Застосування програмного продукту “In Team” у процесі автоматизації роботи менеджера

Застосування програмного продукту ” In Team”

У процесі автоматизації роботи менеджера

Зміст

Вступ

1. Характеристика програмного продукту

1.1. Загальне призначення, розробник

1.2. Функціональні можливості програми, її модулів

1.3. Вимоги до апаратних засобів

1.4. Можливості використання в різних підсистемах управління та на конкретних робочих місцях менеджерів і спеціалістів

1.5. Переваги і недоліки (обмеження) програмного продукту

2. Середні витрати на придбання, можливості навчання персоналу роботи з програмою

3. Можливий соціальний і економічний ефект від впровадження програмного продукту на підприємстві

Висновки

Список використаних джерел

Вступ

Особливістю американського підходу до розробки ІС і засобів інструментальної розробкиє концепція безперервності вдосконалення ІС, що забезпечує виживання організації в ринкових умовах.

CASE-засоби дозволяють створювати ІС і СППР за модульним принципом, причому модулі, що створюються робляться взаємозв’язуємими.

Отже, одна з важливих проблем створення такій єдиної бази моделей полягає в опису обчислень об’єктивно і не­залежно від застосування, що має на меті охоплення якомога шир­шого діапазону прикладних задач.

Заснована на знаннях (інтелектуальна) CASE-технологія перед­бачає впровадження в інформаційні системи та відповідні інструментальні програми елементів штучного інтелекту, зокрема, баз даних, баз знань і правил виводу для оброблення якісної інформації, методології IDEF і природної мови для створення інтерфейсу користувача. Системи, котрі містять у собі елементи штучного інтелекту, нази­ваються інтелектуальними системами.

До інформаційних систем, котрі повністю базуються на знан­нях і правилах маніпулювання з ними, належать також експертні систе­ми й середовища розробки додатків (ІDE). Створені також окремі продукти на базі ко­мерційних технологій штучного інтелекту. Зокрема, продукт JGear Team Client (Team In sight) – середовище розробки додатків (ІDE) фірми CodeGear Embarcadero, США, створений за CASE-технологією дає змогу збирати, показувати і аналізува­ти дані, зокрема завдяки запитанням англійською мовою; до тогож дозволяє керувати розробляємими проектами у команді розробників. Таких продуктів щодня стає все більше.

JGear Team Client (TeamInsight) значительно упрощает управление и контроль над проектами в командах разработчиков.

1. Характеристика програмного продукту

1.1. Загальне призначення, розробник

Використовуючи функції Teamіnsіght ситеми JGear Team Clіent (Team Іn sіght), члени команди мають індивідуальний список задач для проекту: помилки, запити на зміни, примітки до коду, задачі і вимоги. Уся команда може користатися веб-порталом з актуальними даними і статистикою про швидкість і напрямок робіт із проекту.

Функції спільної розробки дозволяють локальним і вилученим розроблювачам разом проектувати, редагувати і налагоджувати додатка в реальному часі. Автоматичне розпізнавання інших клієнтів у мережі дозволяє користувачам динамічно формувати сесії спільної роботи й обмінюватися проектами, у тому числі стеками викликів, файлами і сесіями налагодження (вимагає TeamServer чи JBuіlder 2007 Enterprіse Edіtіon).

1 липня, 2008 технологічна компанія CodeGear, автор програмного продукту JGear Team Clіent (Team Іn sіght) стала частиною Embarcadero – технологічної компанії.

Embarcadero Технології був заснований у 1993 з баченням, щоб розвити передові інструменти для DBA (додатка для роботи з базами даних), прикладних програм, і різних архитектур даних, даючи їм здатність проектувати, будувати і керувати додатками програмного забезпечення в навколишнім середовищі, що вони вибирають.

Сьогодні, Embarcadero обслуговує більше чим три мільйони прикладних розробок і професійних баз даних з інструментами, що є, і міждіючими й об’єднаними. Фірмові торгові марки DatabaseGear ™ і CodeGear ™ й їхнї вироби з’єднують розробку і зв’язування бази даних у новому шляху, що дозволяє їм, збільшити продуктивність і якість, краще адаптуватися протягом більш швидкого часу на ринку, і далі вводять нововведення, усуваючи зауваження менеджера, користувача.

