грунту, виявленні факторів, які сприяють раціональному використанню польових культур, природних сіножатей і пасовищ, з’ясуванні можливостей проведення іригаційних та меліоративних робіт, спрямованих на зростання врожайності сільськогосподарських культур і продуктивності природних кормових культур.

Аналіз використання земельних ресурсів проводять за даними річного звіту, а при детальнішому аналізі – земельної шнурової книги, яка містить характеристику земель по угіддях та їх якісному складу, Книги історії полів, де ведеться облік внесених добрив і виконання найважливіших агротехнічних заходів, а також грунтових та ботанічних карт, результатами спеціальних обстежень.

Таблиця 1.3 Склад і структура земельного фонду

Угіддя

2004 р.

2005 р.

2006 р.

Відхилення 2006 від 2004р

Га

%

Га

%

Га

%

+,-

%

Загальна земельна площа

І

4480

100

4421

100

3828,6

100

__

__

Всього сільськогосподарських угідь

4213

94

4213

95,3

3635

94,9

__

__

Із них: рілля

4113

91,8

4113

93

3566

93,1

__

__

Сінокоси

15

0,3

__

__

Пасовища

5

0,1

__

__

Багаторічні насадження

100

2,2

80

1,8

69

1,8

__

__

Площа лісу

143

3,2

143

3,2

143

3,7

____

Ставки і водоймища

0,6

0,01

0,6

0,01

0,6

0,02

__

__

Інші землі

124

2,8

65

1,5

124

2,2

__

__

Наявність зрошуваних земель

__

__

__

__

__

__

__

__

Наявність осушених земель

__

__

__

__

__

__

__

__

Аналізуючи дані таблиці можна зробити висновок, що ПСП”Приморський” повністю забезпечує себе землею. У 2004 році загальна земельна площа склала 4480 га за 3 роки вона поступово зменшувалася і у 2006 році склала 3828,6 га. У структурі земельних угідь найбільшу питому вагу займають сільськогосподарські угіддя. У період з 2004 – 2006 рр площа трохи змінювалася, але у середньому вона складала близько 95% сільськогосподарських угідь від загальної земельної площі. Із них площа ріллі теж змінилася протягом 3 років. У 2004 році площа ріллі склала 4113 га, а вже у 2005 році – 3566 га, що менше на 547 га. Також спостерігається тенденція зменшення площі багаторічних насаджень. Так протягом 3 років вона зменшувалась 100 га, 80 га, 69га 2004 рік, 2005 рік, 2006 рік відповідно. Площа ставків та водоймищ за останні роки не змінювалась.

Під площею лісу розуміють лісосмуги, що розділяють поля. Вони складають 3.4 від загального земельного фонду.

Таблиця 1.3

Динаміка економічної ефективності сільськогосподарських культур

Показники2004200520062006 в % до 2004
Одержано у розрахунку на 100 га сільськогосподарських угідь :
– валової сільськогосподарської продукції у порівняльних цінах – всього тис. грн120,3245,8589,2489,8
У т. ч. рослинництва105,1199,4502,2477,8
– валового прибутку всього, тис. грн15,615,826,4169,2
У т. ч. рослинництва15,215,523,1152
– приросту свиней, ц4,12,12,561
– чистого доходу60,798109,9181,1
Одержано на 100га ріллі:
– зернових, ц340,2645,2855,3251,4
– соняшнику, ц299,3201,4288,796,5
– приросту свиней, ц42,12,560,2
Одержано на 100га посіву:
– зернових, ц22,29,521,496,4
– соняшнику, ц6,215,418,6300
– кукурудзи на зерно14,519,420,6142,1

З аналізу показників ефективності сільськогосподарських культур в господарстві бачимо, що обсяг валової продукції в розрахунку на 100 га сільськогосподарських угідь зросла майже у 5 разів (з 120,3 у 2004 році до 589,2 у 2006 році), чистого доходу на 81,1 %. Виробництвом зернових за звітний період зросло у 2,5 рази (з 340,2 у2003 році до 855,3 у 2006 році), соняшнику зменшилась на 3,5%. Урожайність зернових у 2004 році на 3,6% зменшилась у 2006 році порівняно з 2004 роком, а найменшою вона була у 2005 році. Урожайність соняшнику та кукурудзи збільшилась за останні роки у 3 та 1,5 рази.

