Природні умови та господарська діяльність ДП “Жовтневому ДЛГ”

ПРИРОДНІ УМОВИ ТА ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

ДП “ЖОВТНЕВИЙ ДУГ”

1. Клімат

Клімат району Жовтневого лісгоспу помірно-континентальний і є під впливом вологих повітряних мас, які приносяться західними повітряними потоками з Атлантичного океану й із західної Європи.

Коротка характеристика кліматичних умов району, що мають значення для лісового господарства, наведена на прикладеної кліматограм й у таблиці 1.

Кліматичні фактори, що негативно впливають на ріст і розвиток деревної рослинності:

– пізні весняні й ранні осінні заморозки; часті й тривалі зимові відлиги; недостатня кількість і нерівномірне випадання атмосферних опадів протягом року;

– періодично повторювані посушливі періоди й суховії.

У цілому ж клімат вищевказаного лісорослинного району сприятливий для успішного вирощування наступних деревних і чагарникових порід:, сосни звичайної, дуба черешчатого, ясена звичайного, клена гостролистого, липи, берези, вільхи чорної, тополі і інших деревних і чагарникових порід.

Таблиця 1. Природно-кліматичні умови

Найменування показниківОдиниця вимірюванняЗначенняДата

1. Температура повітря:

Середньорічна

Абсолютна максимальна

Абсолютна мінімальна

Градус

– “-

– “-

+8

+40

-35

2. Кількість опадів за рікМм510
3. Тривалість вегетаційного періодуДнів160
4. Останні заморозки весною30.04
5. Перші заморозки восени10.09
6. Середня дата початку паводку25.03

7. Сніговий покрив:

Потужність

Час появи

Час сходження

См

15

15.12.

30.03.

8. Глибина промерзання грунтуСм58

9. Напрям переважаючих вітрів по сезонам:

Зима

Весна

Літо

Осінь

Румб

– “-

– “-

– “-

Сх

Зх.

ПдС

ПнЗ

10. Середня швидкість переважаючих вітрів

По сезонам:

Зима

Весна

Літо

Осінь

М/с

– “-

– “-

– “-

5

6

3

5

11. Відносна вологість повітря%70

Грунт в телиці заготовлюється в найближчому бору, шляхом зрізання гумусового шару товщиною 20-25 см. Перед закладкою грунту до теплиці, він просівається, очищується від рослинних залишків, і укладається в теплицю шаром 25 см. Зверху додають перегній 2-3 см і перекопують штиковою лопатою, а потім вирівнюють грунт граблями. Закриття телиці плівкою проводиться у ІІІ декаді березня, в І декаді квітня проводиться підготовка насіння і починається висів.

Головним завданням є забезпечення садивним матеріалом місто Харків.

Рельєф поверхні водно-ерозійного походження – підвищена хвилясто-горбиста лісова рівнина, розчленована балками та ярами. Переважаючі типи грунтів:

– чорноземи звичайні мало гумусні;

– чорноземи звичайні на лісовидних суглинках;

– лугово-чорноземні на балочному делювії

Безпосередньо до заплав прилягають пісчані тераси, що розвинені на долинах майже всіх річок, у вигляді широких смуг і вкриті кварцовими пісками, в наслідок чого часто мають низько кучугурний рельєф. Вище піщаних розташовані більш довгі під заплавні тераси, вкриті лісовими породами. У місцях, де гідрографічна мережа густа, рельєф набуває вузько хвилястого і навіть горбастого характеру. Місцеві вододіли вузькі на них переважають схили значної крутизни, що сприяє посиленому стоку поверхневих вод і розвитку ерозії. У місцях де гідрографічна мережа менш густа, рельєф набуває широкохвилястого характеру, вододіли широкі, рівнинні, схили крутіші тільки в прибалковій смузі завдовжки 70-100 м. На такій території ерозійні явища поширені менше, ніж на попередній, а землі сприятливіші для лісогосподарського виробництва.