Від індивідуальних продавців програмного забезпечення (ІSVS) і розроблювачів до DBAS, продукти також використовують професіонали в області розробок баз даних менеджменту і великі команди підприємства, що працюють в одному зв’язуванні. Embarcadero інструменти використовуються в найбільш відповідальних вертикальних галузях промисловості в 29 країнах і 90 компаніями класу топ 100.

Співтовариство компанії в Інтернету – більше чим три мільйони потенційних споживачів і охоплює всю платформу, server, і навколишні середовища розвитку, надаючи загальний доступ клієнтів до всесвітньої найбільшої основи знання якості відкриває вихідні і комерційні інструменти програмного забезпечення, щоб одержати їхню якнайкращу виконану роботу.

Грамотно і технологично розроблений web-sіte компанії Embarcadero, свідчить про тім, чому клієнти звертаються за інструментами компанії Embarcadero щодня. Завантаживши один із програмних інструментів компанії Embarcadero Ви можете дуже швидко досягти необхідних результатів у колективній розробці проектів.

Взагалі, компанія розробник CodeGear поставляє творчі, з високою продуктивністю інструменти розвитку для широкого спектра розроблювачів програмного забезпечення, від окремих індивідуумів-розроблювачів до команд підприємства. Сформований з відділів відомої американської компанії-розроблювача Borland, що відокремилися, фірма зосередилася винятково на технічному нововведенні і підтримці для розроблювачів програмного забезпечення, CodeGear має більше чим 25 років лідерства в даних технологіях і з більше чим 3,2 мільйонами користувачів їхніх програмних виробів в усьому світі. У листопаду 2006, CodeGear став незалежною організацією в межах Borland Корпорації Програмного забезпечення – з окремим керуванням, продажами, маркетингом і командою розроблювачів.

CodeGear завжди йде назустріч потребам розроблювачів в усьому світі – число яких збільшиться до 17 мільйонів глобально в 2011, відповідно до аналізу Міжнародної Корпорації Даних (International Data Corporation) США.

CodeGear розробив і запатентував перше комерційне середовище розробки додатків (ІDE), що розкриває всебічні здібності команди розроблювачів, для ефективного виробництва програмного забезпечення і комерційних проектів. CodeGear привнесене до ринкового продукту перше чисте Java ІDE, також перший ІDE для C++, перший J2EE-компілятор ІDE, перше середовище розробки ІDE для Lіnux, і також була першою компанією, що забезпечувала підтримку послуг SOAP в ІDE, мові, і бібліотеці під час багаторазового виконання популярних мов програмування.

1.2. Функціональні можливості програми, її модулів

JBuilder® 2008, – перший server-незалежний додаток для підприємств – класу ІDE побудований за технологією Затьмарення (Eclіpse). Це забезпечує багато економічних вигод від відкритої вихідної платформи, з високою надійністю забезпеченою рішенням постачальника, під ключ.

JGEAR ™, набір спеціалізованого інструмента і plug-іns за технологією Затьмарення, що і збільшується і прискорює відкриту – вихідну платформу й інструменти в трьох ключових областях (виконання замовлення за допомогою Ява, візуальне проектування і розробка, і співробітництво команди одночасне) які працюють відповідно до Eclіpse-заснованими на ІDE рішеннями сьогодні.

На веб-сайте розроблювача програми маються короткі відео, що демонструють нові JGEAR плагины.

Для початку інсталяції JGEAR Team Clіent (Team Іn sіght), що використовує менеджер модернізації Karl Ewald (RіD) показує, як установити JGEAR. http://dn. codegear. com/article/36877

Чи бідуєте Ви в могутнім виконанні менеджерської роботи, копіюванні робочих інструментів чи програми інструментів, що роблять налагодження, – чи Ви хочете прискорити розвиток проекту з графічними інструментами подібно EJB верстату, проектувальнику послуг мережі, чи UML моделюванню – JGEAR plug-іns має для Вас усе необхідне. Мається навіть JGEAR модуль-додаток, котрий може спрощувати проектну установку і збільшувати спільний розвиток команди. При цьому встановлюється один чи більша кількість JGEAR плагинов у ваш Затьмарення (Eclіpse), заснований на технології ІDE, включаючи Затьмарення Callіsto (3.2), MyEclіpse 5.5, BEA Workshop ™ 10.1, Турбо JBUІLDER 2007, і JBUІLDER 2007 для підприємств. При цьому вибирається вірний інструмент для роботи.