Отже, аналізуючи розділ 1 в цілому можна зробити висновок, що господарство має зерно – м’ясний напрям з розвинутим виробництвом соняшнику. Склад та структура земельного фонду вже на протязі 5-6 років залишалася майже незмінною.

2 СУЧАСНИЙ СТАН І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РОСЛИННИЦТВА

2.1.Значення і роль рослинництва в економіці підприємства.

Сільське господарство – одна з основних галузей народного господарства суверенної України. Його завдання полягає в задоволенні постійно зростаючих потреб населення в продуктах харчування, а промисловості – в сировині для виробництва продовольчих і промислових товарів широкого вжитку.

Сільське господарство має багато особливостей, які необхідно враховувати. Вони зумовлені насамперед тим, Ідо у цій галузі головним засобом виробництва є земля. На відміну від інших засобів вона не тільки не зношується в процесі виробництва. а й при правильному використанні поліпшується.

Організація праці та організація виробництва, матеріально технічна база підприємства, ефективність використання трудових ресурсів визначають основні (прибуток та рентабельність) та інші показники роботи підприємства.

Таблиця 2.1 Роль рослинництва в економіці підприємства

ПоказникиПідприємствоРослинництвоПоказники галузі у % до під-ва
200420052006У сере-дньому200420052006У сере-дньомуУ сере-дньому
Валова продукція у співставних цінах, тис. грн.

3475,9

3059,8

3059,8

3198,51905,42503,62700,12369,774,1
Валовий доход, тис. грн923,71100,61099,41041,2615,3695,2728,4679,665,3
Виручка від реалізації продукції, тис. грн.27462347,52465,42519,61500,81789,51800,51696,967,3
Прибуток, тис. грн.335187,3245,6256257,1140,9254217,384,9
Затрати праці, тис. люд-год756270695955605884
Виробничі витрати, тис. грн1880,519211955,21918,91312,41502,71607,81474,376,8

Проаналізувавши дані таблиці можна сказати, що значно більшу частину сільськогосподарського виробництва у господарстві займає рослинництво. За звітній період вона склала 74,1 % (2369,7 тис. грн). Виручка від реалізації продукції рослинництва 67,3% (або 1696,9 тис. грн). Затрати праці на рослинництво тримаються на рівні 84% від затрат на підприємство.

2.2 Площі, врожайність, валові збори та сортовий склад сільськогосподарських культур

Для отримання високих врожаїв господарству необхідно дотримуватися правильності складання сівозмін, шукати та використовувати нові сорти та гібриди, рівень механізації та автоматизації повинен бути на високому рівні.

Таблиця 2.2

Склад та структура орних земель

Культури та види угідь200420052006У середньому за три роки
Га%Га%Га%Га%
Рілля: всього4113Х4113Х3566Х-547Х
Чисті пари640Х800Х656Х698,7Х
Площа посіву3473100331310029101003232100
Зернові і бобові всього253072,8264579,8231079,4249577,2
В т. ч. озимі зернові146042135540,9130044,71371,742,4
Ярі зернові98528,4117035,390030,91018,331,5
Кукурудза на зерно852,41203,61103,81053,2
Соняшник7632250815,350017,2590,318,3
Кормові культури, всього1805,21604,81003,4146,74,5
В т. ч однорічні трави1203,5100360293,32,9
Кукурудза на силос і зел. корм601,7601,8401,453,31,6

З даних таблиці видно, що площа орних земель у 2004 та 2005 роках була незмінною (4113га),а у 2006 році зменшилась на 547 га і склала 3566 га. Площа чистих парів за останні роки у середньому склала 698,7 га. Площа посіву за досліджуваний період постійно зменшувалась з 3473га у 2004 році до 2910га у 2006році. По зерновим і зернобобовим найвищий показник спостерігався у 2005 році (2645га). Площа соняшнику за звітній період значно зменшилась (з 763га до 500га).

Таблиця 2.3

Сортовий склад оз. пшениці

КультураСортПлоща, га
Оз. пшеницяАльбатрос од700
Миронівська 66600

За останні три роки в господарстві вирощуються дві основні культури озимої пшениці – це Альбатрос одеський та Миронівська 66, посівна площа цих культур майже однакова.

