Робота з командним рядком Linux

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя

Кафедра комп’ютерних систем та мереж

Звіт

До лабораторної роботи №2

На тему “Робота з командним рядком Linux”

З дисципліни “Комп’ютерні системи”

Виконав:

Студент групи СІ-22

Никорчук Володимир

Перевірив:

Хомів Богдан Арсенович

Тернопіль 2011

Мета роботи: ознайомитись з командним рядком та вивчити основні команди операційної системи Linux.

Короткі теоретичні відомості

Інтерфейс командного рядка (англ. command-line interface, CLI) – різновид текстового інтерфейсу користувача і комп’ютера, в якому інструкції комп’ютера даються тільки шляхом введення з клавіатури текстових рядків (команд). Також відомий під назвою консоль. Інтерфейс командного рядка може бути протиставлений системам управління програмою на основі меню, а також різних реалізацій графічного інтерфейсу. Формат виводу інформації в інтерфейсі командного рядка не регламентується; звичайно це простий текстовий вивід, але може бути і графічним, звуковим виводом тощо.

Робота в режимі командного рядка – це документація оболонки bash. Команди man і info дозволяють отримувати доступ до інформації про команди. Навіть якщо ви не знаєте як щось зробити в текстовому режимі Linux, існують можливість дізнатися необхідну команду, не залишаючи робочого місця і текстовий режим відповідно.

Оболонка bash дуже зручний інструмент Linux: багато операцій можна здійснювати швидше, ніж у графічному режимі користувача (GUI). Часто починаючі користувачі забувають або не знають про таку корисної функції як автозавершення команд. Командна оболонка дозволяє не писати команду або адреса – аргумент повністю, а сама добудовує закінчення (при натисканні на клавішу Tab).

Напевно, найбільш частими завданнями, які розв’язуються за допомогою засобів командного рядка Linux є операції з файлами (копіювання, переміщення, видалення файлів і папок). У циклі уроків “Робота в режимі командного рядка Linux” цими операціями приділяється особлива увага і що дуже важливо, розглядаються способи організації посилань на файли в операційній системі Linux. Адже найчастіше, в графічній оболонці створити посилання складніше (якщо взагалі можливо), ніж у текстовому режимі. А створивши посилання в текстовому режимі, ми можемо без проблем користуватися їй в графічному. Звідси випливає, що командна оболонка bash дозволяє організувати зручну роботи в операційній системі Linux.

Операційний система linux

Хід роботи

Найбільш часто використовувані команди:

– Файлові команди:

Ls – список файлів і каталогів

Ls-la – форматований список з прихованими каталогами та файлами

Cd dir – змінити директорію на dir

Cd – змінити на домашній каталог

Pwd – показати поточний каталог

Mkdir dir – створити каталог dir

Rm file – видалити file

Rm-r dir – видалити каталог dir

Rm-f file – видалити форсовано file

Rm-rf dir – видалити форсовано каталог dir

Cp file1 file2 – скопіювати file1 в file2

Cp-r dir1 dir2 – скопіювати dir1 в dir2; створить каталог dir2, якщо він не існує

Mv file1 file2 – перейменувати або перемістити file1 в file2. якщо file2 існуючий каталог – перемістити file1 в каталог file2

Ln-s file link – створити символічне посилання link до файлу file

Touch file – створити file

Cat> file – направити стандартний введення в file

Less file – вивести вміст file

Head file – вивести перші 10 рядків file

Tail file – вивести останні 10 рядків file

Tail-f file – вивести вміст file по мірі зростання, починає з останніх 10 рядків

– Управління процесами:

Ps – вивести ваші поточні активні процеси

Ps aux – вивести всі процеси

Ps aux | grep-v grep | grep-i% name – знайти процес% name (можна використовувати часткове назва)

Top – показати всі запущені процеси

Kill pid – вбити процес з id pid

Killall proc – вбити всі процеси з ім’ям proc

Bg – список зупинених і фонових завдань; продовжити виконання зупиненої завдання у фоні

Fg – виносить на передній план останні завдання

Fg n – винести завдання n на передній план

– Права доступу на файли:

Chmod octal file – змінити права file на octal, окремо для користувача, групи і для всіх додавати до них:

4 – читання (r)

2 – запис (w)

1 – виконання (x)

Приклади:

Chmod 777 – читання, запис, виконання для всіх

– Пошук:

Grep pattern files – шукати pattern в files

Grep-r pattern dir – шукати рекурсивно pattern в dir

Command | grep pattern – шукати pattern у висновку command

Locate file – знайти усі файли з ім’ям file

– Системна інформація:

Date – вивести поточну дату і час

Cal – вивести календар на поточний місяць

Uptime – показати час роботи з моменту включення

W – показати користувачів онлайн

Whoami – ім’я, під яким ви залягання

Finger user – показати інформацію про user

Uname-a – показати інформацію про ядро

Cat / proc / cpuinfo – інформація ЦПУ

Cat / proc / meminfo – інформація про пам’ять

Man command – показати мануал для command

Df – показати інф. про використання дисків

Du – вивести “вага” поточного каталогу

Du-sh каталог – вивести “вага” певного каталогу в human readable вигляді

Free – використання пам’яті і swap

Whereis app – можливе розташування програми app

Which app – яка app буде запущена за замовчуванням

– Архівація:

Tar cf file. tar files – створити tar-архів з ім’ям file. tar містить files

Tar xf file. tar – розпакувати file. tar

Tar czf file. tar. gz files – створити архів tar з стисненням Gzip

Tar xzf file. tar. gz – розпакувати tar з Gzip

Tar cjf file. tar. bz2 – створити архів tar з стисненням Bzip2

Tar xjf file. tar. bz2 – розпакувати tar з Bzip2

Gzip file – стиснути file і перейменувати у file. gz

Gzip-d file. gz – розтиснути file. gz в file

– Мережа:

Ping host – пропінгувати host і вивести результат

Whois domain – отримати інформацію whois для domain

Dig domain – отримати DNS інформацію domain

Dig-x host – реверсивно шукати host

Wget file – завантажити file

Wget-c file – продовжити зупинене завантаження

Nmap-v-A scanme. nmap. org – сканувати вузол

На рисунку 1 зображено декілька команд, і безпосередньо робота з командним рядком Linux:

Рисунок 1

Висновок: на даній лабораторній роботі я ознайомився з командним рядком Linux, та вивчив його основні команди.


Робота з командним рядком Linux