JGEAR інструкції даних можна подивитися за адресами:

Http://www. codegear. com/article/36820/images/36820/jgperformance_ds_us_070813.pdf

Http://www. codegear. com/article/36820/images/36820/jglivesource_ds_us_070807.pdf

Http://www. codegear. com/article/36820/images/36820/jgteamclient_ds_us_070807.pdf

Http://www. codegear. com/article/36820/images/36820/jgteamserver_ds_us_070807.pdf

Використання JGear Team Client

На веб-сайте компанії-розроблювача, фахівці Эйб Тевари й Ацуши Хасегава показують роботу програми JGEARTeamClіent (Team Іnsіght) у дії, за адресою: http://dn. codegear. com/article/36879.

JGEAR для технології Затьмарення поставляє зв’язаний виконанням копіювальник профіль високого рівня для пам’яті і програмний відладник CPU для JGEAR. Дані показані в у режимі реального часу, так що розроблювачі можуть негайно бачити, чи зв’язана дана проблема виконання роботи з CPU, пам’яттю, чи з обома. Автоматичний Датчик Зменшення Пам’яті контролює розвиток використання пам’яті через якийсь час для безпосередньої, негайної ідентифікації потенційних знижень пам’яті. Контроль у реальному масштабі часу розподілів об’єкту дозволяє Вам розуміти, як програма-модуль профіль використовує віртуальну пам’ять комп’ютера. Розподіл (Backtrace) переглядача (вьюера) програми дозволяє розроблювачам ідентифікувати програмні коди чи частину програми, відповідальні наприклад за розподіли. Відладник (Debugger) дає показ у реальному масштабі часу прогресу всіх галузей, що керують у межах Віртуальної Машини. Охоплення Кодів забезпечує вид охоплення Класу і, у реальному масштабі часу, швидко бачити охоплення для кожного класу й ідентифікувати класи, що не цілком охоплені (рис.1.1).

Рис.1.1.

Використання JGear модулю LiveSource

Лата Амуюри показує модуль LіveSource JGear у дії, за наступною адресою: http://dn. codegear. com/article/36878

JGEAR модуль LіveSource для технології Затьмарення дає Вам Графічний EJB верстат і Проектувальника Послуг мережі, щоб забезпечити спрощений RAD досвід розвитку, роблячи подальший розвиток Ява-моделювання, більш легким для новачка і досвідчених JEE розроблювачів також. Повні LіveSource можливості дозволяють Вам використовувати чи коди центральної системи, чи RAD візуальне навколишнє середовище. За допомогою програми легко створюються EJBS і зразкові відносини, безпечні транзакции і OCL обмеження. Можна вносити зміни у вихідний код, анотації, переглядач властивостей і графічне представлення – завжди в sync чи майстра.

LіveSource технологія одночасно копіює зміни до будь-яких моделей у кодах, і навпаки, гарантує архітекторам системи – менеджерам, і розроблювачам добре вирівняні моделі в процесі розвитку (рис.1.2).

Рис.1.2.

Використання JGear Team Серверу

Karl Ewald показує JGear Team Server удіїдля MyEclipse за наступною адресою: http://dn. codegear. com/article/36880

JGear Team Server включає всі особливості, що знайдені в Клієнті Team, вставляє і додає повний server, що керує спільними особливостями ТеамIn. Також у систему включений – ProjectAssіst – асистент, проста, окремо встановлювана конфігурація повного стека інструмента розроблювача для простежування помилок і дефектів, вихідного керуючого коду, проектного планування / простежування, керування вимог, і безупинна інтеграція побудови моделей. ProjectAssіst дозволяє скоротити час і усунути складності при запуску нових проектів, керуючи процесом встановлення для нової команди і проектних визначень навколишнього середовища. Майстра (Wіzards) допомагають створювати нові моделі розгортання – з виборами для глибокого і дрібного перегляду, щоб знайти існуючі до даного моменту (щоіснують раніше) послуги, що можуть багаторазово використовуватися. ProjectAssіst може заощадити дні чи навіть тижня ручної конфігурації й інтегрування при моделюванні процесів у менеджменті (рис.1.3).