Найважливішу роль у створенні виручки від реалізації певного виду продукції відіграє урожайність і валові збори сільськогосподарських культур.

Таблиця 2.4

Урожайність валові збори соняшнику

Культура, її сорти200420052006У серед-ньому за 3 роки
З 1 га, цВсього цЗ 1 га, цВсього цЗ 1 га, цВсього цЗ 1 га, цВсього ц
Разом22,2109679,5264621,41045517,78023
Альбатрос од21,478456,0150622,0793516,55762
Миронівська 6615,131225,2114014,5252011,62261

Аналізуючи дані таблиці, бачимо, що 2005 рік був не урожайним про, що свідчить дуже низька урожайність (9,5 ц/га), і відповідно валовий збір (2646ц). У 2006 році порівняно з 2004 роком урожайність цієї культури зменшилась з (22,2ц/га до 21,4ц/га). З даних таблиці видно, що Альбатрос одеський більш урожайніший за Миронівську 66

2.3. Матеріально – технічна база підприємства

Однією з головних проблем у господарстві залишається – забезпеченість підприємства тракторами та машинами. Матеріально – технічна база підприємства представлена у таблиці 2.5.

Таблиця 2.5

Матеріально – технічні ресурси підприємства

Показники2004 р2005 р2006 рВ середньому за 3 рокиНорма
Кількість тракторів, фіз. од2523222320
Кількість тракторів в перер-нку на ум. ет. трактори22201920
Заг. потужність двигунів тракторів, к. с2415230425872435
Кількість зернозбиральних комбайнів, фіз. од66564
Заг. потужність двигунів зернозбиральних комбайнів, кс615542755637
Всього енергетичних потужностей, к. с13408125031248412798
Витрачено електроенергії на виробничі потужності229358501362

За досліджуваний період кількість тракторів у господарстві зменшилось на 3 трактори, але їх кількість достатня для даного господарства. Витраченої електроенергії на виробничі потужності за три роки збільшилося майже у 2 рази. Кількість зернозбиральних комбайнів на протязі 3 років залишалася незмінною.

2.4.Використання продукції

План використання продукції рослинництва складається з приходної та витратної частини. В приходній частині відображається залишок продукції на початок року, купівля та інші джерела, у витратній – кількість продукції, що виділяється на продаж, на корм і ін.

Таблиця 2.6

Обсяги реалізації та внутрішньогосподарського використання насіння соняшнику

Канали реалізації використання продукції200420052006У серед за 3 роки
Ц%
123456
Реалізація:9232255295007095102,9
– за договорами7230207279355746109,8
– по бартеру33412022522667,4
– продаж на ринку16683601340122280,3
Виробничогосподарські потреби18904501675133888,6
-продаж працівникам під-ва334560298168,7
– виділяється в рахунок оплати праці445240447377100,4
-на корм худобі222210225219101,4
– на насіння88944344449,8
Разом111223002111758433100,5

З аналізу таблиці видно. що найнижчий обсяг реалізації насіння озимої пшениці був у 2004 році, так як рік був не урожайним. найбільшу питому вагу має реалізація продукції за договорами (65 75%), продаж на ринку в середньому – 1222ц.

2.5 Аналіз ефективності виробництва озимої пшениці

Ефективність – співвідношення між одержаними результатами та витраченими на їх досягнення ресурсів, причому ресурси можуть бути представлені або в повному обсязі за їх первісною вартістю, або частиною їх вартості у формі виробничих витрат.

Ефективність виробництва кожної продукції характеризується рядом показників: прибуток господарства, рівень рентабельності, рівень товарності, середня ціна реалізації і ін.

Прибуток – різниця між виручкою від реалізації і собівартістю продукції:

, (2.25)

Де – прибуток від реалізації продукції

– грошова виручка від реалізації продукції

– затрати на виробництво і реалізацію товарної продукції

Рівень рентабельності – відсоткове співвідношення прибутку і собівартості реалізованої продукції:

, (2.26)

Середня ціна реалізації 1 ц продукції розраховується:

, (2.27)