Взагалі ж грунти даного району потребують заходів спрямованих на підвищення їхньої продуктивності, регулювання водного режиму та режиму живлення.

2. Рельєф

Територія району по характеру рельєфу являє собою південну окраїну Середньоруської височини і є, в основному водозбірним басейном ріки Сіверський Донець. Правий берег це територія з більше вираженим рельєфом, сильно порізана балками й місцями ярами. Лівий берег це територія з порівняно рівною поверхнею, характерної для заплавних долин і надлугових терас. Території ДП “Жовтневе лісове господарство” віднесені до рівнинних умов.

3. Гідрологічні умови

Територія Жовтневого лісгоспу розташована в басейні рік Уди, Мжа, Лопань, Харків. Характеристика рік, що протікають по території приводиться в таблиці 2. Рівень грунтових вод коливається в межах 2,0-3,0 м на піднесених вододілах до 3-6 м на боровій терасі, по дну балок й ярів. По вологості більша частина грунтів ставиться до категорії свіжих.

Таблиця 2. Характеристика рік, що протікають по території лісгоспу

Назва рік та водоймКуди впадає рікаПротяжність, кмШвидкість течії, м/сШирина, мГлибина, м
УдиС. Донець2110,310-20До 3 м
ЛопаньХарків460,24-6До 3 м
ХарківУди400,25-10До 3 м
МжаС. Донець900,25-10До 3 м

На частку грунтів надлишкового зволоження доводиться 0,5% площі. Процеси заболочування мають місце на площі 331,2 га.

Гідромеліоративні роботи на території лісгоспу та на сусідніх з ним землях не проводяться.

4. Економіка району

В районі розташування Мерчанського лісництва переважають галузі агропромислового комплексу. Валківський район знаходиться у північно-західній частині Харківської області.

На території району знайдено залеж і природного газу, глини, піску.

Провідні галузі промисловості: машинобудування, легкої промисловості, будівельних матеріалів, харчової.

Основні культури: озима пшениця, ячмінь, гречка, кукурудза, соняшник, овочеві, плодові, кормові.

Аналізуючи природно-економічні умови приходимо до висновку, що вони цілком сприятливі для розвитку лісового господарства, а саме:

– штучного лісоутворення;

– озеленення населених пунктів;

– створення захисних лісонасаджень.

Тому проектування лісового розсадника, який би забезпечив потреби лісництва у якісному садивному матеріалі є доцільним та економічно вигідним.

Зона діяльності Жовтневого лісгоспу включає території дев’яти адміністративних районів, з них – три аграрно-промислових (Дергачівський, Харківський райони та територія міськради м. Харкова) і шість сільськогосподарських.

Провідною галуззю народного господарства в промислово-індустріальних районах є важка й легка промисловості. Основними галузями важкої промисловості є: машинобудування, транспортне машинобудування, електросилове устаткування, металообробка, електротехнічна й хімічна галузі.

Значне місце в легкій промисловості займають текстильна, трикотажна, швейна, взуттєва й інша галузі. Велике значення має виробництво будматеріалів шлакоблоків, залізобетонних виробів, цементу, цегли, гіпсу, скла й ін.

Деревообробна й деревопереробна промислове ти працюють, в основному, на привізній сировині й представлені меблевими фабриками в м. Харкові та сел. Солоніцевка.

У прилягаючих до м. Харкова сільськогосподарських районах розвинене багатогалузеве сільське господарство зернового напрямку. Поряд із зерновими культурами розвинене м’ясомолочне тваринництво, садівництво й вирощування технічних культур.

Целюлозно-паперової й лісохімічної промисловості в районі розташування лісгоспу немає.

Жовтневий лісгосп задовольняє потребу в деревині наступних адміністративних районів: Богодухівського, Валківського, частково Дергачівського, Зміївського, Золочівського, Краснокутського, Нововодолажського, Харківського районів.

Найбільш великими споживачами є фермерські господарства, меблеві фабрики, населення, районні організації.