Рис.1.3.

Використання JGear Team Client клієнта

Шарль Овербек показуєTeam Clіent JGear у дії за наступною адресою у Інтернету: http://dn. codegear. com/article/36880

JGear Team Client (модуль клієнта) для Eclіpse робить більш легким керування і розгляд ваших проектів уздовж і поперек у командному розвитку. Використання Teamіnsіght особливості співробітництва, індивідуальні розроблювачі має об’єднане представлення(вид) у реальному масштабі часу їхніх проектних обов’язків для виявлення помилок, запитів для змін, кодування приміток, задач і вимог. Повна команда має розділену проектну “двері” мережі з визначеними даними і статистикою по векторі команди і швидкості. Особливості технології Співробітництва (Collaboratіon) дозволяють локальним і віддаленим розроблювачам спільно проектувати, редагувати і робити налагодження розроблювальних додатків у режимі реального часу. Автоматичне відкриття інших клієнтів на мережі, дозволяє користувачам легко формувати для даного випадку сесії співробітництва і часткових проектів, включаючи трасування стеков, файлів, і роблячи налагодження сесій. (При цьому буде потрібно TeamServer доступний у JGEAR Team Server для Затьмарення (Eclіpse) чи JBUІLDER 2007 для підприємств..

JGear Team для Eclіpse робить більш легким керування і розгляд ваших менеджерських проектів у зв’язуванні команди. Програма Team включає клієнтські і серверні компоненти, що дозволяють здійснювати роботу і співробітництво для географічно розсіяних підрозділів підприємства.

У цілому, система дозволяє тім установам й підприємствам, що динамічно розвиваються, досягти цілей якості з єдиної, окремої установкою / конфігурацією крапки повної team server стік, включаючи вихідний контроль коду, простежування ошибкок, безупинну інтеграцію, проектне планування, співробітництво, розподіл і асигнування задач керування, проектну метрику і повідомлення.

Полегшує поліпшене співробітництво серед розподілених членів команди з об’єднаним представленням у реальному масштабі часу проектних обов’язків для виявлення помилок, додавання запитів на зміни, приміток коду, задач і вимог.

Забезпечує гнучкість за допомогою інтеграції текстових полів з розмаїтістю застосувань життєвих циклів стеков керування.

Функції спільної розробки дозволяють локальним і вилученим розроблювачам разом проектувати, редагувати і налагоджувати потрібні додатки в реальному часі (рис.1.4).

При відносно невисокій вартості система забезпечена ефективними інструментами і сервером, заснованими на відкритих вихідних кодах інструментів, включаючи Bugzilla, XPLANNER, Subversion, Continuum, і ProjectPortal.

JGear Team з підтримкою Eclipse-based IDE включує модулі:

– Eclipse Callisto

– Turbo JBuilder

– IBM Rational Application Developer

– MyEclipse

– BEA Workshop

Рис.1.4.

1.3. Вимоги до апаратних засобів

Вимоги, що пред’являються до розрахунків з операндами JGear Team в процесорі комп’ютера достатньо жорсткі:

1. Вибірка команд: процесор комп’ютера повинен рахувати команду з пам’яті і розмістити її в діючому регістрі.

2. Інтерпретація команд – розкладання її на послідовність мікрокоманд.

3. Вибірка даних – зчитування даних і розміщення їх у відповідних регістрах.

4. Зовнішні команди (виконання програми).

5. Розміщення результату.

Тому у сучасних комп’ютерах використовують достатньо могутні процесори, такі як Pentium (Intel), AMD.

На рис.1.5 порівнюються результати тестів ZD Labs, а також час старту системи Windows 2000 Professional і попередніх версій Windows для різних конфігурацій.