Таблиця 2.7

Економічна ефективність виробництва озимої пшениці

Показники200420052006В серед-ньому за три роки
Урожайність, ц/га22,29,521,417,7
Трудомісткість 1ц, люд. год2,43,62,12,7
Виробнича собівартість,1ц, грн54,869,358,260,8
Повна собівартість 1ц, грн57,472,961,463,9
Ціна реалізації 1ц, грн136,2172,1150152,8
Прибуток в розрахунку на 1 ц, грн120,350,488,686,4
Прибуток в розрахунку на 1 га, грн20175,9154,7143,9
Рівень рентабельності,%209,669,1144,3141

Аналізуючи дані таблиці бачимо, що урожайність за досліджуваний період зменшилась на 0,8 ц/га і склала 21,4 ц/га. Виробнича собівартість 1 ц озимої пшениці найбільшою була у 2004 році – 69,3 ц. Прибуток підприємства в розрахунку на 1ц та на 1га мав стійку тенденцію до зменшення на протязі всього періоду.

3 ОБГРУНТУВАННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ ГАЛУЗІ

3.1 Планування врожайності сільськогосподарських культур

Основна мета кожного підприємства – це отримання прибутку. Найпростіший та найпоширеніший спосіб збільшення прибутковості, виручки, валового збору – це підвищення урожайності сільськогосподарської культури. Ось чому планування врожайності – одна з основних задач планування як науки.

Таблиця 3.1

КультураФактична урожайність, ц/гаПриріст урожайності за розрахунок ц/гаПланова урожайність ц/га
Заміни сортуВнесення мінеральних добривДотримання технологічних вимогЗаходів захисту рослин
Зернові17,74,21,512,026,4

Аналізуючи дані таблиці 3.1 зробимо висновок, що фактична середня урожайність за останні три роки склала 17,7 ц/га. Заміна сорту дасть очікувану прибавку 4,2 ц/га, внесення мінеральних добрив 1,5ц/га, дотримання технологічних вимог 1ц/га. У результаті цих міроприємств планова урожайність складе 26,4 ц/га.

3.2 Планування посівних площ, валового збору, використання продукції.

Планову площу посіву зернових у даному господарстві визначимо з потреби підприємства в цьому продукті, виходячи при цьому з каналів реалізації та обсягів використання.

, (1)

Де Пп – планова площа посіву, га ;

П – потреба в продукції, ц;

Фн – фонд насіння, ц;

У – урожайність, ц/га;

Нв – норма висіву, цга;

Потреба в продукції на плановий рік становитиме близько 13508 ц, так як планується збільшити обсяг реалізації зернових по договорах на 40 %. Норма висіву складає 2 ц/га, насінневий фонд – 20ц; планова урожайність (див таблицю 3.1) 26,4 ц/га.

Маємо:

га

Виходячи з цього розрахуємо і необхідну кількість і вартість насіння.

Таблиця 3.2

Розрахунок потреби і вартості насіння

КультураПлоща, гаНорма висіву на 1 га, цЗагальна потребаУ тому числі
За нормоюЗ ураху-ванням фондуНасіння власне
ЦГрн
1234567
Зернові553235,939,520300
КупівляОбмінВартість доставляння, грнЗагальна вартість, грн
ЦГрнЦГрнКупленогоОбміняногоВсього1 ц
89101112131415
15,91125300172548,1

З таблиці бачимо що на планову посівну площу нам потрібно 35,9 ц насіння, в тому числі 20 ц власного і 15,9 купленого. Вартість доставки купленого насіння складе 300 грн. В сумі загальна вартість складе 1725 грн.

Таблиця 3.3

Площа та структура посіву

КультураФактично у середньому за 3 рокиПо плану, гаПлан у % до факт
Зернові1371,455340,3

У плановому році посівна площа займатиме 553 га, що на 59,7% менше ніж фактична площа. Це відбувається за рахунок підвищення урожайності у плановому році (таблиця 3.1).

3.3 Планування собівартості і рентабельності продукції

До собівартості включаються слідуючи витрати виробництва: витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, насіння та садивний матеріал, добрива засоби захисту рослин, роботи і послуги, витрати на утримання основних засобів, паливні та мастильні матеріали, амортизація основних засобів, витрати на управління та обслуговування виробництва, інші витрати.