Основні сортименти, що заготовлюються: пиловочник, будліс, фанерний кряж.

Загальна місцева потреба в деревині становить 483,0 тис. м3 ліквіду.

Покриття дефіциту деревини виробляється за рахунок ввозу із багатонаселених районів країни або лишається незадоволеною.

З побічних лісових користувань в держлісгоспі мали місце збір лікарської сировини, заготівля сіна і виробництво меду.

Мисливська фауна в лісах держлісгоспу представлена такими видами: кабан, козуля, лисиця, заєць, білка, куниця, ондатра, сіра куріпка, дикі качки та інші. Полювання носить аматорський характер.

5. Особливості рослинництва

1. Посадковий матеріал з розплідників повинен відповідати вимогам за якістю і параметрам, встановленим державним стандартом (ГОСТ 24909-81 із змінами від 01.01.88 р., ГОСТ 25-769-83 із змінами від 01.01.89 г., ГОСТ 26869-86) і справжніми Правилами.

Саджанці повинні мати симетричну крону, очищену від сухих і пошкоджених гілок, прямий штамб, здорову, нормально розвинену кореневу систему з добре вираженою скелетною частиною; на саджанцях не повинно бути механічних пошкоджень, а також ознак поразки хворобами і заселення шкідниками. Саджанці із закритою кореневою системою переважніші.

2. Посадочний матеріал в розплідниках повинен прийматися тільки із спеціальних прикопов. Саджанці хвойних, вічнозелених і листяних порід старше 10 років, а також видів, що важко переносять пересадку (горіх сірий і маньчжурський, дуб черешковий і червоний, слива Піссарді, і ін.), повинні прийматися тільки з грудкою відразу після викопала їх з місць вирощування.

3. Стандарт посадочного матеріалу повинен визначатися проектом.

4. Відбір посадочного матеріалу в лісових насадженнях і лісокультурах забороняється

5. Категорично забороняється завозити і висаджувати в місті дерева і чагарники слабо розвинені, з потворними кронами (однобокими, сплюснутими і ін.), з наявністю ран, пошкодженнями крони і штамбу, а також пошкоджених шкідниками і хворобами.

6. Для ремонту, реконструкції і реставрації насаджень можуть використовуватися рослини великих параметрів, ніж передбачені стандартом.

7. При перевезеннях партій саджанців з інших областей (окрім Московської), республік і країн кожна партія повинна супроводжуватися сертифікатом (дозволом) Державної інспекції по карантину рослин. При придбанні посадочного матеріалу в розплідниках Московської області необхідно дотримувати правила внутрішнього карантину рослин, не допускаючи на об’єкти озеленення міста небезпечних або нових видів шкідників і хвороб.

Рослинництво посадковий матеріал життєздатність

6. Шляхи підвищення життєздатності рослин в місті

1. Активізувати життєздатність і підвищити стійкість і декоративність рослин можливо завдяки застосуванню інтенсивних заходів дії на рослинний організм – внесення ефективних в екстремальних умовах міського середовища добрив і регуляторів зростання.

2. Вживані в місті біологічно активні речовини, повинні швидко інактивуватися в природних умовах, бути безпечними для людей і теплокровних тварин, не викликати патологічних змін в зростанні і розвитку рослин, негативно впливати на грунтові мікроорганізми.

3. В умовах міста, особливо в місцях застосування протиожеледніх матеріалів, необхідне обов’язкове внесення препаратів органічного походження, направлених на поліпшення структури, біологічної активності і водно-повітряного режиму грунту, а також повнішого забезпечення рослин елементами живлення.

4. Рекомендується застосовувати органічні добрива рідких форм і компости.

5. Підгодівлю насаджень необхідно проводити в період вегетації рослин шляхом внесення компостів на поверхню пристволового круга дерев. Після внесення компости закладають в грунт на глибину до 10 см під деревами і до 8 см під чагарниками.