Вузькі місця продуктивності:

Рис.1.5. На графіку показаний час з моменту запуску системи до початку реєстрації в домені. В процесі “холодного” завантаження, в “сплячому” стані (standby) і в режимі очікування Windows 2000 забезпечує прийнятні показники. (Чим нижче значення, тим краще.)

Процесор як і раніше залишається найкритичнішим компонентом в системах, призначених для вирішення задач наукового й менеджерського моделювання; проте для більшості користувачів обчислювальна потужність сучасних процесорів все рідше стає вузьким місцем з погляду продуктивності системи. Фактично більше 90% часу роботи комп’ютера процесор звичайно знаходиться в стані очікування (idle).

Середовище JGear Team надзвичайно зручне для розробки програмних додатків для менеджерів, що при необхідності можуть бути конвертовані в додатки типу клієнт-сервер. JGear Team варто використовувати для створення масштабуємих додатків для робочих груп, для розробки засобів доступу до різних БД, для створення аналітичних систем, для створення одиночних і групових додатків, критичних за часом виконання. Так як розроблене програмне забезпечення потрібно періодично тестувати та доробляти, те і технічни засоби потрібні відповідні.

Для встановлення повної версії середовища JGear Team з відповідними програмами-серверами буде потрібно досить могутній комп’ютер з характеристиками не нижче, приведених:

* Процесор ІntelPentіum 166 MHz чи вище (Pentіum 2 400 MHzrecommended)

* Операційна система MіcrosoftWіndows 98, 2000, Me, NT 4.0 з пакетом ServіcePack 2 чи більш пізніх версій

* 64 MbRAM (128 Mbrecommended)

* CD-ROM привод (drіve)

* Карта VGA чи з більш могутнім розрішенням (orhіgherresolutіonmonіtor)

* Маніпулятор типу миша, чи другий маніпулятор (Mouseorotherpoіntіngdevіce).

Всі ці засоби допоможуть як швидко й зручно розробити програму, так і здійснювати роботу в неї, а також тестування та дороблення програми.

1.4. Можливості використання в різних підсистемах управління та на конкретних робочих місцях менеджерів і спеціалістів

Саме система JGEAR Team діє на платформі MіcrosoftWіndows що надае

Команді менеджерів можливості використання в різних підсистемах управління та на конкретних робочих місцях менеджерів і спеціалістів, так як усі ці продукти підтримуються Microsoft Windows®, Mac OS®X, та Red Hat® Linux® Enterprise 4 – а також JGear Performance з підтримкою Windows і Linux.

JGear Team Client для Eclіpse значно спрощує керування і контроль над проектами в командах розроблювачів. Окремі розроблювачі мають своє власне представлення про свої задачі, і в той же час уся команда може бачити стан проекту на веб-портале з актуальними даними.

Використовуючи функції TeamInSіght, члени команди мають індивідуальний список задач для проекту: помилки, запити на зміни, примітки до коду, задачі і вимоги. Уся команда може користатися веб-порталом з актуальними даними і статистикою про швидкість і напрямок робіт із проекту.

Функції спільної розробки дозволяють локальним і вилученим розроблювачам разом проектувати, редагувати і налагоджувати свої менеджерськи додатки в реальному часі. Автоматичне розпізнавання інших клієнтів у мережі дозволяє користувачам динамічно формувати сесії спільної роботи й обмінюватися проектами, у тому числі стеками викликів, файлами і сесіями налагодження (вимагає TeamServer или JBuilder 2007 Enterprise Edition).

1.5. Переваги і недоліки (обмеження) програмного продукту

JGEAR Team Client також включає розширення в галузі співробітництва команди за технологією Затьмарення у відкритих – вихідних кодах, чи проект Mylyn (колись називаний Mylar). Mylyn об’єднаний задачею UІ для технології Затьмарення, що зменшує інформаційне перевантаження і робить багато-управлінські задачі більш лігкими, роблячи задачі частиною першого класу Затьмарення, поєднуючи багате й автономне редагування для репозиторіїв типу Bugzіlla, Trac, і JІRA. CodeGear активно підтримує Mylyn і недавно висунув нові вимоги для організації керування до Mylyn у відкритих – вихідних кодах.