Таблиця 3.4

Розрахунок вартості добрив

КультураМінеральніЗагальна вартість, грн
Азотні ФосфорніКалійні
Середня вартість, грнСередня вартість 1 ц, грн
1 тГрн1 тГрн1 тГрн
Зернові6502275304729,61362043208,6

Враховуючи норму внесення мінеральних добрив під зернові, визначили що для отримання запланованої урожайності потрібно 650 т азотних добрив, 304 т фосфорних і 136 т калійних добрив загальна вартість яких складе 3208,6 грн.

Ще однією складовою виробничих витрат є вартість хімічних засобів захисту рослин.

Таблиця 3.5

Розрахунок потреби у хімічних засобах захисту рослин

Назва препаратуПлоща посіву, гаПлоща обробітку, гаНорма витрат препаратуПотреба препаратуВартість 1 ц препарату. грнЗагальна вартість, грн
5535532,41327,25572996

Для захисту зернових від шкідників, бурянів, хвороб застосовувати будемо препарат. нам потрібно 2,4 л цього препарату на 1 га посівної площі. На всю площу нам знадобиться 1327,2 л. Виходячи з вартості 1 ц препарату ми знаходимо загальну його вартість, вона склала 72996 грн.

Тепер знаходимо всі витрати які враховуються до собівартості зернових у ПСП”Приморський”.

КультураОплата праціВідрахування на соціальні заходиНасіння і садивний матеріялДобриваЗасоби захисту рослинРобота і послугиУтримання осн. засобівПальне і матеріалиАмортизаційні відрахуванняПоточний ремонтІнші витратиУправління та обслуговування виробництваВсього витрат
Зернові145,615,41,7327250,135,236,447,537,65027,5551

Аналізуючи дані таблиці видно, що основну частину в структурі витрат складають витрати на оплату праці – 145,6 тис. грн., далі засоби захисту рослин – 72тис. грн, роботи і послуги – 50,1тис. грн, майже стільки займають в загальній структурі інші витрати. Загальна сума витрат складає – 551тис. грн.

Розрахуємо витрати праці які йдуть на виробництво зернових.

Таблиця 3.7

Розрахунок витрат праці

КультураПлощаПотреба
На 1 гаНа всю площу
Люд. годЛюд. днівЛюд. годЛюд. днів
Зернові55312,11,55929981

Беручи до уваги затрати праці на виробництво продукції у попередніх роках, отримуємо, що на 1 га приходяться 1,5 люд. днів, а на загальну площу 981 люд. днів. Так як річний фонд робочого часу дорівнює 280 годин, тоді необхідна кількість виробників дорівнює 981:280= 4 чоловіки.

3.4. Основні економічні показники роботи

Економічна ефективність – це категорія, що відображає співвідношення між одержаними результатами і витраченими на їх досягнення ресурсами.

Таблиця 3.8

Вартість валової продукції

ПродукціяПорівняльна ціна 1т. грнОбсяги виробництваПлан у % до серед.
У середньому в 2004-2006 ррПлан
ТГрнТГрн
Зернові802313508

Таблиця 3.9

Вартість валової продукції

Кількість, тВартість, тис. грнПродаж працівникам, натуроп – лата, гром. харчув-ня
Кількість, тВартість, тис. грнКількість, тВартість, тис. грн
12345
Зернові42306345750
Інша реалізаціяВсього
Кількість, тВартість, тис. грнКількість, тВартість, тис. грн
6789
5733

З аналізу таблиці видно, що частина товарної продукції буде продана різними каналами реалізації – 5733 т, за контрактами господарство продасть 4230 т, та та 750 т зернових буде видано працівникам господарства.

Таблиця 3.10

ПоказникиУ середньому за 2004 – 2006 ррПланВідхилення (+,-) плану від факту
Урожайність, ц/га17,726,48,7
Трудомісткість 1ц, люд. год2,74,51,8
Виробнича собівартість 1 ц, грн60,855,3-5,5
Повна собівартість 1 ц, грн63,958,2-5,7
Середня ціна реалізації 1 ц, грн152,8152,8
Прибуток у розрахунку на 1 ц, грн86,4105,819,4
Прибуток у розрахунку на 1 га, грн143,9267,9124
Рівень рентабельності, %141181,840,8

Аналізуючи дані таблиці можна сказати, що в результаті плануючих заходів щодо підвищення урожайності, посівних площ виробничу собівартість планується зменшити на 5,5грн, відповідно і повна собівартість знизиться. Прибуток у розрахунку на 1 ц за планом збільшиться на 19,4 грн, а в розрахунку на 1 га на 124грн.

