Технологія формування турів

Розділ 4 Технологія формування турів 4.1. Обгрунтувати концепцію формування нового туру Тур – це програма, в рамках якої реалізується мета перебування людини поза свого постійного місця проживання, створене з урахуванням індивідуальних побажань туриста і комплексу заходів щодо її реалізації на відповідному якісному рівні. Формування нового туру передбачає певну концепцію його побудови, яка виражається через наступні етапи: – Вибір пунктів маршруту; – Ієрархізація пунктів маршруту; – Вибір пунктів початку та закінчення маршруту; – Розробка схеми маршруту та його оптимізація. Розробка схеми маршруту та його програмне забезпечення нерозривно пов’язані паралельними процесами. Розрахунок вартості туру грунтується на проведених організаційно-технічних заходах з пошуку партнерів та укладених з ними угодами. Етапи I. Вибір пунктів маршруту. Критеріям відбору є екстрактивний об’єкт показу для задоволення мети подорожі, можливість забезпечити різноманітність програми перебування в даному населеному пункті, його транспортна доступність та забезпеченість послугами гостинності. Етап II. Ієрархічність пунктів маршруту проводиться за зазначеними вище критеріями, при цьому основна увага повинна бути звернена на клас гостинності та транспортну доступність обраних пунктів маршруту. Етап III. Вибір початкового та кінцевого пунктів маршруту здійснюється за показником транспортної доступності, тобто пов’язане з місцем проживання постійних потенційних туристів, взаємозамінності видів транспорту, типу транспортних засобів. Етап IV. Розробка схеми маршруту. Схема маршруту належить від зворотного форми. Маршрут – це напрямок переміщення туриста. За схемою маршрути можуть бути лінійні, кільцеві, радіальні та комбіновані. Я розробила тур за схемою кільцевої. Вибір пунктів по маршруту узгоджується з програмою відповідно до виду туризму, терміну та класу обслуговування. Етап V. Оптимізація маршруту щодо туру полягає в ряду об’єктивних і суб’єктивних обмежень. Об’єктивність обмеження виходять з умов сегментації ринку, а суб’єктивність визначаються, перш за все, цільовим споживчим сегментом. Часові обмеження

Стосуються сезонності подорожі. Економічні обмеження виходять з умов функціонування ринку. Основним обмеженням на початковому етапі розробки туру є обмеження в часі та засобах по забезпеченню комфортності подорожування. Саме часові обмеження визначають вибір транспортних засобів та їх тип під час проходження маршруту. Вибір транспортного засобу слід розглядати як введення певних обмежень в організаційні параметри туру. Види транспорту і типи транспортних засобів дуже відрізняються за своїми характеристиками. При виборі засобів пересування керуються відстанню, а при виборі типу транспортного засобу – його комфортністю. Етап VI. Програмне забезпечення туру, є його якісною ознакою. Програма є щоденним розпорядком, призначеним для реалізації мети подорожі. У відповідності з метою програми поділяються за тематикою на програми, які забезпечують відпочинок, лікування, ознайомлення, з історією, культурою, природою краю, задоволення, професійно або конфесійний орієнтованих інтересів. Етап VII. Організаційно-технічне заходи щодо забезпечення туру, є наступним етапом в розробці туру після визначення схеми маршруту та програми перебування. Організаційно-технічні заходи є етапом визначення класу обслуговування. Вони включають відбір засобів розміщення, умов екскурсійного обслуговування та організації дозвілля. Цей етап найбільш варіативний саме за класом обслуговування. Клас обслуговування визначається рівнем послуг, які надаються системою гостинності 4.2 Маркетинг ринку на туристичні послуги Маркетинг (від marketing – продаж, торгівля на ринку) – управління створенням товарів і послуг та механізмами їх реалізації як єдиним комплексним процесом. 4.3 Визначення типу маркетингу Типи маркетингу: – Конверсійний маркетинг Стан ринку перебуває в негативному попиті. У цьому випадку всі або більшість клієнтів відкидають даний товар або послугу.