Таблиця 3. Норми і кратність внесення компостів “Суперкомпост Пікса” і “Неоорганік”

№№Міські об’єктиНорми внесення компостуКратність внесення
“Суперкомпост Пікса”“Неоорганік”
1.Дерева:
– віком до 15 років1 кг/м22 кг/ м2

– віком 15-35 років

– віком 35-50 років

2 кг/м2

2,5-3 кг/м2

4 кг/ м2

4-5 кг/ м2

-віком старше 50 років

5-6 кг/ м2

Пристволового круга

5-6 кг/ м2
2.

Чагарники одиночные і в групах:

1-3 року

Понад 3 роки

0,5 кг під кущ

1,0 кг під кущ

1,0 кг під кущ

1,5 кг під кущ

1 раз на 2-3 роки
3.Чагарники в живоплотах2,0 кг на 1 м2
4.Газони1,5 кг/м22,0 кг/ м2На партерних – 1 раз на 2 роки, звичайних – 1 раз в 3-4, спортивних – кілька разів в рік
5.Квітники з багаторічних рослин1,5 кг/ м21 раз на рік

6. Органічні добрива рідких форм – “Біуд” ТУ-9818-002-48805865-00 – вноситься під дерева і чагарники навесні і на початку літа (відразу після відтавання грунту до закінчення цвітіння) після дощу або поливу в заздалегідь розпушений грунт (табл. 4).

Таблиця 4. Норми і кратність внесення рідкого органічного добрива

№№Міські об’єктиНорми внесенняКратність внесення за рік
1.Дерева:
– віком до 15 років1 л/м22
– віком 15-35 років2 л/м21
-віком 35-50 років2,5 л/м21
– віком старше 50 років3 л/м2 пристволового круга1
2.Чагарники одиночные і в групах:
Віком 1-3 року1 л/кущ2
Понад 3 роки2 л/кущ1
3.Чагарники в живоплотах5 л/ м1
4.Газони:
– партерні1 л/ м23
– звичайні1 л/ м22
– лугові0,5 л/ м21
– на магістралях і вулицях1 л/ м23
– на укосах0,5 л/ м21
5.Квітники:
– з однорічних і дворічних рослин1 л/ м23
– з кущових і кореневищних багаторічних рослин1 л/ м22
– з троянд1 л/ м23

4. Норми витрати робочого розчину при внесенні “Біуда” наступні:

– – листяні дерева – 20-30 л/м2 площі живлення

– – хвойні дерева (у віці 15-20 років) – 25 л /м2

– – чагарники – 10-20 л /м2

– – газони – 10 л/м2

– – квітники -10 л/м2.

5. Органічне добриво “Біуд” вноситься:

– – під молоді дерева (у перших 3-5 років після посадки) – 2 рази на рік.

– – під дерева у віці старшого 20-35 років, – 1 раз на 2 роки.

– – під чагарники різного віку – один раз за рік.

6. Внесення рідкої форми добрив доцільно проводити за допомогою довгого вертикального зволожувача з перфорованих трубок.

7. Як комплексне добриво, сприяюче кращій збалансованості елементів живлення, поліпшенню декоративних якостей зелених насаджень, активізації процесів їх зростання, підвищенню стійкості до захворювань і несприятливих умов навколишнього середовища, адаптаційні властивості і імунітет рослин рекомендується застосування “Свентовіта” ТУ 2387-001-18909171-00, виготовленого з екстракту 11 видів лікарських трав з добавкою мінеральних добрив.

8. Біологічні і хімічні особливості компонентів препарату дозволяють застосовувати його різними способами – шляхом поливу грунту в період вегетації рослин, методом внекорневого внесення як комплексне добриво і стимулятор зростання рослин.

9. Внесення “Свентовіта” на молодих посадках проводиться

– – при осінніх і весняних посадках – через 2 тижні

– – при посадці дерев і чагарників в пізній осінній період (при мінусових температурах) – навесні відразу після відтавання грунту

– – при весняних пересадках крупних саджанців – через 10-12 днів.

