Створення та робота з таблицями у Microsoft Excel, Access

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

З дисципліни: “Основи інформатики та застосування ЕОМ в психології”

Роботу виконала: студентка 1 курсу

Ніколаєнко Аліна Миколаївна

Спеціальність: психологія

Лубни 2010

Контрольна робота №1

Завдання 1. Показати тільки співробітників, прізвище яких починається з літери “І”, а заробітна плата перевищує 200

Відкриваємо програму Microsoft Excel та створюємо дану в умові таблицю:

За допомогою фільтрів, показаних нижче

Отримуємо вибірку, задану в умові задачі:

Завдання 2. Розмістити над таблицею заголовок “Зарплата”

Розміщуємо та показуємо вигляд таблиці після цього:

Завдання 3. Показати схему комірок, від яких залежить зміст комірки G10

Дані комірки виділено та показано далі.

Завдання 4. Створити нову лінійку з кнопками “Создать” та “Сохранить”, перенесених зі стандартної лінійки

Створюємо кнопки як форми у MS Excel та призначаємо їм відповідні макроси за допомогою меню “Назначть макрос…”. Послідовність дій показана далі.

Обираємо виділене меню, надаємо макросу ім’я “Создать” та натискаємо кнопку “Записать”:

Натискаємо “ОК” та записуємо макрос. Для цього в меню “Файл” обираємо підменю “Создать”. Після чого зупиняємо запис макросу, натискаючи на кнопку зупинки запису (показана стрілкою):

Аналогічно поступаємо з кнопкою “Сохранить”: записуючи макрос, обираємо в меню файл підменю “Сохранить” або відповідну кнопку на панелі інструментів MS Excel. Тепер обидві кнопки діють: при натисканні на першу створюється нова книга MS Excel, на другу – зберігаються зміни в даній книзі.

Контрольна робота № 2

Завдання 1, 2, 3

Відкриваємо програму Microsoft Access та за допомогою конструктора створюємо таблицю, яку називаємо “Анкетна картка студента”.

Заносимо в неї дані про 20 студентів та їх успішність:

За вищенаведеною таблицею у режимі конструктора створюємо форму, яку називаємо “Анкетна картка студента”. Форма матиме вигляд:

Лінійкою прокрутки, яка розташована внизу зліва, можна послідовно продивитися дані про всіх 20 студентів.

Завдання 4

Створюємо запит до бази даних, котрий виводить повну особисту інформацію про студента групи 101, який вчиться краще за всіх:

Далі мовою SQL обираємо критерії відбору інформації для запиту:

Після збереження та послідуючого відкриття запит матиме вигляд:

Завдання 5

Створюємо звіт для представлення результатів запиту, створеного у завданні 4. Публікуємо його:


Створення та робота з таблицями у Microsoft Excel, Access