Синтез системи оперативної обробки мінімальної конфігурації

Звіт

До лабораторної роботи №6

На тему “Синтез системи оперативної обробки мінімальної конфігурації”

Мета роботи: навчитись розраховувати та моделювати системи оперативної обробки за відсутності обмежень на час перебування задачі в обчислювальній системі при мінімальній вартості проектованої системи.

Хід роботи

Частина 1

Еverest – програмадляпереглядуінформаціїпроапаратні іпрограмніконфігураціїкомп’ютера.

Програмааналізуєконфігураціюкомп’ютераівидаєдетальнуінформацію про:

– провстановлені в системіпристрої -процесори, системніплати, відеокарти, аудіокарти, модулівпам’ятііт. д.

– їхні характеристики: тактовачастота, напруга живлення, розміркешу, ітд.

– підтримувані ниминаборикомандірежимироботи

– їх виробників

– встановленепрограмнезабезпечення

– конфігураціюопераційноїсистеми

– встановленідрайвера

– програми, які автоматично завантажуються

– запущеніпроцеси

– наявні ліцензії

B програмі є досить широкий набір безмаркінгових тестів:

– Читання з пам’яті – тестує швидкість пересилання даних з ОЗУ до процесора

– Запис в пам’ять – тестує швидкість пересилання даних з процесора до ОЗУ

– Копіювання в пам’яті – тестує швидкість пересилання даних з одних елементів пам’яті в інші через кеш процесора

– Затримка пам’яті – тестує середній час зчитування процесором даних з ОЗУ

– CPU Queen – тестує продуктивність процесора у цілочислових операціях при вирішенні класичного “Завдання з ферзями”

– CPU PhotoWorxx – тестує продуктивність блоків цілочисельних арифметичних операцій, множення, а також підсистеми пам’яті при виконанні ряду стандартних операцій з RGB-зображеннями

– CPU ZLib – тестує продуктивність процесора і підсистеми пам’яті при створенні архівів формату ZIP за допомогою популярної відкритої бібліотеки ZLib. Використовує цілочисельні операції.

– CPU AES – тестує швидкість процесора при виконанні шифрування по крипто алгоритму AES. Здатний використовувати низькорівневі команди шифрування процесорів VIA C3 і C7, що дозволяє останньому бути одним з лідерів тесту, перевершуючи по продуктивності ряд багатоядерних процесорів Intel і AMD.

– FPU Julia – тестує продуктивність блоків процесора, що виконують операції з плаваючою комою, в обчисленнях з 32-розрядної точністю. Моделює кілька фрагментів фрактала Жюліа. При можливості використовує інструкції MMX, SSE і 3DNow!.

– FPU Mandel – тестує продуктивність блоків процесора, що виконують операції з плаваючою комою, в обчисленнях з 64-розрядної точністю шляхом моделювання декількох фрагментів фрактала Мандельброта. Здатний використовувати інструкції SSE2.

– FPU SinJulia – ускладнений варіант тесту FPU Julia. Тестує продуктивність блоків процесора, що виконують операції з плаваючою комою, в обчисленнях з 80-розрядної точністю. Використовує інструкції x87, призначені для обчислення тригонометричних і показових функцій.

Програма діагностика апаратний еverest

Частина 2

Для діагностики Linuxможна використовувати як і стандартні команди в консолі, так і сторонні програми. До таких програм належить HardInfo, яка також має широкий набір функцій і тестів і дозволяє так само ефективно тестувати вашу систему, як і її аналоги на Windows.

Частина 3. Обчислення середнього часу відповіді та вартості СОО

Висновок: виконуючи дану лабораторну роботу, я навчився розраховувати та моделювати системи оперативної обробки за відсутності обмежень на час перебування задачі в обчислювальній системі при мінімальній вартості проектованої системи, а також ознайомився з методами тестування операційних систем OSWindows та Linux.


Синтез системи оперативної обробки мінімальної конфігурації