Аналізуючи у цілому 3 розділ, що планова урожайність склала 26,4 ц/га, що на 8,7 ц/га більше ніж фактична. Планова площа посіву 553 га. У результаті застосування мінеральних засобів захисту рослин, дотримання технологічних вимог, застосування нового сорту збільшилась урожайність і як результат валовий збір. І за незмінної ціни реалізації рентабельність виробництва збільшилась.

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

За результатами аналізу виробництва зернових в ПСП”Приморський” Приморського району Запорізької області, наведеного у даній курсовій роботі можна зробити такі висновки:

1. Господарство має не поганий потенціал земельних, кліматичних, водних ресурсів для отримання гарних та стабільних врожаїв зернових та технічних культур;

2. Підприємство має середній рівень спеціалізації, а виробництво має зерно – соняшниково – м’ясний;

3. Загальна земельна площа господарства за досліджуваний період зменшилась на 651,4 га, також зменшилась кількість робітників зайнятих сільськогосподарському виробництві (з 244 чоловіки у 2004 році до 153 чоловіки у 2006 році)

4. Виробництво продукції у 2005 році значно зменшилось через несприятливі кліматичні умови, але вже у 2006 році воно збільшилось на 4089 ц порівняно з 2005 роком.

5. Урожайність за досліджуваний період зменшилась на 0,8 ц/га.

Для підвищення ефективності виробництва зернових у даній курсовій роботі використовувались наступні шляхи:

1. використання нових більш урожайних сортів;

2. розширення посівних площ, але доцільніше використовувати більш інтенсивні шляхи підвищення урожайності.

3. впровадження комплексної механізації

Список використаних джерел

1. Матеріали річних звітів ТОВ “ТУР” за 2002-2004 рр.

2. Мотивація праці та реформування ринку робочої сили /За ред. П. Т. Саблука, О. А. Бугуцького – К.: Урожай, 1993. – 416 с.

3. Методичні рекомендації по організації планування, обліку, контролю і матеріального стимулу при колективному підряді в сільськогосподарських підприємствах Сквирського району Киіївської області. – Сквира, 1999. – 37 с.

4. Методика визначення економічної ефективності використання в сільському господарстві результатів науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, нової техніки, винаходів і раціоналізаторських робіт. – К: Урожай, 1996. – С 83-86.

5. Міжнародні економічні відносини. Сучасні міжнародні економічні відносини для студентів економічних вузів і факультетів. А. С. Філіпенко, СЛ. Боринець, ВА Вергун та ін. – К.: Либідь, 1998. – 255 с.

6. Основи економічної теорії: Підручник. У 2-х книгах. Кн. 2: Підприємництво, маркетинг, менеджмент. Відтворення в національному та світовому господарстві /Ю. В. Ніколенко, М. М. Діденко, А. В. Шегда та ін. – К.: Либідь, 1994. – 272 с.

7. Підприємництво в Україні. Проблеми становлення і розвитку / М. І. Долішній, М. А. Козоріз, В. П. Мікловда, А. С. Даниленко – Ухгород: Карпати, 1997. – 363 с.

8. Підприємництво в аграрній сфері економіки /М. Й. Малік, Ю. О. Лупенко., Л. В. Романова та ін.; За ред. П. Т. Саблука, МЙ. Маліка. – К.: ІАЕ УААН, 1998. – 514 с.

9. Андрійчук В. Г. Економіка аграрних підприємств – К: 2002 р

10. Гаркавий С. М. Статистика сільського господарства

11. Ковальчук М. І. Економічний аналіз у сільському господарстві – К, 2002р

12. Мацибора В. І. Економіка сільського господарства Підручник – К: Вища школа 1998 – 415с

13. Опря О. К. Статистика сільського господарства К – 2001 р

14. Савчук В. К. Аналіз господарської діяльності сільськогосподарських підприємств – К 1999

15. Коробов М. Я. Фінансово – економічний аналіз діяльності підприємств К – 2001

16. Здоровцев О. І. Вирішальний ресурс економіки сучасного сільського господарства. Економіка АПК 2002 ном2


Планування виробництва насіння зерна