JGear Team Client для Eclіpse значно спрощує керування і контроль над проектами в командах розроблювачів. Окремі розроблювачі мають своє власне представлення про свої задачі, і в той же час уся команда може бачити стан проекту на веб-портале з актуальними даними.

JGear плагини зараз застосовуються в Англії, Німеччині, Франції і Японії.

Недоліком є дорожнеча програм. JGear програмні інструменти Eclipse 3.2 коштують 9, JGear LiveSource (життєвий цікл) для Eclipse 3.2 коштує 9, JGear Team Client для Eclipse 3.2 коштує 9, і JGear Team Server для Eclipse 3.2 коштує 9. Усі ці продукти підтримуються Microsoft Windows®, Mac OS®X, та Red Hat® Linux® Enterprise 4 – а також JGear Performance з підтримкою Windows і Linux тільки, і JGear Team Server для Eclipse 3.2 з підтримкою Windows тільки, але без підтримки других платформ.

2. Середні витрати на придбання, можливості навчання персоналу роботи з програмою

JGear програмні інструменти для Eclipse 3.2 коштують 9, JGear LiveSource (життєвий цікл) для Eclipse 3.2 коштує 9, JGear Team Client для Eclipse 3.2 коштує 9, і JGear Team Server для Eclipse 3.2 коштує 9. Усі ці продукти підтримуються Microsoft Windows®, Mac OS®X, та Red Hat® Linux® Enterprise 4 – а також JGear Performance з підтримкою Windows і Linux тільки, і JGear Team Server для Eclipse 3.2 з підтримкою Windows тільки.

У авторизованому Інтернет-магазині за адресою

Http://shop. codegear. ru/item. php? id=45671 JGear Team Client для Eclipse 3.2 коштує 12648.94 руб. чи біля 2800 грн.

3. Можливий соціальний і економічний ефект від впровадження програмного продукту на підприємстві

JGear Team Client для Eclіpse значно спрощує керування і контроль над проектами в командах розроблювачів. Окремі розроблювачі мають своє власне представлення про свої задачі, і в той же час уся команда може бачити стан проекту на веб-портале з актуальними даними. Тому можливо досягти економії на пересуванні членів команди розроблювачів для рішення ними своїх задач й робіт за даним розробляємим проектом.

Висновки

В даній роботі розглянуто комп’ютерну систему фірми CodeGear – продукт JGear Team Client (Team In sight) – середовище розробки додатків (ІDE) для менеджерів.

У роботі доведено, що особливістю американського підходу до розробки ІС і засобів інструментальної розробкиє концепція безперервності вдосконалення ІС, що забезпечує виживання організації в ринкових умовах.

CASE-засоби, якими й створено саме систему дозволяють створювати ІС і СППР за модульним принципом, причому модулі, що створюються робляться взаємозв’язуємими.

Отже, одна з важливих проблем створення такій єдиної системи і бази моделей полягає в опису обчислень об’єктивно і не­залежно від застосування, що має на меті охоплення якомога шир­шого діапазону прикладних задач.

Взагалі, відома компанія розробник CodeGear поставляє творчі, з високою продуктивністю інструменти розвитку для широкого спектра розроблювачів програмного забезпечення, від окремих індивідуумів-розроблювачів до команд підприємства. Сформований з відділів відомої американської компанії-розроблювача Borland, що відокремилися, фірма зосередилася винятково на технічному нововведенні і підтримці для розроблювачів програмного забезпечення, CodeGear має більше чим 25 років лідерства в даних технологіях і з більше чим 3,2 мільйонами користувачів їхніх програмних виробів в усьому світі.

Список використаних джерел

Інтернет-ресурси:

Http://dn. codegear. com/article/36877

Http://dn. codegear. com/article/36878

Http://dn. codegear. com/article/36880

Http://dn. codegear. com/article/36880

Http://shop. codegear. ru/item. php? id=45671


Застосування програмного продукту “In Team” у процесі автоматизації роботи менеджера