– Стимулюючий маркетинг Стан ринку перебуває у відсутності попиту, це стан коли більшість не проявляють інтерес до конкретного пропозицією, попит може бути відсутнім на наступних стадіях: товари, що втратили цінність; товари які не мають цінність на даному ринку. – Розвиваючий маркетинг Стан ринку: потенційний попит має місце тоді, коли певна частина споживачів відчуває потребу в придбанні якої то речі, якої проте ще не існує. – Ремаркетинг Стан ринку знаходитися в зниженні попиту, коли попит нижче рівня попереднього періоду. – Синхромаркетинг Стан ринку коливається попиту, це стани при якому структура попиту характеризується сезонними чи іншими коливаннями, що не збігається за часом зі структурою пропозиції товарів. – Підтримуючий маркетинг Стан ринку повного попиту, це коли рівень і структура попиту на товари і послуги повністю відповідають рівню і структурі пропозиції. На рівень попиту впливають: зміни потреб, поява на ринку аналогічних товарів і послуг інших фірм. – Демаркетинг Стан ринку надзвичайного попиту, це стан при якому попит перевищує рівень виробничих можливостей, товарні ресурси. Він може бути також пов’язане з високою постійною популярністю окремих товарів і послуг. – Протидіючий маркетинг Стан ринку нераціонального попиту. Має місце, тоді коли, задоволення попиту є небажаним через негативні споживчих властивостей відповідних товарів. 4.4 Ескіз моделі маршруту Маршрут – це заводяться спланована траса руху туристів протягом даного часу, для отримання передбачених програмою обслуговування основних і додаткових послуг. Ескіз моделі маршруту – схематичне зображення маршруту даного туру з його зупинками і об’єктами показу. Ескіз – є початкова стадія розробки траси маршруту. Завдяки ескізом можна легко виявити недоліки та переваги складеного маршруту, виправити їх, і тому подібне. Тобто одним з перших і головних етапів розробки маршруту є побудова його ескізу моделі, завдяки якій можна з точністю визначити недоліки та переваги маршруту, виправити помилки і усунути причини їх появи. (Додаток № ___) 4.5 Визначення категорії маршруту Категорія маршруту – це сукупність особливостей маршруту з переважанням певних закономірностей за характерними ознаками. Усі маршрути діляться на три категорії:

І-а категорія – складні туристичні походи в гори, пішохідні маршрути з переходами в гірські місцевості, перехід невеликих ярів, водні маршрути. ІІ-а категорія – складні пішохідні маршрути в гори з використанням канатної дороги, туристичні маршрути складних комбінацій, об’єднання, наприклад: водні подорожі з переходами єриків. ІІІ-тя категорія – туристичні маршрути з переважанням деяких елементів складності. Наприклад: пішохідний міст і всі інші туристичні маршрути з мінімальним ризиком для життя людини. Відповідно до класифікації мій маршрут відноситься до III – їй категорії. 4.6 Побудова траси маршруту Туристичний маршрут – заблоговременно передбачений шлях туристичного походу, який характерізется певним порядком пересування туристів по географічного точкам. Туристична траса – затверджений відповідним чином оснащений маршрут. Маршрут згідно класифікації може бути: – Лінійний – Кільцевий – Радіальний – Комбінований Туристичний маршрут, розроблений мною відноситься до кільцевого маршруту, так як початковий і кінцевий пункт маршруту один і той же – (Додаток № ___) 4.7 Розробити та затвердити паспорт маршруту Паспорт маршруту – декларований документ, який має опис місця розташування та місцезнаходження матеріально-технічної бази та переліку послуг, наданих туристу під час маршруту. Вказівки по складання паспорта маршруту 1. паспорт складається окремо на трасу кожного основного або тренувального маршруту тривалістю більше ніж 1 добу. 2. паспорт складається тим туристичним підприємством, де починається похід. 3. Дані про клімат і можливі стихійні лиха в районі подорожі вносять за даними спостереженнями гідрометеослужби. 4. Паспорт направляють кожному туристичному підприємству, яке бере участь в обслуговуванні туристів на трасі маршруту. 5. зміна, які виникають в процесі експлуатації траси маршруту, повинні бути в місячний термін внесені до всіх примірників паспорта. При необхідності змінюють окремі аркуші або укладають новий паспорт.

4.8 Реклама туру: – Створити презентацію


Технологія формування турів