Таблиця 5. Норми і кратність внесення комплексного добрива

П/п

Міські об’єктиНорми внесенняКратність внесення за рік
ГрунтовеВнекорневе
1.Дерева:
– віком до 15 років0,8 л/дерево0,1 л/дерево2
– віком 15-35 років1,2 л/дерево0,2 л/дерево1
-віком 35-50 років1,5 л/дерево0,4 л/дерево1
-віком старше 50 років1,8 л/дерево0,6 л/дерево1
2.Чагарники одиночные і в групах:
Віком 1-3 року0,3 л/кущ0,04 л/кущ2
Понад 3 роки0,6 л/кущ0,1 л/кущ1
3.Чагарники в живоплотах1.1.1.1.1.1 0,6 л/ м1.1.1.1.1.2 0,1 л/кущ1
4.Газони:
– партерні3
– звичайні2
– лугові0,3 л/ м20,04 л/ м21
– на магістралях і вулицях2
– на укосах1
5.Квітники:
– з однорічних і дворічних рослин0,3 л/ м20,04 л/ м22
-з кущових і кореневищних багаторічних рослин0,3 л/ м20,04 л/ м21
– з троянд0,3 л/ м20,04 л/ м23

10. Препарат “Свентовіт” при кореневому внесенні застосовується в концентрації 3%. Норми витрати робочої рідини:

– – під чагарники – 20 л/кущ

– – дерева до 15 років -25 л/дерево

– – дерева у віці 15-25 років -40 л/ дерево

– – дерева понад 25 років – 50 л/ дерево

– – газони -10 л/ м2

– – квітники – 10 л/м2.

11. Внекорневые підгодівля зелених насаджень “Свентовітом” проводиться в першій половині вегетації (травень – початок червня) в 2% концентрацій.

12. Як регулятори зростання рослин рекомендується застосовувати препарати, приведені в таблиці 5.

13. Обприскування крони дерев і чагарників проводиться двічі за сезон: перший раз – в період інтенсивного зростання і формування нового листя або хвої, другої, – у фазу заставляння верхівкової нирки.

Таблиця 5. Регламент застосування регуляторів зростання рослин для обприскування крони дерев і чагарників

ПрепаратКонцентрація, %Норми витрати препарату (гр. на 1 рослину)
ЧагарникиДерева до 15 років

Дерева

15-25 років

Дерева

25-50 років

Дерева

Старше 50 років

Агат 25К0,03%0,61,52,13,04,5
Епін0,04%0,822,84,06,0
Гумат калія0,02%0,411,42,03,0
Іммуноцитофіт0,01%0,20,50,71,01,5

14. Регулятори зростання ефективні тільки при достатньому забезпеченні грунту елементами мінерального живлення.

15. Внесення регуляторів зростання до грунту проводиться одночасно з внесенням мінеральних добрив (у одному робочому розчині) або без них один раз в рік.

16. У випадках накопичення в лунках дерев, що виростають в примагістральній смузі газону, що застосовувався в зимовий період для прибирання магістралей піску, необхідно видалити верхній шар (10-15 см), а для поліпшення механічного складу грунту, що залишився, внести органіку.

17. На вулицях і уздовж транспортних магістралей, зимове прибирання яких здійснюється із застосуванням матеріалів, допускається наявність хлору в грунті не більше 0,01% або 10 мг/100 г. грунту. При збільшенні даного показника і появі на листі ознак “краєвого опіку” необхідно в кінці травня – початку червня провести водну меліорацію грунту шляхом промивки її водою один раз в 2-3 роки за умови проведення постійних поливів. У разі сильного засолення доцільно збільшити кількість промивів. Норма витрати води складає для грунтів легкого механічного складу 100-110 л/м2 пристволової лунки, важкого – 120-160 л/м2 .


Природні умови та господарська діяльність ДП “Жовтневому ДЛГ”